Kulturarrangemang för UKF 2009


UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra föreningars planerade program
ukf/ukfarr09.htm 

UKF:s Startsida      Äldre publika program       Ämnesområden


Vårens publika program   -   kontrollera ev. ändringar på hemsidan och i lokalpressen
Det traditionella Nyhetsbrevet till vår medlemmar kommer i början av februari .
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4, avgiften höjd enl. årsmötesbeslut
Om du uppger e-postadress får du också UKF:s digitala utskick


Sönd 22 febr - Tillinge kyrka, Enköping
Bro d'River Boys and Girls med verkar vid  kvällsandakt
Kulturstipendium 2008          Enköpingsposten om julkonserten

Arr Tillinge kyrka


Torsd 26 febr kl 10 - 15   Stora Sandhagen bakom nybyggda området på Rosenängarna
Hur var det egentligen förr?

Ta en promenad till Stora Sandhagen i skogskanten av Rosenängarna. Huset med två ljusa skorstenar som syns bortom alla nybyggen. Föreningen Kulturbojen visar huset och bjuder på kaffe, varmkorv och kolbullar - Vad det är får du se. Vi vänder oss till sportlovslediga barn och ungdomar och alla intresserade över huvud taget.  Torsdagen 26 febr mellan klockan 10 och 15
Arr. Kulturbojen


 

Sönd 15 mars  Söndagssalong hos Sophie Hedin, Lärarvägen 1 Bro,   kl 15-17
Förhandsanmälan 582 40 515,          Begränsat deltagarantal.  60:-

Söndagssalong 3 - inleds med kaffe och bröd

Tema I: Musiksällskapets tillblivelse och konsertverksamhet 1969 – 1987

Vi spelar upp stereoinspelningen av Lars-Erik Larssons Förklädd gud från 1972. Den gjordes med fullständig symfonibesättning och med musiker från nyblivna Regionmusiken och Hovkapellet tillsammans med Upplands-Bro Musiksällskap,  Bro Hembygdskör och Kungsängens kyrkokör.
Varför bildades Upplands-Bro musiksällskap - och hur?  Börje Sandén var med på den tiden och vet.
Hjalmar Gullberg Förklädd gud och något om hans övriga diktning med uppläsning

Tema II:  Märkesåret 1809
  Just denna vecka för 200 år sedan stod Sverige inför sin största politiska kris någonsin. Den 13 mars hade kungen arresterats av revolterande officerare i Stockholm. På Tibble Gästgivargård satt några dagar senare ledaren för en annan revolterande grupp bestående av 3000 frivilligt kontrakterade soldater och officerare som var ute i "det olagliga" syftet att avsätta vårt lands kung, vilket således redan var gjort när denna armé kom till oss.  Läsa mer
     Tibble kom att under 4-5 dagar vara högkvarter, medan revoltledaren, Georg Adlersparre, grubblade över hur han skulle agera. Skulle han gå vidare mot Stockholm, där han riskerade att möta den södra armén som kungen hade att beordrat att hjälpa sig mot den västra armén som nu låg i Upplands-Bro. Eller skulle han hjälpa general von Döbeln, som med sina kvarvarande svenskar tvingats fly från Åland, som ryssarna denna vecka lagt beslag på efter att redan ha tagit hela Finland.
      Vi skall med lokalhistorisk infallsvinkel belysa en rikshistorisk händelse med särskild fokusering på den politiska och militära korrespondens som befälhavaren skötte med sitt bärbara skrivschatull - dåtidens "mailbox" - under några synnerligen kritiska dagar i svensk historia.
      Det blir bara en kort presentation. Betydligt utförligare kommer Börje Sandén att redogöra för händelseutvecklingen i sitt föredrag i Kungsängen 22 april
Arr. UKF    Förhandsanmälan  582 40 515 . Begränsat deltagarantal        60:-Tisd 7 april  kl 19. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
 
Mynt som hittats i Upplands-Bros jord.
Extrainsatt programpunkt: Framtida  bostadsbebyggelsen mellan Bro Hof och Rättarboda.
Kvällen inleds med att representanter för Kooperativa Förbundets och kommunens planarbete med tegelbruksområdet förhandsvisas för allmänheten på hembygdsgården.

