Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Här lagras filer med fakta i en systematisk katalog - den är inte komplett - mer finns på hemsidan
Det är i första hand ingångsfiler tilll ett ämnesområde, varifrån länkar till underordnade artiklar utgår
Det finns omkring 10 000 A4-sidor på hemsidan inom vitt skilda områden
Vi rekommenderar att du använder sökfunktionen på Startsidan om du inte hittar det du söker efter

Sökfunktionen / Sökrutan på startsidan gäller endast UKF:s hemsida

En sökning på  UKF:s internet-namn ukforsk.se ger över 800 träffar

UKF:s Första sida.       
Nyinlagda filer   
/subjekts.htm
      Ämnesområden - Huvudkatalogen               UKF:s turistkarta
                                                 Sevärdheter i Upplands-Bro

Artiklar - Forskning:  Källsskrifter / Excerpter / historiska handlingar / protokoll -- mer specificerat  (under uppbyggnad)

Lokalhistoriska artiklar - systematiskt ordnade - delvis nya artiklar
Artiklar i lokalhistoriska ämnen - lämpliga som introduktion till ett ämnesområde.  Se även nästa rad
Artiklar /Studier/ forskning - källmaterial - excerpter - studieantanteckningar - protokoll - se äv. raden ovan

Huvudgrupper               Exempel / genvägar  - Nya artiklar tillkommer  - 
..................................................................................................................................................................................................
Närmast här nedan finner du Rubriket på ämnesområde - med några få exempel
Klicka på önskat området för att finna många fler artikar.

Hittar du inte det önskade?  Pröva med sökrutan på första sidan
. Den söker endast på hemsidan

        Understrukna ord är länkar till närbesläktad information

                       Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Ortsanknytning:           Kungsängen     Låssa     Bro     Håtuna     Håbo-Tibble     Västra Ryd     Upplands-Bro kommun

Större objekt:               Rösaring     Fornborg/Kultplats vid Draget     Fornsigtuna     Runstenar     Vikingatiden 
                                      Håtunaleken     Almarestäket-biskopsborgen     Dalupproret 1743   Märkesåret 1809 
                  Vägar och broar  Kommunikationer     Hembygdsprojektet     Granhammar / Granhammarsmannen    
                  Tibble 1809

Historiska perioder:    
Forntid - 1l00-talet   Vikingatid   Medeltid och 1500-talet     16-1800-talen     19-2000-talen
.............................................................................................................................................................................................
Paketerade artiklar:     artiklar samlade till ämnesområden - småskrifter i läsbara pdf-/internet-filer     OBS nyhet.
.............................................................................................................................................................................................
Arkiv - Antikvariskt:   Några ex:. Lantmäteri / Jordeböcker / Mantalsuppgifter för 1720 m.m ./ ATA
Forskningsprojekt  på senare tid   - och länkar till äldre artiklar av forskningskaraktär
Upplands-Bro kommun:    Övergripande artiklar - se också sockenvis/Ortsanknytning längre upp
UKF::   Exempel på verksamhet och publika aktiviteter
UKF:s Bokutgivning :
UKF:s medarbetare med artiklar på UKF:s hemsida:
.....................................................................................................................................
Alfabetiskt ordnade

Arkeologi  
Några ex:   Lilla Ullevi,  Historik över arkeologiska aktiviteter
Länkar till:  Rösaring.    Fornsigtuna       Kultiplast-Draget-Fornborg    Almarrestäket
Barbershop:
Bemärkta personer:    med anknytning till kommunen eller UKF:s verksamhet.
Några ex:. Oscar Sjölander  m.fl . Släkten Rålamb uppstod och dog ut i Upplands-Bro
Brogårdsarkivet:        Med arkeologisk undersökning av Bro gård,  Upplysningar om Bro hof m.m
Datorn i forskningen:
Debatt:  Några ex:  Tolkningen av Adam av Bremens skrift om Sveriges äldsta historia
Folklore: seder/bruk   folkminnen, folkminnesforskning
Några ex:  Dalkarlsvägen     Skålgropar      Gamla mynt    Polletten i jordgolvet    Finsk invandring på 1400-1500-talen
Forntida färder:  Några ex:  Olav den heliges seglats i Mälaren år 1007-1008
Forskningsobjekt på senare tid - mer omfattande:   Att läsa gamla kartorGranskning av tolkningen av Adam av Bremen
                                                       Väderstrecksproblematiken  och Olav Haraldssons seglats i Mälaren
Förkristen religion:   Några ex:  Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring
Gamla kartor - att läsa med dåtida ögon:  Direktlänk
Gårdsarkiv: Några ex:   äv. Håtuna-Edwin Hedin
Hushållningsjournal:   Hushållningsjournal 1776-1813
KartorNågra ex:   Carta marina           Att läsa gamla kartor med dåtida ögon    Upplands-Bro-karta från 1696
Kartor berättar: Ny serie 2014
Kommunikationer:   
  Vägar - järnvägar - broar - båttrafik - Ångbåtar    Stockhlms sluss genom tiderna
                                     Gösta Lundborg - klöverbladsorincipen  Längre DN-artikel 1957
Kulturpolitik:
Kungörelser i kyrkan:  Kungl. Maj.ts 1800.1825   Landshövdingen i Uppsala län 1816-1839  Domkapitlet 1806-1815
Lantbruk: Några ex:  Potatisodling i Sverige
Medeltid:                     Håtunaleken     Det Medeltida Sverige - ortshistoria
Musik:
Näs äng 1502 - allmogen kallad till ett politiskt möte
Orter:                          

