Kulturarrangemang för UKF 2006
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra föreningars program
ukf/ukfarr06.htm 

UKF:s Startsida      Äldre publika program       Ämnesområden


Grattis Amadeus!
En jubileumskonsert på 250-årsdagen.
Plats: Nybrokajen 11, stora salen 27 Januari, kl. 19:30.
Biljetter köpes genom Nybrokajen eller genom "Biljett direkt" ombud. (tobaksaffärer och liknande)
150 kronor.  Pensionär/Studerande 110 kronor.
best. Ticnet 077-170 70 70, hämtas hos ATG-ombud

Johan Westre
,
- konsertpianisten med uppväxt och grundläggande musikutbildning  i Upplands-Bro
- pianostudier vid  Edsbergs musikskola och musikhögskolan i Stockholm
- fyra år som elev hos Hans Leygraf i Salzburg har medverkat vid många musikevenemang i
  Upplands-Bro.
- UKF minns honom senast från konserten i Kungsängen under kulturmånaden.

Vi vill upplysa våra medlemmar om denna jubileumskonsert på 250-årsdagen av Mozarts födelse som Johan tagit initiativ till. Han har hyrt den för några år sedan renoverade stora salen i
Musikaliska Akademins gamla lokaler vid Nybroviken.

UKF vill med sin annonsering stödja Johans initiativ och hans livliga musikaliska verksamhet i Upplands-Bro och är övertygade om att Upplands-Broborna kan se fram emot en stor musikalisk upplevelse.


Medverkande:

Johan Westre  Piano; Susanne Végh  Mezzosopran;
Kjell-Inge Stevensson   Klarinett; 

Anders Nyman  Violin; Ann-Kathrin Wigren  Violin;
Johan Kyhlmar  Cello

A cappellagruppen Voice R Us bestående av
Monica Bjerkeroth
Carl-Magnus Johansson
Kristina Bennet Westre
Ida Svensson
Bo Bjerkeroth  Bas;
Johan Westre Trummor.

Sönd. 19 febr kl 14, Thoresta Herrgård. Infart från Bålstahållet Nordväst om golfbanorna, vid f.d. järnvägsövergången.

Vår nya hembygdsbok ”släpps”                            
sönd 19 febr kl 14 på Thoresta herrgård              
Första exemplaret överlämnas då till Börje Sandén                
Redaktionsgruppen presenterar bokens innehåll                    
Vi får ta del av Thorestas nutida verksamhet                        
Boken säljs för 190:- Med post 240:-    Om du vill kan du sätta in 240:- på pg 27 58 94-4
Säljs för 190:- på  Biblioteken i Kungsgängen och Bro


Onsd 15 mars kl 19,Villa Skoga, G:la landsvägen 4, Kungsängen, nära pendeltåget. 30:-
Aspviks kvarn och den märkliga Wallerska tuben.
Vattenkvarnen vid Aspvik är känd sedan medeltiden. Den spelade en central roll för malning av brödsäden i Upplands-Bro och omgivande socknar med ett för sin tid modernt maskineri. Love Almqvist imponerades av kvarnen i första hälften av 1800-talet. Sedan hembygdsbokens beskrivning av kvarnen har  historien berikats på flera sätt genom bröderna Ljungs forskningar kring bl.a. tillkomsten av turbindriften på 1910-talet. Jonny och Conny berättar om sina upptäckter.

 
Onsd, 19 april kl 19. Dagcentralen i Bro. 30:-
- ingen avgift för dem som deltager i föreningens  årsmöte som börjar kl 18.30
Nya tolkningar av texten på Assurstenen.
Curt Dahlgren  redogör för Rune Palms tankar om runtexter presenterade i boken Vikingarnas språk åren 750-1100.
Mötet föregås
18.30 av föreningens årsmöte.