Därefter berättar Conny och Johnny Ljung  om gamla mynt som hittats. De kan ge oss en föreställning om gångna generationers vardagsliv. Mynt är också en inkörsport till den allmänna svenska historien. Tag med dina gamla mynt. Bröderna kanske kan identifiera dem.
Den här träffen kan ses som början på ett projekt som dokumenterar mynt som hittats i våra bygder. Några är redan identifierade och kartlagda och finns på UKF:s hemsida
http://www.ukforsk.se/bok0/rattarbo.htm
Arr. UKF i samarbete med Bro-Lossa hemb.för.


 

 

Tisd 21 april kl 19. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 Bro

Förra årets utgrävningar vid Lilla Ullevi.
Grävarlaget från Arkeologikonsult berättar och visar bilder. Fyndet av en malsten - handkvarn - har getts till hembygdsföreningen och har fått en plats i trädgården. Den "avtäcks" denna dag.
Länk till Utgrävningarna vid Lilla Ullevi

Arr. Bro och Lossa hembygdsförening.Onsd 22 april kl 19.  Dagcentralens Samlingssal  ingång från Gamla Landsvägen. Kungsängen

UKF:s årsmöte   kl 18.30

Märkesåret 1809 - Vad hände på Tibble gästgivargård i Kungsängen - och Sverige?

Vilka order och brev utfärdade revolutionsarméns ledare här vid Tibble när han fick order av den konkurrerande revolutionsledaren som just arresterat kungen att avbryta marschen till Stockholm?

Börje Sandén med lokalhistoria på riksplanet
Läs mer på annan plats i Nyhetsbrevet och på hemsidan, där en rad viktiga originaltexter finns utlagda.

Arr. UKFTisd 5 maj  hembygdsgårde Klint, Prästv. 8 Bro

"Historisk vandring  i Gamla Bro" - föredrag

Gudrun Sandén och Agneta Blidstrand berättar och visar bilder

Arr.  Bro och Lossa hembygdsföreningLörd 9 maj   Hembygdsgården i Kungsängen

Hantverksmarknad
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening, KungsängenSönd 10 maj  Söndagssalong hos Sophie Hedin, Lärarvägen 1 Bro,   kl 15-17
Förhandsanmälan 582 40 515, Begränsat deltagarantal.  60:-

Söndagssalong 4 - inleds med kaffe och bröd
Möt Bro d´River Boys -  manskvartetten som hade sitt första framträdande i Bro 1976.
Olle Svennberg, Bo Berglund, Peo Karlsson och Börje Sandén sjunger och berättar om över 30 års sjungande med Negro Spirituales, svenska sånger i original- eller specialgjorda arrangemang, Bellman och inte minst Barbershopsånger, som kvartetten började 1978. Det blir ett uruppförande av en inspelning från 1957 med den första kvartetten med namnet Bro d'River Boys. Det är bara en av dagens medlemmar som var med på den tiden. Gruppen berättar naturligtvis om olika typer av arrangemang   man varit med om på privata fester, festivaler, kyrkor, slott och herrgårdar, inomhus och utomhus på ett antal ångbåtsresor i Mälaren till bl.a. Gripsholm, Drottningholm, Skokloster och på många av våra stora fornminnesplatser. Bro d´River fanns innan  UKF bildades som bara är 22  år.

Mer om Bro d'River Boys                Bro d'River Boys and Girls - kommunens kulturstipendium  2008

Arr. UKF    Förhandsanmälan  582 40 515 . Begränsat deltagarantal        60:-


Sönd 16 augusti, kl 10 - ca 13. Samling Centrumparkeringen i Bro

Märkesåret 1809 - I       Bussfärd till Savolax och Karelen i Upplands-Bro

Vid torpgrunden Savolax på Rösaringsåsen berättar Börje Sandén om den finska invandringen till Mälardalen under 1400-1500-talen. På vägen till Karelen tar vi matrast vid Stora Ekeby. Där får vi också ta del av historien kring Rösaring med särskild inriktning på den betydelse finska Sibbo har i forskningen kring den forntida kult som utövades vid den berömda labyrinten uppe på åsen. Matkorg medtages.

