Kompletterande texter till UKF-arrangemang år 2003
(ukfarrex.htm)

UKF:s startsida           ÄmnesområdenOnsd 5 febr kl 19. Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4, nära Kungsängens station. 20:- Pendeltåg var 15:e minut
“De hvita nätterna” år 1908. 
Johnny och Conny Ljung berättar om äldre märkliga himlafenomen.  De har 
under många år studerat tidningsartiklar och arkivhandlingar kring händelser som 
ansetts övernaturliga. Ofta finns det emellertid naturliga förklaringar till dem, men 
de blir inte lika uppmärksammade i pressen. Varför var sommarnatten ljus, nästan 
som på dagen, när Amalthea-mannen Anton Nilsson försökte undkomma efter att 
placerat bomben som dödade och skadade inkallade strejbrytare. Varför hade det 
blivit extra mörkt innan de vita nätterna inleddes i juli 1908? Många försök till 
förklaringar har lämnats av vetenskapsmännen. I en tidskrift för forskning och 
spekulation kring oförklarade fenomen presenterar bröderna minst sju teorier. Och 
vad hände på himlavalvet över Biskopsberga i Östergötland hundra år tidigare? Ett 
extremt sällsynt fenomen. 

Onsd. 5 mars kl 19. Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4, nära Kungsängens station. 
20:- Pendeltåg var 15:e minut
Tre kungar på Trälhavet - händelser kring slaget vid den heliga ån. 
Det finns som bekant många olösta - eller fel lösta - frågor i historien. En av dem är 
platsen för den heliga ån, i vars närhet tre mycket namnkunniga vikingakungar 
drabbade samman år 1026. Dessa var kung Knut, härskare över Danmark och 
England, Olav Haraldsson kung i Norge - även kallade den digre och senare den 
helige - samt sveakungen Anund Jacob. Eftersom vår främsta sagesman Snorre 
Sturlasson två hundra år efter slaget trodde att det ägde rum vid Helgeå i Skåne 
har det blivit den allmänt spridda “sanningen”. 
     När man i början av 1900-talet uppmärksammade att den mäktige Knut präglat 
mynt i Sigtuna, frågade man sig om han verkligen kunnat bli kung över svearna 
efter en seger utanför Skåne. Ortnamnsforskare och amatörarkeologerna längs 
Långhundraleden stöder professor Gräslunds teori att slaget ägde rum närmare 
svearnas kärnland och han pekar ut ett område i Långhundraleden som i forntiden 
kallades den heliga ån. Gudrun Vällfors, medlem i Arbetsgruppen
Långhundraleden har i 20 års tid studerat områdets historia och arkeologi. Hon 
menar sig ha funnit en annan plats för trekungaslaget, nämligen utanför 
mynningen av Långhudraleden. I sitt föredrag redogör Gudrun för 
händelseförloppet och diskuterar hur hon utnyttjat områdets topografi för att finna 
svar på svårlösta problem. Om det blir stort intresse för saken kanske vi kan ordna 
en exkursion med båt till de platser som Gudrun Vällfors pekar ut i sin bok. Den 
heter Tre kungar på Trälhavet, kostar 130:- kan beställas på tele 540 603 66. 

Tisd. 8 april kl 19. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro. Nära Bro station. 
Pendeltåg var 30:e minut
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. 
Föredrag av Börje Sandén om fruktbarhetsdyrkan i Norden enligt den romerska 
historieskrivaren Tacitus’ berättelse i sin bok om Germanerna, skriven år 98. Börje 
redogör för innehåll och teorier framförda i artikeln i Viking Heritage, utgiven av 
högskolan på Gotland. Det blir i huvudsak samma saker som också kommer att 
beröras i vårens “grand tour”. Genom föredraget ges möjlighet för dem som inte kan 
vara med i exkursionen att ta del av ett ämne som är av central betydelse i det 
forntida Broområdet, i vår tid återspeglat i ortnamnen Härnevi och Ullevi, i 
Upplands största labyrint, tillika en av de äldsta i landet, och i den unika 
processionsvägen. Se kompletterande beskrivning  i nästa programpunkt. 
Samarrangemang Bro hembygdsförening och UKF 
Mer info

Sönd 11 maj kl 13
Exkursion till Djupdal. dödisgropen i Rösaringsåsen - och Rösaring
Se repris nedan sönd 31 augusti

Sönd 31 augusti kl 13. Parkeringen på Rösaringsåsen 1 km bortom Låssa kyrka, Upplands-Bro. vandring ca 4,5 km, 3-4 timmar, kafferast längs vägen, 
Kostnad 20:-. inkl. kartor.  Ingen förhandsanmälan.
Repris av  vårens grand-tour, då ca 80 personer deltog