Sönd 14 maj kl 13-ca 16, Parkeringen 1 km bortom Låssa kyrka, vandring 4 km. 20:-
Årets Grand-tour Rösaring och Djupdal.      Läs mer om Rösaring
Arkeologiska observationer som kan spela en roll i tolkningen av Rösaring som ett centrum för forntida fruktbarhetsdyrkan. Religionshistoriska synpunkter på forntida religion, bl.a. den 2000-åriga berättelsen om fruktbarhetsgudinnan som kom åkande i en processionsvagn till folket i Skandinavien. Ortnamnsforskare och deras tolkningar av ortnamn med anknytning till forntida gudar med Broområdet som ett typexempel. Hur geologin format den stora grusåsen. Ortnamnen Savolax och Karelen berättar om finsk bosättning under 1500-talet. Vad ligger bakom namnen Vållsvik och Trollstupet. Vandring 4 km med Börje Sandén.

Vägbeskrivning till samlingsplatsen:
Kommer du till Bro längs E18 skall du lämna motorvägen vid ”Trafikplats Bro” följa väg 269, när du passerat viadukten över järnvägen börjar officiell vägskyltning mot Lindormsnäs. Följ skyltarna med Lindormsnäs vid flera vägkorsningar tills du kommer till vägvisaren Låssa kyrka 1 km. Samlingsplatsen ligger ytterligare 1 km bortom kyrkan..

Vid Arkeologidagen senare under hösten läggs en större vikt på arkeologiska aspekterna, även nedanför åsen vid boplatsen som inte besöks  under dagen exkursion. Samling sker  då vid Stora Ekeby söder om Rösaring.  20:-         Länk till Arkeologidagen sönd 27 aug, 2006


Tisd 11 juli kl  18.00,  Håtunagården invid Håtuna kyrka
Vi vill högtidlighålla
700-årsminnet av Håtunaleken
med en kortare dramtisering av händelserna i Håtuna vid Mikaelsmäss år 1306 och upplysa om den historiska betydelse  som osämjan mellan de kungliga bröderna åstadkom.

Kom till Håtunagården tisdagen den 11 juli kl 18.00
alla ni som skulle tycka det vore roligt att spela amatörteater och samtidigt vara med om det högtidliga firandet av 700-årsminnet av Håtunaleken. .
Stefan Moberg, manusförfattare berättar om sin pjäs "Håtunaleken" och du kan då anmäla ditt intresse att medverka. Tag med dig alla intresserade i din omgivning.
Kan du inte komma men vill vara med i pjäsen kan du ringa
Stefan Moberg 08/767 70 30 eller
Sophie Hedin 450 41 21 mobil 070-432 46 10

Uppmanar en arbetsgrupp med deltagare från Håtuna församling,och  Upplands-Bro Musik- och Teatersällskap

Månd 10 - tisd 11 juli. Rösaring vid midnatt
Månens positioner vid Rösaring vid midnätterna 10-11 juli

Månens position vid Rösaring är intressant vid midnatt dessa dagar
Fullmånen är synlig under c:a 4 timmar, vilket betyder att den ligger lågt.
Den kommer därför att befinna sig nära horisonten rakt i söder och  vi kan således få en uppfattning om det ljusfenomen som arkeo-astronomerna har närmare beskrivit på vår hemsida. Enligt deras teori inträffar detta med 19 års mellanrum.
 
Följande gäller enligt astronomernas kalender för Stockholms horisont
10 juli    Uppgång kl 21:47     I söder 23:46      Nedgång 00:20
11 juli    Uppgång kl 22:02,    I söder 00:15,     Nedgång 01:51 


Bägge tillfällena är lämpliga. Med tanke på ev molnighet är det väl bäst att välja måndagkvällen om det ser ut att vara bra sikt
Den svenska och amerikanska tabellen framställer tidpunkterna på olika sätt
Försök själv tolka uppgifterna.
Se utförligare tabeller
 

Troligen måste man lägga till 1 timme beroende på vår sommartid
Dessutom gäller ju Sveriges astronomiska tid för Örebrotrakten

Det är således högst preliminära tider.
Och molnigheten kan vi inte göra något åt
Börje Sandén
Släktforskardagarna 2006    lörd-sönd 12-13      Factory Nacka Strand    
Sveriges enda renodlade mässa för släkt- och hembygdsforskning. 
UKF är inbjudet att visa sin verksamhet i Sveriges Hembygdsförbunds monter och att vid ett seminarium ge exempel på tjänster som hembygdsrörelsen kan erbjuda släktforskarna.
Presentation: www.stockholm2006.se
Föreläsningsprogram: www.stockholm2006.se/nyheter.htm       UKF:s föreläsning sönd 13 aug kl 10.15Vill du spela en roll i Håtunaleken?
Projektet introduceras lörd-sönd 19-20 aug kl 10 -14 i Barnlokalen vid Bro f.d. prästgård på  Prästgårdsvägen i Gamla Bro. Uppföranden sker några gånger under sista helgen i september i Håtuna kyrka.