Några ex.   Stäket    Stäkets stad    Stäkets färja     Sigtuna     Dalkarlsbacken    Grafitgruvan Kvistabergs observatorium   Rövargrottan   Tammsvik     Notiser om 304 orter
Ortnamn:   Se äv. ovan: Ortsanknytning
Ortsbor berättar:   ÄVEN enskilda intervjuer senare tillkomna    
Några ex:  Bandade intervjuer i sammandrag:     stor pdf-fil --  Vi skriver i Upplands-Bro:   stor pdf-fil
                                                                                                 Lilly Karlsson - En arbeterkvinnas liv - av Maj Hallberg
Runstenar:
Samhällsfunktioner 
Några ex: 
Första provinsialläkaren 1864     Alsnö stadga    Potatis blir mjöl, puder och brännvin  Norrboda och Aspviks kvarnar
Soldathistoria:
Svenngårds                 Herman Svenngårds skrifter och anteckningar i 30-tal pärmar. Sökbar pdf-fil
     hembygdssamling: Register över Svenngårds lantmäterikartor   
Svenska demokrati:    Tibble-dokumentet 1743, mötet på Näs äng 1502, riksdagsbeslutet 1517 om rivning av Stäket slott
Synpunkter:
Vägar och broar:  Några ex:  Hålvägar  


Artiklar om orter som icke tillhör övergripande eller specificerade  ämnesområden

   har placerats under aktuell socken i Upplands-Bro
    Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Kungsängen

Widmans hembygdsbok 1927 - samhällsförhållanden, skolor, fattigvård m.m.
Korsängen - Kungsängen - Hovstallängen; anteckningar ur jordeböcker
Kungsängen på 1940-talet. Bengt Carlssons modeller. Stationsområdet, Kyrkan, Ekhammar
Tolkningen av sockennamnet Näs i Stockholms-Näs, nuv. Kungsängen. "näs" eller "ed"
Då Sveriges allmoge var samlad på Näs äng (1502) - Minnesstenen

          Hembygdsboken:  Gamla Kungsängen;   Ekhammarsfiguren/Kommunens logotype  ; Dalkarlsbacken;

Låssa 


Ådö i slutet av 1700-talet. Gårdshandlingarna berättar. Människors vardagsförhållanden.Spånga gamla bytomt - äldsta registrerade ortnamnet


          Hembygdsboken:  Låssahalvön;     Sjöherrgård

Bro                                     Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Lilla Ullevi - Rapporter från arkeologiska undersökningar 2009.  Sammanfattning, och länk till Raä:s rapport
Skålgropar i Bro samhälle,  specialinventering 2009, Sven-Gunnar Broström / Kenneth Ihrestam
Dammanläggningar i Upplands-Bro. Exkursion; miljövänlig energiutvinning. dokumentation


Berggrens rosodlingar i Bro - historik      2008
Grammofonfabriken - Länk till Åke Svalfors hemsida


          Hembygdsboken:  Gamla Bro; LejondalsområdetBrogårdsområdet; Kvistabergsområdet;
                                        Längs vägen mot Bålsta    Spånga gamla bytomt

Håtuna    -   se även Håtunaleken

Födda i Håtuna 1708 - 1929.  Gun Björkmans inventering
Torp och torpare i Håtuna socken. Gårdar med underliggande torp
Håtuna krönikebok  -  efter Edwin Hedins handskrivna bok
Hembygdsboken:  Håtuna grafitgruvaAske - kuskens pojke berättar
Länsmuseets fasta utställning  Ett annat liv:  Lilly Karlsson på Udden
http://www.stockholmslansmuseum.se/utstallningar/mer-om-lilly-karlsson/

Håbo-Tibble


Västra Ryd
         
Carl Larsson  och Västra Ryd

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro - där lokalhistoria blivit rikshistoria     En översiktsbild med ett urval  objekt
Karta med länkar till beskrivande texter
Anteckningar om Orter:  notiser och längre artiklar, drygt 100 sidor
Arkeologi i Upplands-Bro   (rev.)  Grävningar / aktiviter där hembygdsrörelsen medverkat
Sevärdheter i Upplands-Bro - text till en översiktlig turistkarta
Notiser om 304 orter i Upplands-Bro.  PDF
UKF på Galärvarvet 1998     Assurs marknad och Assurspelen 1997
Upplands-Bros historia på Historiska museet
Upplands-Bro - en centralort i forna tider. Börje Sandéns lärarhandledning från 1976
Några tankar kring kulturnämndsarbetet 1969 i den första kulturnämnden.
Kulturnämndens ansökan om medel för Byggnadsinventeringen 1971-73
Hembygdsprojektet 1977- 79 i samarbete med Historiska museet och Socialstyrelsen
Musik i Upplands-Bro - inom UMS (Musiksällkspet) och UKF (Kulturförengen och forskningsinstitutet)