Exkursion till Djupdal, dödisgropen i Rösaringsåsen - och Rösaring. 
“Människan har i alla tider uppfattat att vissa platser äger en särskild 
betydelse. Romarna ansåg att en plats kunde vara besjälad och talade om 
platsens skyddsande.” 
     Med dessa två meningar inleds boken Gudarnas platser (2001) av Per Vikstrand. 
Eftersom vi redan i den äldsta beskrivningen av Rösaring får veta att “här har 
fordom varit ivrigt offrande till avgudarna” förstår vi att våra förfäder i Bro-
området mycket tidigt såg platsen som ett gudars hemvist. På 1700-talet beskrevs 
platsens läge med sin imponerande utsikt som “mycket monumenterligt”. 
     I samma ås dryg 1 kilometer från Rösaring finns något som kan ses som dess raka motsats: den mycket stora dödisgropen Djupdal, utformad som en amfiteater, 150 m bred och 25 m branta sidor, vars botten för 2000 år sedan var täckt av vatten. Nog måste 
gudar haft ett finger med i tillkomsten av dessa kontraster inom en så begränsat område. 
     Romaren Tacitus berättar i sin två tusen år gamla bok om folken som bodde på 
öar “i ett hav bortom Germanien, snarast i motsatta delen av världen”. Han 
berättar om dessa naturfolks gudsuppfattning omkring tusen år före vikingatiden. 
De dyrkade en osynlig gud, som kom till folken i en vagn täckt att ett kläde. Endast 
prästen som ledde processionen visste att gudinnan fanns bakom vagnens 
förhängen. Tacitus säger att det var Moder Jord — Nerthus på romarnas språk. I 
mer än hundra år har religionsforskare grubblat över eventuella samband mellan 
kulten av Nerthus och de nordiska fruktbarhetsgudar som vi känner från andra 
källor. 
    Om detta och mycket mer får vi ta del av i dagens repris av vårens “grand tour”. Vi börjar med att gå till Djupdal för att på plats få lyssna på den märkliga avslutningen av Tacitus’ berättelse, som kanske rymmer förklaringar till en del frågor som väller fram, när vi sedan står vid själva kultplatsen med sin berömda labyrint och den ännu mer uppmärksammade processionsvägen. 

Vandring 2 x 900 m till Djupdal. Exkursionen avslutas med ett besök vid själva Rösaring för dem som så önskar. Det blir då ytterligare en vandring ca 2 x 1100 m från 
parkeringsplatsen. 
Kortfattat om Rösaring Grantour 1999
Vikblad till deltagarna (PDF-fil för utskrift)
Mer information om Rösaring

En utförlig beskrivning av Rösaring finns i Börje Sandéns 
hembygdsbok. Det kapitlet kan skrivas ut från UKF:s hemsida försedd med nya illustrationer. www.algonet.se/~ukforsk/hembygd/rosa1.htm. 

Sönd 7 sept. kl 13. Samling vid kanalen i Åkersberga centrum. Båt 150:-
Tre kungar på Trälhavet - händelser kring slaget vid den heliga ån år 1026

Exkursionen är en uppföljning av Gudrun Vällfors' föredrag i Villa Skoga 5 mars.
Gudrun guidar oss nu vid en rundtur med båt till de aktuella platserna. Båten är densamma som UKF anlitat två gånger vid exkursioner till Birka, en ombygd landstigningsbåt från invasionen i Normandie 1944. Den har för några år sedan renoverats invändigt.

Det finns som bekant många olösta - eller fel lösta - frågor i historien. En av dem är 
platsen för den heliga ån, i vars närhet tre mycket namnkunniga vikingakungar 
drabbade samman år 1026. Dessa var kung Knut, härskare över Danmark och 
England, Olav Haraldsson kung i Norge - även kallade den digre och senare den 
helige - samt sveakungen Anund Jacob. Eftersom vår främsta sagesman Snorre 
Sturlasson två hundra år efter slaget trodde att det ägde rum vid Helgeå i Skåne 
har det blivit den allmänt spridda “sanningen”. 
     När man i början av 1900-talet uppmärksammade att den mäktige Knut präglat 
mynt i Sigtuna, frågade man sig om han verkligen kunnat bli kung över svearna 
efter en seger utanför Skåne. Ortnamnsforskare och amatörarkeologerna längs 
Långhundraleden stöder professor Gräslunds teori att slaget ägde rum närmare 
svearnas kärnland och han pekar ut ett område i Långhundraleden som i forntiden 
kallades den heliga ån. Gudrun Vällfors, medlem i Arbetsgruppen
Långhundraleden har i 20 års tid studerat områdets historia och arkeologi. Hon 
menar sig ha funnit en annan plats för trekungaslaget, nämligen utanför 
mynningen av Långhudraleden. 
     I sitt föredrag redogjorde Gudrun för händelseförloppet och visade hur hon utnyttjat områdets topografi för att finna svar på svårlösta problem. Boken  Tre kungar på Trälhavet, kostar 130:- kan beställas på 08-540 603 66. 
     Vi fullföljer nu förslaget vid föredraget att göra en en guidad båttur i området
Den sker i samarbete med Österåkers hembygdsförening (i Åkersberga).
     Exkursionen vill visa, i likhet med vår exkursion 31 aug, att den lokalkännedom som finns i en bygd kan ge den professionella forskningen nya impulser i sökandet efter lösningar på historiska frågeställningar.

Boka plats / information / matbeställning genom Börje Sandén 582 40 515, telesvar/fax 582 413 55, ukforsk@algonet.se; www.algonet.se/~ukforsk
Medtag gärna egen matsäck. Lättare mat kan serveras mot extra kostnad av 100:- exkl dryck:  fisklådor med "havets läckerheter", alternativt rostbiff och potatissallad. Dryck och kaffe med dopp ingår inte i detta pris. Tillkommer ca 35:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKF:s startsida           Ämnesområden