Sönd 27 aug kl 13 - ca 16.  Samling vid Stora Ekeby gård i Låssa socken i Upplands-Bro kommun. Gården ligger vid en enskild väg med tillfällig vägskyltning från vägskälet söder om Låssa kyrka. 20:-
Arkeologidagen 
Rösaring – boplats, kultplats, labyrint, processionsväg
Vandring 2 km. För dem som vill besöka Djupdal blir det  ytterligare 2 km vandring. Paus för medtagen förtäring.  Se vägbeskrivning nedan. Ledare: Börje Sandén, Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.                 Läs mer om Rösaring

Vid den första fornminnesinventeringen på 1660-talet fanns ännu en levande tradition om Rösaring som en plats där man fordom dyrkat hednagudarna. Man nämnde en trojeborg som låg mycket monumenterligt” uppe på Röra Backe, en del av Uppsalaåsen. Den unika processionsvägen blev dock inte känd förrän på 1980-talet. Det var denna ”ceremoniväg” som utlöste de första arkeologiska undersökningarna på platsen under ledning av riksantikvarieämbetet.
      På 1990-talet fortsattes undersökningarna av länsmuseet. Vid alla tillfällena, fördelade på 5 somrar, utgjordes arbetsstyrkan av medlemmar i Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion. Under dagen kommer vi att redogöra för resultaten och diskutera olika förslag till tolkningar.
     Vi börjar vid Stora Ekeby omedelbart söder om kultplatsen, alltså nedanför åsen, där boplatserna legat. De äldsta är från tidig järnålder. Här finns också gravkullar med närmare 30 m diameter, en av dem är en avplanad platåhög. Därefter vandrar vi upp till kultplatsen, där vi berättar om utgrävningarna och spekulerar kring olika scenarier för kult och processioner.
 
För dem som vill ta del av den romerska historieskrivaren Tacitus’ 2000-åriga berättelse om fruktbarhetsgudinnan
som kom i en vagn till folken på öar i Skandinavien, avslutar vi med fortsatt vandring på ett par km. Vi tar oss till den stora dödisgropen Djupdal, som på den tiden var en vik av Mälaren för att få en föreställning om vad som kan ha legat bakom den makabra avslutningen på fruktbarhetsceremonin.
 
Vägbeskrivning.
Kommer du till Bro längs E18 skall du lämna motorvägen vid Trafikplats Bro, följa väg 269 söderut, passera järnvägsviadukten och sedan följa flera vägskyltar Lindormsnäs. Åk förbi vägskylt mot Låssa kyrka/Gravområde. Åk in på en enskild grusväg med skylt Stora Ekeby gård. Tillfällig skyltning till startplatsen.
Länk till Länsmuseet arkeologiavdelning     http://www.lansmuseum.a.se/arkeologi   
Museets beskrivning av Rösaring   
http://www.lansmuseum.a.se/arkeologi/forskning/rosaring.html  
 
Ons 6/9, 20/9, 4/10. 20:- per gång 
Runor  i Upplands-Bro
En miniserie om tre träffar varannan vecka
Det blir två föreläsningar och en exkursion under ledning av Jan Owe, Bro. Jan är runexpert med egen hemsida och samarbetar med Uppsala universitet med en databas över samtliga runinskrifter Efter en inledande föreläsning åker vi i bilar runt till några utvalda runstenar i Bro och Håtunaområdet. Vår miniserie avslutas med en föreläsning om runstenarnas roll i landskapet, inom arkeologin, i vårt språk, i kyrkohistorien och dess roll efter runstenstiden, som i stort sett sammanfaller med vikingatiden.
Ett samarrangemang med Bro-Lossa Hembygdsförening