Hembygdsboken - Det hände i Upplands-BroVissa reviderade kapitel   Vissa kompletteringar

UKF                                Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Vad hände egentligen? - om vikten att gå till källorna
Vad är historia egentligen? - Finns det någon definition på begreppet historia?
Synpunkter och betraktelser i historiska och antikvariska ämnen. Programförklaring.
Research - studieanteckningar till grund för artiklar. Kompletterande Kortfattade, Detaljerade
UKF:s Nyhetsbrev 1987-2013.  Följ UKF:s utveckling under 23 år
UKF på bokmässan i Sollentuna mässhallar
Milleniefirandet i Stockholm - UKF-utställning     1999
Jubileumsprogrammet på Historiska museet sönd 14 sept
Assurspelen - Pressrelease 2
UKF 20 år  - historik över verksamheten.  Länkar till olika typer av aktiviter
Publika aktiviteter  - föredrag - guidningar - bussturer - båtturer - cykelturer - vandringar
Hembygdsforskning före UKF

UKF.s metod för bokutgivning

UKF:s Medarbetare med artiklar på UKF:s hemsida - Några exempel

Börje och Gudrun Sandén
Börje och Gudrun Sandén -UKF - Att upptäcka sin hembygd   UKF:s tidskrift 2001
Gudrun o Börje Sandén. Artikel i Ledungen 2008:4  med anledningav Nordiska Museets medalj
Sammanställning av utmärkelser: kommunala kulturpris, diplom, plaketter, medaljer. Gudrun och Börje Sandén
Den gränslösa lokalhistorien - bearbetning efter föredrag på Stockholms universitet 2004. Börje Sandén
Hembygdsstudier - Forskningsverksamheten - Börje Sandén - sammanfattning 2008.  Tillägg 2007-0809
Research - sökbar PDF-fil  - 547 sidor med studieanteckningar
Lokalhistoria á la Upplands-Bro. Sveriges hembygdsförbund besökte UKF 1990. Börje Sandén
Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004 till Börje Sandén
Agneta Allerstav - Gunilla Stenström: Ådö i slutet av 1700-talet
Agneta Allerstav  - Prästens och pronvisialläkarens ämbetsberättelser. BrogårdsarkivetJacob Mörk
Bengt Borkeby  Börje Sandén - en vänbok 2006
Curt Dahlgren  Börje Sandén - en vänbok 2006
(Ulf Björkdahl   MilstolparVäghållningsstenarHemsida )    Flyttade till annan plats

UKF.s bokutgivning
           Recension av boken Tidiga spår avSveariket - John Kraft


Almarestäket                             Öppna länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Almare-Stäkets historia - uppdatering     1999 
Krönikespelet om Almarestäkets historia - tre ärkebiskopars tid under 75 år;  originalmanus, 8 scenbilder. PDF
Arkeologiska undersökningar
Många Anteckningar ur skilda källor -  kortfattad beskrivning  (2009)
Sancte Eriks gård, Fabian Månsson 1922. Kortfattade notiser/kronologisk tabell Almarestäket
Almarestäket  i  Det Medeltida Sverige (DMS)   1187 - 1463    
Register över historiska handlingar 1999
Historiska handlingar.  Tillägg 2005
Några för biskopsborgen centrala dokument tiden 1440 - 1517
Historisk avhandling från 1750.  Olaus Berg.
Ortnamnskorten för Almarestäket. Ur  Ortnamnsarkivets samling. 6000 kort för U-Bro  
Stäket i litteratur och musik
Musikalisk salong på Almarestäket - Monumentholmen med gjutjärnsmonumen
Hästpolo på Almarestäket
Experiment med potatis för framställning av brännvin och puder. Eva Ekeblad (de la Gardie)

Olav den helige och Stäket -  Se även under rubriken Vikingatiden
Hvarest grävde sig Olof Haraldsson ut ur Mälaren.  HT 1893.  Intressant dåtida översikt
Olav den helige i Mälaren år 1007-08.  Stocksund - Stäksund eller Norrström?
Olav den helige i Mälaren 2.  Utökad förklaring med anledning av debattinlägg
Stäksund - Stocksund - Norrström. Är det samma sund som menas?

Arkeologi

Arkiv - Antikvariskt - Lantmäteri - Jordeböcker - Register

Lantmäterikartor/Jordeböcker  för Upplands-Bro. Ant. ur Svenska Lantmäeriet 1928
Äldre jordeboksuppgifter 1875 - 1500-talet Bro  
  Låssa     Kungsängen    Västra Ryd socken
UKF:s registrerade samling av Böcker-Excerpter-Anteckningar i g- p-a-pärmar m.m. (år 2006)
Brogårdsarkivet: enligt Riksarkivets register      Arkivets historik
Fornminneslagen 1666. Ransakningar efter Antikviteter 1667 i Upplands-bro. pdf-fil
Kortfattad Inledning till Rannsakningar  jämte länkar
DMS =  Det medeltida Sverige -  orter i Bro och Kungsängen
1720-års Mantalsuppgifter för 6 socknar i Upplands-Bro
Antikvariskt-Topografiskt-Arkiv,  ATA,  Anteckningar om orter i Upplands-Bro
Biografi över Aschaneus - första formellt utnämnda riksantikvarien 1630
Rålambska bok- och handskriftsamlingen på Kung. biblioteket.   Släkten Rålamb
Äldre måttenheter - längd-, yt-, vikt- och rymdenheter      Arkiv - antikvariska institutioner