Pris 50:-  Förhandsanmälan senast 9 augusti till Kaleva, Osmo Aho 582 409 78

och  Hembygdsföreningen Seija Ullgren 582 405 50     Läs    Märkesåret 1809 på hemsidan

Arr. Bro-Lossa hembygdsförening, Finska föreningen Kaleva Seniorer och UKF

 

Sönd 30 aug kl 10 - 13.30.  Samling vid parkeringen i Bro Centrum för gemensam färd i bilar

Arkeologidagen 2009

Besök vid två kultplatser i Upplands-Bro - Lilla Ullevi och Rösaring

Undersökningarna vid Lilla Ullevi i utkanten av samhället ägde rum 2007-2008 på tre ställen. Vi inleder vid platsens vi = kultplats. Riksantikvarieämbetet säger i sin digra  slutrapport: "Viet i Ullevi är helt unikt och saknar motstycke på annat håll i arkeologiska sammanhang."  Namnet Ullevi i Bro har sedan början av 1900-talet ansetts syfta på guden Ull i kombination med gudinnan Härn vid intilliggande Härnevi. Bägge var fruktbarhetsgudar långt före de i skrift kända vikingagudarna Oden, Tor och Frey. Vi besöker också de intilliggande ännu ej slutrapporterade undersökningsområdena.

     Vid Rösaring i Låssa berättar vi om grävningar 1981-82 och länsmuseets projekt 1996-1998. Såväl Rösaring som vårt Ullevi har figurerat i litteraturen i samband med den romerska historieskrivaren Tacitus' berättelser om kultplatser i  Skandinavien. Vi åker till Stora Ekeby där vi tar en paus med vår medhavda förtäring och får en introduktion i traktens arkeologi innan  vi vandrar upp till processionsvägen och labyrinten på den 61 m höga Uppsalaåsen. Egen förtäring medtages

Upplysningar Börje Sandén   08-582 40 515,  08 582 413 55       20:-

Arr. Upplands-Bro kulturhistoriska Forskningsinstitut

 

Tisd 8 sep kl 19.00  Hembygdsgården  Klint,  Prästvägen 8  Bro.

Märkesåret 1809 - II      Vad hände i Finland och Sverige?

Börje Sandén i samverkan med finska föreningen Kaleva Seniorer berättar om årets betydelse i de bägge länderna. Finland frigörs från Sverige och blir så småningom en egen stat. I Sverige blev det revolution och ny regeringsform . Vad hände när revolutionsarmén hade högkvarter i Kungsängen?   

Kantor Rakel Fridstrand underhåller med musik på kantele.    Läs    Märkesåret 1809 på hemsidan

Arr. Bro-Lossa hembygdsförening, Finska föreningen Kaleva Seniorer och UKF


Kulturhusens dag sönd 13 sept, kl 10 - ca 13.30

samling vid Bro pendeltågsstation kl 10

Tåg mot Bålsta från Stockholm C 9.13. ankomst 9.44

Kulturhusens dag 2009. Tema: Sverige - Finland, en delad historia

Busstur till Savolax och Karelen i Upplands-Bro kl 10 - ca 13.30

Förhandsbokade har företräde

Finska bosättningar i Bro på 1400- och 1500-talen. Den tidiga invandringen från Finland gick till Mälardalen. Fyra platser är identifierade, både slättbygds- och skogsbygdsbosättning. Vi besöker bl.a. två husgrunder på skogsåsen i Låssa. Börje Sandén berättar om den lokala forskningen. Där finns också historien om finländaren som lämnade Finland efter kriget 1809 och blev svensk soldat 1810. Kyrkmålning i en finsk kyrka ger ett intressant perspektiv på forntida fruktbarhetsdyrkan i Bro och Låssa. Rast med egen förtäring vid Stora Ekeby.  När bussen passerar andra kulturbärande byggnader  och  platser får de också en kort beskrivning.   http://www.ukforsk.se/

Kostnad 50:-  Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan B. Sandén 08-582 40 515

Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska forskningsinstitut i samverkan med Upplands-Bro kommun


Kvistaberg, f.d. professorsbostaden vid
Astronomiska Observatoriet vid vägen mot Låssa
nära Rättarboda,  sönd 18 okt,  Portarna öppnas kl 14.30,  40:-   Ej förhandsbokning
.