Onsd 6 sept. kl 19    Hembygdsgården Klint i Bro.
Att läsa runor
Runorna har använts under en längre tidsrymd än vi hittills har använt latinska bokstäver. När började vi använda runorna? Runinskrifter före vikingatiden. En kort runskola. Futharken - dåtidens ABC, men olika
runtyper. Hur läser man en runsten? Vad behöver man kunna för att läsa en runsten? Vad finns det för runinskrifter i Upplands-Bro? Speciellt går vi igenom de i Kungsängenområdet. Vad kan man hitta på webben?  .Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening


Onsd 20 sept, kl 17.30.  Samling vid Bro prästgård för samåkning i bilar
En exkursion i runstenarnas landskap
Vi besöker runstenar i Bro och Håtunaområdet. Vad säger dessa inskrifter? Hur skiljer sig vikingarnas språk från vårt? Olika ornamentik och olika ristare. Vi börjar med stenen vid Bro prästgård, fortsätter med Assurstenen, stenen vid Kallhäll/Tätorp, Ingvarstenen vid Håtuna kyrka, och Grynstatenen i Håbo-Tibble och några till om tiden räcker till.
Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening


Torsd 21 sept kl 19.  Bro fritidsgård
Lokalhistoria som blivit rikshistoria
Börje Sandén berättar om vad som hände i Håtuna för 700 år sedan när Sverige fick sin första grundlag.
Håtunaleken, dess förhistoria och efterverkningar. Aktuell information inför Teatersällskapets föreställningar i Håtuna kyrka fred- lörd- sönd  29-30sept och 1 oktober
Arr. Kultur & Fritid, UKF ocg ABF.


29 sept - 1 oktober.  Håtuna kyrka.    Kostnad 80:-
Högtidlighållandet av Håtunaleken 700 år.     
Dramatisering, musik, rimkrönikan. Manusförfattare och regissör är Stefan Moberg, densamme som skapade utomhusföreställningarna för några år sedan.
Föredrag om Håtunalekens historiska betydelsen av Börje Sandén.

Föreställningar äger rum i Håtuna kyrka.   80:- för vuxna;  40:- ungdomar under 18 år.
Biljetter kan köpas på biblioteken i Bro och Kungsängen och vid  kyrkan den aktuella dagen.
Inledningen, ca 15 min, sker utanför kyrkan. Klädsel efter väderleken.
fred 29 sept  kl 19
lörd 30 sept  kl 19

sönd 1 okt    kl 15             Se äv. konsert och föredrag kl 18 här nedan
Arr. Upplands-Bro  Musik– och Teatersällskap och Håtuna församling i samverkan med UKF


sönd 1 okt. Håtunaleken. Håtuna kyrka
kl 18, Fritt inträde.
Renässansmusik och föredrag kring Håtunaleken och inlsag från teaterföreställningen
För musiken ansvarar Gunnar Englund och Torsten Englund.
Börje Sandén berättar om och kring Håtunaleken.
Arr. Bro pastorat, Håtuna och Håbo-Tibble hembygdsförening
Se också annonser i lokalpressen.
Erikskrönikan, enda källan till händelsen och artikeln
Håtunaleken - är den något högtidlighålla? Finns på UKF:s hemsida.Sönd 1 okt  kl 14..00   Restaurang Torget, Kungsängen
Musikcafé
Venezueliansk folkmusik med Papelon con Limon
Bro d´River Boys sjunger ur sin blandade repertoar


Onsd 4 okt. kl 19.  Hembygdsgården Klint i Bro

Runstenar i tid och rum.
Varför slutade vi resa runstenar? Men vi fortsatte att använda runor även
efter vikingatiden - finns det yngre inskrifter även i Upplands-Bro? Vad hände med runstenarna efter vikingatiden? Står de kvar på ursprunglig plats?  Försvunna runstenar - och nyfunna. Kan man hitta fler runstenar - och var ska man leta? Hur forskar man på runstenar? Språkvetenskapligt, Arkeologiskt, Religionsvetenskapligt m.m. Litteraturtips
Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening

Länk till Jan Owes hemsida Runologi

Länk till UKF:s runstenssida


Torsd 12 okt kl 19.  Almarestäkets hembygdsgård. F.d. Stäkets skola på Wilhelm Boys väg längst bort mot motorvägen.
Historia kring Almarestäket och dess biskopar, som alla har fått ge namn åt vägar i Stäkets samhälle. Börje Sandén, Bro berättar. Kaffe med dopp serveras.
Arr. Almarestäket hembygdsförening


Onsd 18 okt kl 19.  Bro bibliotek
Att klä sitt liv i bild
Invigning av kommunens bildarkiv
"Lilly Karlsson på Udden" - en Upplands-Bro-bos levnadsöde uppmärksammas i länsmuseets fasta utställning. Börje Sandén berättar till bilder ur länsmuseets och UKF:s bildarkiv.
Arr. Kultur & Fritid, UKF, ABF


Onsd 25 okt kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum.  Kostnad 40:-

Kyrkoherdarnas roll i samhället på 1700-talet.
Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skokloster.
I Sverige utvecklades prästämbetet på ett annat sätt än i Europa. Prästen var inte bara själasörjare utan en statens sändebud med omfattande direktiv för församlingsbornas göranden och låtanden. Hans ställning i samhället påverkades också av att han vanligtvis inte valdes av den kyrkliga myndigheten utan av folket eller av någon stor jordägare i trakten.
      Carin Bergström berättar med erfarenhet  från sitt avhandlingsarbete på 1980-talet om de svenska prästernas centrala roll i samhällslivet. Det blev en djupstudie i lokalhistorien i några landsortssocknar utanför Uppsala; en studie som vi i UKF hade nytta av när vi sökte efter material som kunde belysa vårt 1700-tal. Svenska präster på landsbygden har, alltifrån 1600-talet ända fram till 1930-talet, i många avseenden gått statens ärenden. Förordningar från kung och riksdag skickades till församlingsprästen som läste upp dem i eller utanför kyrkan.
     I det nydaningsarbete för det svenska jordbruket som startades under 1700-talet intog prästen en nyckelposition. Han var ju vanligtvis jordbrukare och blev ofta föregångare i bygden för den av staten önskade utvecklingen. I sockenstämma och nämnder intog han en central plats som ordförande och sekreterare. Några av våra egna präster lyckades driva igenom uppmaningen om inrättande av sockenmagasin, som skulle vara en buffert inför ofta förekommande missväxtår, men också  kunna ge socknen inkomster för andra gemensamma ändamål.

Litteratur - Böcker, artiklar på hemsidan:
Lantprästen - Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800.  Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet
Jacob Mörk - romanskrivande präst i Bro.  Bro sockenmagasin
Kungl. Maj:ts och Landshövdingens kungörelser i sammandrag. Låssa kyrkoarkiv


Under november har två andra föreningar program som berör UKF:s verksamhet och intresseområde

Lörd 11 nov. , G:la landsvägen 4, Kungsängen
Öppet hus på Villa Skoga 12 - 15.
Inledningsvis berättar Börje Sandén om den historiska bakgrunden till byggnaden och dess byggherre Oscar Sjölander, folkskolläraren, kantorn, riksdagsmannen som arbetade för avskaffande av lantarbetarnas statsystem och blev deras fackliga ledare.
Arr. ABF


Sönd. 19  nov Ulvsättra bygdegård, Kallhäll

Historiecafé. Kl 14 - 16.
Almarestäket genom tiderna.
Börje Sandén berättar.
Arr. Ulvsättra bygdegård


sönd 3 dec Gustav Adolfskyrkan kl 15, Wittstocksgatan, Gustav Adolfsparken
Vesper i Gustav Adolfskyrkan på 1. Advent i regi av Livgardets Officerares Veteranförening.
LOVsångarna och Bro d´River Boys and Girls medverkar m. fl. Gruppen från Bro är hedersmedlemmar.
Kaffe severas i kyrkan. Alla är hjärtligt välkomna.


onsd 13 dec, Luciadagen,  hembygdsgården Klint kl 19.
Jultradition på Klint med Bro d´River Boys and Girls