Barbershop - Bro d'River boys

Bemärkta personer            Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Linné. Några bidrag till 300-årsminnet av Linnés födelse. Linnés om människans ursprung - Darwin!
"Anteckningar om Linné"  Börje Sandéns anteckningar kring John Takmans skrift från 1957
Jacob Mörk - romanskrivande präst i Upplands-Bro    Jacob Mörk - litterära inlägg i samhällsdebatten
Jacob Mörk
-
källskrifter - studieanteckningar - notiser m.m
Eva Ekeblad, de la Gardie - experiment med brännvin och puder av potis på Almarestäket
Släkten Rålamb som kulturbärare - liten släkthistoria - första berättelsen om kaffet.
Rålambska bok- och handskriftsamlingen på Kungl. Biblioteket  skänkt till Kungl.bibliotket 1878/1886
Ur Claes Rålambs Rese-bok - resan till Konstantinopel
Ur Hans Rålambs memoarer - händelser kring Dalupproret 1743
Malla Silfverstolpes memoarer - ett urval av sådant som intresserar oss i Upplands-Bro
Arvid Horn. Studieanteckningar efter Anders Fryxell och Sven Grauers (pdf-format)  
Arvid Horn - "mössa"  på Ådö i Upplands-Bro (pdf-format)
Ur  Carl Tersmedens memoarer - När flottan besköt demonstranter i Mälaren (pdf-format)
Oscar Sjölander - se egen avd
Carl Larsson och Gustav Vasas intåg i Stockholm. Blåklinten på hästens hjässa.
Anders Fryxell -  som utnyttjade de främmande sändebudens brev om händelser i Sverige    

Dalkarlsbacken        
Handlingar rörande Jacob Cosswa  (Dalkarlsbackens tillkomst 1665)  

Dalkarlsvägen - arbetsvandringar

                                       Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !
Dalupproret 1743 - läs hur ett uppror fövandlades till en demonstration
                                   - Hur fick händelsen öknamnet "Stora Dal dansen".  Vad var "Lilla daldansen?
Dalupproret 1743 - ny inledande artikel 2003
Vad hände egentligen? Dalupproret 1743  Förord 1:a upplagan  nov. 2002
Sverige nära inbördeskrig. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Recension
Vad hände egentligen år 2011 när SVERIGES  HISTORIA -  Norstedts förlag flyttade den
       folkliga demonstrationen 1743 till kapitlet Brott och Straff - nämns inte den historiska delen
Principalatsläran - "Ärendsmannen skall göra dens vilja som sänt honom"
     Dödsstraff för den som hävdade att ett samfält riksadbeslut skulle kunna vara felaktigt
Alf Åbergs recension - Under strecket i Svd 1994-07-17;  Nytt ljus över daldansens blodbad
Tankar kring händelserna 1743 jämte memorial
Utdrag ur Sennefelts avhandling om Dalupproret 1743, Börje Sandén
Ny avhanling om Dalupproret. Karin Sennefelt, Den politiska sjukan
När Sverige är ordförandeland i EU                                                      Förord 2
Vad skrev Falukuriren om Börje Sandéns föredrag i Falun?
Läs inledande artikel 1994 - ursprungligen publicerad i UKF:s skrift Kultur & Historia 1994
Läs uppföljande artikel publicerad på vår Internetsida
Förändrad syn på Dalupproret  1999
Offenlighetsprincip - representativ demokrati och "Stora daldansen"
"Stora daldansen" i ny historisk belysning  1999
31 artiklar samlade i en pdf-fil  - huvudsakligen valda bland nedanstående
Börje Sandéns tal på Stortorget med erinran om händelserna 1743
Börje Sandén läser inledningen av Boken Dalupproret 1743  Ljudfil - mp3  6 minuter
Flottan skjuter skarpt mot demonstranter på Björkfjärden. Befälhavarens memoarer
Försök att dölja krigsförklaringen 1741-42.  Sekreta utskottets behandling enligt vissa protokoll
Första artikeln i UKF:s Nyhetsbrev när händelserna 1743 flyttades till avdlening Brott och Straff
Dalupproret 1743 - Register över artiklar