Musik och konst i Kvistabergs  mangårdsbyggnad
Konsert med Bro d’River Boys  kl 15.00
Bålstakonstnären Roger Fällman visar sin konst

Konserten är delvis en repris av manskvartettens konsert vid musikveckan i Norrlandsorten Junsele som i år genomförde sin 41:a säsong  Där visade gruppen prov på alla typer av musik som framförts under mer än 30 års praktiserande av ”harmony singing” - grunden i Barbershop-sången.


Roger Fällman
visar sina vackra naturmålningar i Nils Tamms forna ateljé, som också är vår konsertsal.


Sophie Hedin
visar skulptur


Gudrun Sandén
visar bildvävar


Kvistaberg
ägs av kommunen, men dess framtida användning är inte bestämd. Passa på att få se en hundraårig miljö medan den finns kvar och ta del av dess privata och vetenskapliga miljö.


I pausen
serveras dryck och tilltugg och det blir fritt fram att bese lokalerna i den stora villan.

Sånggruppen mottog kommunens kulturpris förra året och Hembygdsföreningens Bro-pris för några år sedan.  Kostnad 40:-

Läs mer om gruppens framträdanden under 30 år.  
Konsertprogrammet i Junsele.    Lokalpressens recension.

Under hösten kommer ett astronomiskt museum att invigas - datum är ännu inte känt
UKF har för avsikt att anordna särskild visning av museet under hösten.

Arr.Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  i samverkan med Upplands-Bro kommun


Höstfest på Ekhammarskolan i Kungsängen - Märkesåret 1809
Lörd. 14 nov kl 13-22 i Ekhammarskolan.  
Kom och umgås! 
Fri entré
Mat, Musik, Konstutställning, Dans, , Kulturskolan,
Historia kring 1809,  Börje Sandén, ca kl 14.15

Poesi,  Riitta  Larsson, ca kl 14.45

Danskväll till levande musik. HÖRSOMHELST & MIKKO NISKANEN 
För barnen kl 14: Mumin i Mumindalen. 
Biljetter 50:- från 4 år finns på biblioteken och kommunreceptionen

Klicka har för mer information


Bro bibliotek onsd 25 nov kl 12.

Kulturlunch  -  1809 års händelser.
Börje Sandén från Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut berättar om spännande dagar som förändrade den svenska historien.
Arr. Bro bibliotek


Torsd 26 nov kl 19.30  Hembygdsgården i Kungsängen. Brasan tänds kl 19.00
När en revolutionsarmé hade  högkvarter på Tibble gästgivargård 1809
Börje Sandén berättar med lokalhistoriska förtecken om ett av de mest dramatiska åren i Sveriges historia. Kungen avsatt - Revolution - Ny regeringsform - Ny kung.

Arr.  Stockholms-Näs hembygdsförening


Ons 2 dec kl 19.  Kommunhusets stora sal. Furuhällsplan 1. Kungsängen, invid pendeltågsstationen...

Granhammarsmannen  - åter aktuell i forskningen

Bronsåldermannen som hittades 1953 i sankmarken norr om Granhammar

Föredrag med bildvisning av forskaren och författaren Jonathan Lindström

som berättar om ett av nordeuropas mest spännande arkeologiska forskningsprojekt.
Har beskrivits som  Nordens svar på  "Ismannen" 
som hittades i Alperna.
Bokrecension i Gomorron Sverige:  "han vill ge oss en livfull bild av bronsåldern i Sverige. och han lyckas verkligen - han borde vara en typisk Augustkandidat i fackboksklassen"
Fri entré - kom i tid lokal rymmer hundra personer
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut och Upplands-Bro kommun


Tisd 15 dec. hembygdsgården Klint

Julmusik på Klint
Manskvartetten Bro d’River Boys och
Bro spelmän
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening

Tillinge kyrka, Enköpings församling

Trettondagen  onsd 6 januari  kl 18

Julens  sånger och dikter med

Bro d’River Boys and Girls

 

Hjalmar Gullbergs dikter ur Den heliga natten och andra diktsamlingar varvas med traditionell julmusik.