Dalupproret 1743 - kommentarer till huvudtext   Bjarne Beckman om sanningshalten i beskrivningen
- Flottan beskjuter demonstranter på Norra Björkfjärden
Dalupproret 1743 - Förhandlingsprotokollet
Artikel 2001            Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare - representativ demokrati
- Hörsamt memorial - valda representanter ansvariga inför sina väljare
- Underdånigst memorial, sekreterare/talesman på egen bekostnad, missnöje med den valde
Artikel 2003-04-20    Ursprungligt förord 1993 med kommentarer       Förord 1
Artikel 2003-04-15    Rev. När Sverige öppnade dörren för folket
Artikel 2002-11-24    När herrarna skulle ställas till svars                     Förord  3
Artikel 2002-06-26    Vad säger läroböckerna
Artikel 2001-12-19    Ny doktorsavhandling om Dalupproret 1743
Artikel i Aftonbladet    Karin Sennefelts avhandling och Alf Åbergs bok
Artikel 2001-12-19    UKF:s bok och Sennefelts avhandling
Artikel 2001               Dalallmogen redovisar tankegångar som styr deras handlande

Grunden till offentlighetsprincipen finns faktiskt formulerad redan  i
dokumentet från Kungsängen 19 juni 1743
- Historiskt dokument: Tibble-dokumentet
- Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare debatteras 1743 - principalatsläran
- Den nya synen på händelsen - sammanfattning av Alf Åberg enl Rec i SvD -94
- Artikel kring - Offentlighetsprincip, representativ demokrati
- Budkavle från Dalarna till Regeringskansliet 1999

Datorn och hembygdsforskning

Draget - fornborg - kultplats

Debatt
Tolkningen av Adam av Bremens skrift  om  Sverige på 1000-talet
Artikel 2  ny tolkning om Mälaren    Artikel 1  ny tolkning om Adams 'baltiska hav'
Länk till Forskningsprojekt

Fornsigtuna

Fornsigtuna - fornminnen bortglömda i forskningen och utplånade från terrängen ?

Offentlighetsprincip och representativ demokrati i ett historiskt perspektiv

När Sverige öppnade dörren för folket          När Sverige är ordförandeland i EU
Tankar kring händelserna i Stockholm 1743   Bakgrunden till  föredraget i Faluns museum Ny doktorsavhandling om Dalupproret 1743 - Karin Sennefelt
Kanoner laddades med hagel....    Artikel i Aftonbladet

Stockholms äldsta historia

Kontroversiella frågor kring Stockholms grundläggning

Kvistabergs observatorium
Framtiden hotad?

Godsmagasinet vid Bro station.
  Sakfrågan och beslutsprocessen
Reaktionerna från hembygdsrörelsen och den politiska minoriteten:
Rivningen av godsmagasinet i Bro. Börje Sandéns kommentar, inlagor, insändare
                               
                                          Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !


Folklore
Smöjning - anteckn  ur Etnologiska studier av Nils Hammarstedt;  Hela  uppsatsen som pdf-fil
Om stegling och rådbråkning. Johan III:s brev i saken 1584        Sista avrättningen i Bro härad
Nationaldag-nationalsång-allsång. Om valet av motiv, om tillkomsten av Du gamla, du fria
På tal om Herman Lindqvist      Jämförs med Carl Grimberg
Skålgropar - älvkvarnar
Skålgropar i Upplands-Bro. Ur hembygdsboken. Börje Sandén
När de sista skålgroparna smordes. Ur RIG 1956

Fornsigtuna
Fornsigtuna som forskningsobjekt. Är tiden mogen för en fördjupad grundforskning?
Fornsigtuna under medeltiden. Obesvarade frågor
Fornsigtuna i ATA:  korrespondens mellan Gihl och Riksantikvarieämbetet 1924-29
Rapport efter första arkeologiska undersökningen i Fornsigtuna 1984
Fornsigtuna - tolkning av källskriften från 1612   källskriften visar medeltid;   utgävningen visar vikingatid
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 1. Ur Det hände i upplands-Bro, 1984
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 2. Ur Det hände i upplands-Bro, 1984
Sagan om Habor och Signhild. Ur Fornsigtuna-en kungsgårds historia
Signhildsberg-Fornsigtuna. Några kronologiska data
Fornsigtuna - studier - teorier
Fornsigtuna - efter första utgrävningen 1984. Börje Sandén. Vi skriver nr  61
Förteckning över kungsgårdar och slott i riket - Johan Hadorph 1680
Fornsigtuna - "grand-tour" 2000    Aschaneus' beskrivning av Fornsigtuna från 1612
Fornsigtuna/Signhildsberg - smärre kommentarer
Fornsigtuna - kommentar - Rålambs vävtapeter på Granhammar
Biografi om Aschaneus från 1975   Ej publicerad tidigare
Fornsituna - 9 tidningsurklipp från grävningarn 1984-88

Forntida färder - Vikingatid
Upplands-Bro och vikingatiden. Vår bild av vikingen har ändrats.  Många länkade kommentarer
Vikingar världen runt      Olov den helige      Sigtunas förstöring      Vår bild av vikingen ändrad
Vikingafärder till Ryssland      Ingvar den vittfarne      Svenskar i österled      Amalrik
 

Forskningsprojekt - aktuella på senare tid

Förkristen religion - forntidshistoria i allmänhet
Forntidshistoria - förkristen religon. Länkar till nordisk hedendom
Härnevi och Lilla Ullevi.  Karta   Lars Hellbergs Hedendomens spår i uppl. ortnamn
Arkeologidagen 2009 - Lilla Ullevi   bilder av Ulls ringar
Haernevi - en gammel svensk og norsk gudinde. Magnus Olsen.  Christiania 1908
Förbjunda namn. Jöran Sahlberg  1918. Förklaring av noa-namn. Guden Ull
Forntida religon    Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring       Läsa mer om Rösaring
Fruktbarhetsgudarna Ull och Härn     Skålgropar i Upplands-Bro. Ur hembygdsboken  Sandén 

Gamla kartor

Grafitgruvan i Håtuna - brytning senaste under 2:a världskriget - nu ett "beredskapslager"
Grafitgruvan - uppdatering                          1999       Intervju med gruvfogden 1981

Granhammar -
  1980 gav regering rivningstillstånd för huvudbyggnaden på Granhammar efter många års diskussioner om - och hur - byggnaden skulle kunna utnyttjas av nyetablerade Svea Livgarde.
När Granhammar räddades från rivning - 1980-talet. PDF
Byggnadsminnesförklaringen 1994.  Höga myndigheter har helt motsatta uppfattningar om byggndens värde
Hembygdsbokens text om Granhammar (Det hände i Upplands-Bro, 1983, Börje Sandén)

                     Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !
Granhammarsmannen   - välbevarad forntidsmänniska - unikt fynd från 1953
Granhammarsmannen - tidningsartiklar 1953    1999
Granhammarsmannen - forntidsmänniska ger ny kunskap  1999 förkortad version
Jonathan Lindströms originalmanus till artikeln i Bygd och Natur 1999:1 "I mördarens spår"
Artikeln i Fornvännen 1959 "Bronsåldersfyndet från Granhammar i Västra Ryds socken, Uppl."
Antropologisk analys av skelettdelarna från Granhammar, Fornvännen 1959
Zuzammenfassung.   A. Odelberg /  N-G Gejvall

Gårdsarkiv
Norrboda mjöl- och sågkvarnar omkr år 1800 - miljövänlig energiutvinning.    PDF-filen
Håtuna - kopierade handlingar ur Edwin Hedins eferlämnade papper. Tal, brandkår m.m.

Hålvägar

Håtunaleken - Håtuna
Håtunaleken  i rikshistoriskt perspektiv    Håtunaleken - 690 års minne- Erikskrönikan
Håtunaleken - Är 700-årsminnet år 2006 något att högtidlighålla
Frihetsbrevet från Mora Sten 1319 - resultatet av brödrastiden /"Håtunaleken" - "Sveriges första konstitution / grundlag"
Frihetsbrevets ord Sveriges Magna Charta  
Erikskrönikans ord om Håtunaleken
.....................................
Håtuna Krönikebok.  Sammanställning av protokollsutdrag o.dyl.  Edwin Hedin
Kulturstig vid Håtuna kyrka

Hushållningsjournalen 1776 - 1813
DN-artikel om Hushållningsjournalen - kompletterad
Hushållningsjournalen 1776-1813. 3 band, goda sökmöjligheter, 600 ill. inkluderande faksimil
Ur högtidstal vid medaljutdelning på Riddarhuset vid Patriotiska Sällskapets årssammanträde 2002-06-13
Lantbruksakademins önskemål om digitalisering av Hushållningsjournalen - värdefullt nationellt för forskarsamhället
Hushållningsjournalen i digital form - under bearbetning vårvintern 2014.

Kartor
Bro häradskarta och Håbo häradskarta 1860 - täcker nuvarande Upplands-Bro  
Karta 1696 över större delen av Upplands-Bro
Kartöverlägg - Fältvandring i Säbyholm      
Register över Svenngårds kartor
Något om Olaus Magnus' Carta Marina
Att läsa gamla kartor med dåtida ögon - del av presentationen vid Kartografiska Sällskapet 2011

                                     Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Kartor berättar - ny serie 2014
         
Ryssgraven och Biskopsholmen

Kommunikationer

Kvistabergs Observatorium
Kvistabergs observatorium  Nils Tamms donation.   Sammandrag av en längre biografi
Nils Tamm 1876-1957 Konstnären - Amatörastronomen    Åke Wallenqvist  pdf- 8 sidor

Kungörelser - landshövdingen - Kungl.Maj:t - Domkapitlets cirkulär

Labyrinter

Lantbruk  


Medeltid

Byggnad funnen under Uppsala domkyrka - kyrka eller det omdiskuterade hednatemplet
DMS =  Det medeltida Sverige -  orter i Bro och Kungsängen     Almarestäket-DMS
Håtunaleken

Musik
Musik i Upplands-Bro - inom UMS (musiksällskapet) och UKF (Kulturföreningen och forskningsinstitutet)
Musikalisk salong på Almarestäket    
Program vid herrgårdskonserter på Almarestäket 1994
Musikteori - stämning av klavérinstrument - uppförandepraxis
Tonartsbeskrivning - Mattheson 1713

                                Öppna länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Näs äng 1502
          Minnesstenen vid Kungsängens kyrka
          Allmogen kallad till ett politiskt möte
          Sten Stures (d.ä) .rapport om mötet vd Näs äng
          Sten Stures tal till allmogen i Enköping och Uppsala
          Tal vid minnesstenen år 2002 Börje Sandén

Oscar Sjölander och Villa Skoga
Oscar Sjölander - inledning med länkar till flera filer
Villa Skoga > Privatbostad > Unikt Pojkhen  >  Förenings- och Utställningslokal
Oscar Sjölander - "Reportage" från Historiska museets utställningskatalog Historiska Nyheter
Sjölander - Ur Ivar Lo-Johanssons  Statarna - Sjölanders begravning - Bouppteckning
Oscar Sjölander och lantarbetarfrågan - Ur hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro
Ärkebiskop Nathan Söderbloms visitation av Kungsängen 1926 med aknytning till Sjölander

Ortnamn och Orter i Upplands-Bro
Ortnamn - beskrivningar och förteckningen med ca 2000 ortnamn
Anteckningar om orter i Upplands-Bro: Notiser och längre texter,  drygt 100 sidor
          Almarestäket
          Vikingatida ortnamn berättar om bygdens historia


Ortsbor berättar  /  Vi skriver i Upplands-Bro Kulturnämndens hembygdsprojekt 1977-80
Se också annan infallvinkel: Människor och orter. Lokalhistorisk forskning - Länkar leder vidare
Ortsbor berättar - inledning med länkar till ca 150 artiklar - se forsättning  under Senare tillkomna berättelser
Ortsbor berättar ca 150 artiklar direkt till PDF-filen, omnämnda personer, platsnamn, sakregister, sökning
Vi skriver i Upplands-Bro. Kulturnämndens hembygdsprojekt 1977-80, PDF, fritextsökn

Senare tillkomna berättelser och Intervjueringår inte i  den stora PDF-filen Ortsbor berättar
Gustav Hasselgren - Saltvik.   Ur Riddarbladet / Jakobsbergs sjukhus patiensttidning
Gunnar Rundlöf - en verklig Upplands-Broare berättar - rikligt försedd med bilder.  Endast textverison
En arbetarkvinnas liv - Lilly Karlsson på Udden, som herggårdspiga och jordbrukarhustru.
                                   Karta över Udden     Bild av Udden
Gunhild Margareta Rosén - En berättelser ur mitt liv - Bostället, Hällkana, Boijes affär
Alfred Hedström - Gamla historier och folktro från Bro socken. Nedtecknade av Erik Rexhammar
Åke Larsson - Bro brottarklubb på 1930-talet. -   Protokoll från första tiden
Torsten G.son Elg -     Så var det i Bro på 20-talet 
- Viktor Jonsson, en äkta lanthandlare. - De som bodde och verkade i Härnevi/Bro.  - Prosten i Bro
Curt H Dahlgren. En vänbok till Börje Sandén.  Upplands-Bro - från då till nu
Lizinka Dyrssens berätterlse i livet på Öråker     Del 1Del 2Del 3
Lambert Wahlberg. En cykelfärd i fäders spår på 1950-talet.  pdf-fil
Irma Hådell. Ur "Minnenas bok" - minnen från Negelstena      pdf-fil
Minnesord om ortsbor i lokalpressen under 40-50-talen
Mälarbåtarna - Dagmar Tamm      "Det glömmer jag aldrig" - 1:a världskrigets utbrott
Ur En hembygdsbok från 1820 - Västra Ryd
Arthur Lundwall. Berättar om folk i Håbo-Tibble och Håtuna. Många gamla fotografier. pdf-fil
Marie-Charlotte Leire. Minnen från  Frölunda - Kungsängen - Lennartsnäs i  Upplands-Bro
Erik Rexhammar: amatörteater i Bro på 1930-40-talen - ljud- och bildillustrationer
L.J. Öberg: Ur en hembygdsbok från 1820  Aschaneus: Biografiska upplysningar. Sandén 1975
Aschaneus: Beskrivning från 1600-talet - Några ortnamn

Följande personer är intervjuade: Intervjuer fr. banden 143-155 Utskrift  Gudrun Sandén år 2008. Pdf-paket
Lennart Twing
Elis Karlsson Hans Brofalk Monica Sjöberg
Sven/Britta Hallberg Anna Lisa Berggren Margit Jansson Christina Bretz
Gunnar Lindberg Lennart Gustafsson Stina Österman/Ivar Andersson Märta Bengtsson/Lars Pettersson


Daniel Pettersson/Peter Wretfors

Gudrun o Börje Sandén. Att upptäcka sin hembygd. Vår väg till lokalhistorisk forskning. UKF  2001
Gudrun Sandén. Låssa socken under 50 år.  Ur "Upplands-Bro - från då till nu". 2006
Gudrun o Börje Sandén. Artikel i Ledungen 2008:4  med anledningav Nordiska Museets medalj
Upplands fornminnesförenings  medalj  till Börje Sandén i Upplands fornminnesförenings årbok
Lokalhistoria á la Upplands-Bro. Sveriges hembygdsförbund besökte UKF 1990
Bokutgivning i liten skala - Ur HP-fokus febr 1998.  UKF:s Book on Demand-metod presenteras

Runstenar - Runtexter
Runstenar i Upplands-Bro    Texter - kommentarer - bilder  Även länkar: Personnamn
Assurstenen  har gett namn åt kyrkan, församlingen, socknen,  häradet,  kommunen
Assurstenen beskriven av Frits Askeberg 1944

                                 Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

Rösaring - kultplats - labyrint - processionsväg
Rösaring - arkeologidagen 2009 - vikblad (för utskriftt liggande dubbelsidigt)
Rösaring - introduktion  vid "grand tour" och Arkeologdagen 2006
Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén, 1984, slutsåld sedan länge
Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring - i allt väsentligt detsamma som i Fifty years
Introduktion och Tacitus' text på svenska   (under bearbetning 2006)
The Sun and the Rösaring Ceremonial Road - reviderad rapport febr 1997
Processionsvägen - ur astronomisk synvinkel    "Himlen styrde vägvalet". DN-artikel 97-04-23
Introduktion och Tacitus' text på svenska 
Fullmånen skiner in i processionsvägen. Sällsynt fenomen
Bilder från månpassagen vid Rösaring 10-11 juli 2006
Arkeologidagen vid Rösaring 2006    -   artikel i Populär arkeologi      -    Raä:s enkätsvar
Fifty years with the Cult Site of Rösaring, ur Viking Heritage Magazine
Curt Roslunds och John Krafts föredrag 97-04-22 om Rösaring     Cult Site (English)
Rösaringsprojektet - sommarens arkeologiska undersökning. 1997
Rösaring - Fruktbarhetsdyrkan - påbörjad ny artikel
Rösaring - Fruktbarhetsdyrkan - ur Det hände i Upplands-Bro, 1984
Rösaring - "grand tour"   1999
Länsmuseets forskningsprojekt 1996 - 199?  Undersökningarna sommaren 1998
Ett arkeologiskt forskningsprojekt- beskrivning; förutsättning 1996
Allmän beskrivning av Rösaring/Rösaringsområdet.    

Rövargrottan

Samhällsfunktioner
Electriciteten kommer:     Till Bro      Till Håtuna     Till Bro /Håbo av Gert Stertman
Byordning för Uppsala län. Bild av upplänningsn vardagsliv på 1800-talet        PDF-fil
Alsnö stadga - förutsättningen för Håtunaleken och dess fortsättning
Första provinsialläkaren 1864     Läsa mer- pdf-fil
Norrboda och Aspviks kvarnar - domboksprotokoll - Wallerska tuben

Sigtuna
Sigtunas förhärjning 1187 - enl. ryska Vetenskapsakademins historieskrivning 1949
Myten om Sigtunas nergång och fall
Amalrik - avstängd från universitetet i Moskva när han inte slutade att forska om Rurik

Soldathistoria
Soldathistoria - Husförhörslängder - Generalmönsterrullor o.dyl.  Eva Axlund. PDF
Soldathistoria - Introduktion.   Soldater i Håtuna, Håbo-Tibble och Bro
Soldathistoria i Håtuna och Håbo-Tibble, soldattorp. PDF-filer fritextsökning  Gun Björkman

Stäket - Stäkets stad - färja  - ro


Svenngårds hembygdssamling
Svenngårdska samlingen -introduktion rill  tolkade excerpter i närmare 30 pärmar
Svenngårds pärmar med gårdshandlingar. Sv1, Sv2, Sv3, Sv4, Sv5, Sv6
Svenngårds kartor - finns i Stockholms-Näs hembygdsförening

Svensk demokratirörelse
         
Håtunaleken i rikshistoriskt perspektiv
          När allmogen var samlad på Näs äng 1502
Hanteringen av ärkebiskopsborgen Almarestäket - Riksdagens tillkomst
Svensk demokratirörelse på 1700-talet slås ner av regering - riksdag - militär
Tibble-promemorian 1809 - Adlersparre föreslår att Präster, Borgare och Bönder får säte i regeringen.
Kungabesöket 2008 -  Börje Sandéns tal  Svenska riksdagens tillblivelse och utveckling  i lokalt perspektiv -  med förklarande länkar

Synpunkter  - betraktelser

Vikingatiden
Upplands-Bro och vikingatiden.  Två historiskt belagade vikingafärder till och från Mälardalen
Nestorkrönikan med Rurik och varjagernas grundande av Ryssland 862
Vikingar världen runt    Olov den helige     Sigtunas förstöring  
Vikingafärder till Ryssland      Ingvar den vittfarne     Svenskar i österled      Amalrik

                                         Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !
Olav Haraldsson - Olav den helige
Olav den helige i Mälaren år för 1000 år sedan. 1.  Stocksund - Stäksund eller Norrström?
Olav den helige i Mälaren år för 1000 år sedan  2.  Uppföljning
Stora sagan om Olav den helige  översättnOrdagrann avskrift av källskriften    Artikel i Historisk Tidskrift 1893
Olavssagen i Heimskringla  översättn    Ordagrann avskrift av källskriften
Kontroversiell fråga kring Stockholms äldsta historia Stockholm 750 år - inledande diskussion kring Olavssagorna
Läs mer. Aktuella forskningsprojekt

Vägar och broar
Kulturpolitik