UKF:s uppdragsverksamhet                                       
/ukf/uppdrag.htm

UKF:s startsida         Mer om UKF        Ämnesområden

UKF behöver ett visst mått av rörelsekapital. Huvuduppgiften att studera och forska om bygden ger i sig självt inga inkomster. I början av verksamheten fick vi, liksom hembygdsföreningarna ett visst årligt bidrag från kulturnämnden. Numera är det många år sedan kommunen bidrog med reda pengar. Ett värdefullt bidrag har dock varit hjälp med kopiering av nyhetsbreven. Vi får också ett mindre bidrag genom studeiförbundet Vuxenskolan. På senare år tar vi som regel ut en avgift vid UKF:s  egna publika arrangemang av 20:-, vilken i förekommande fall inkluderar utdelad skriftlig dokumentation kring aktiviteten
     De pengar som behövs för brevporton, datorer, skrivare, papper, datorprogram med ständiga uppgraderingar liksom kostnader för vår hemsida, prenumerationsavgifter för ett stort antal tidskrifter och årsavgifter för medlemskap i för verksamheten värdefulla föreningar och andra löpande utgifter, får vi till största delen genom inkomster för olika typer av uppdrag  från utomstående. Föreningen faktuerar organisationer, kommuner och privata personer för föredrag och guidningar efter en synnerligen flexibel prislista, allt efter kundens betalningsförmåga. De föreningsmedlemmar som genomför dessa aktiviteter gör det helt ideellt.

För intresserades kännedom lämnas här en sammanställning av uppdrag under de senaste åren. Mer finns att läsa i föreningens årsberättelser


2000 2001 2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2000
Föredrag: personalen på kursgårdarna Tammsvik, Mälargården, Häringe; Spånga Fornminnesgille; PRO i Bro; Gudrun och Börje vid Västra Rydsdagen (Sv. Kyrkan); Thoresta kursgård (MODO); Odd Fellows stockholmsloge; Åminnelsehögtid Håtunaleken i Håtuna kyrka; Bengt Borkeby och Börje hos Almarestäkets hembygdsförening; föredrag på Dalarnas museum. 
Lektioner i skolor: Naturbruksgymnasiet Säbyholm, 2 gånger; Kolarängsskolan i Kallhäll.

Bussturer med skolelever: Ekhammarskolan åk 6, 2 turer; Broskolan åk 8, 2 turer;

Rundturer i Upplands-Bro: Brasilianskt gästbesök hos Rotary; Socialförvaltningen; Franska elever på gästbesök hos Upplands-Brogymnasiet; Samhällsbyggnadsförvaltningen; Bildningsförvaltningen; Brunnaskolans personal; Facket i Upplands-Bro; Kommunanställda vid olika förvaltningar, Personal vid Kommunala Vuxenskolan; Riksförbundets och hembygdsföreningarnas heldagstur genom Upplands-Bro i samband med riksstämman i Stockholm.

Guidningar på plats: Bergaskolans personal; Pensionärsgrupp från Värmdö; Personalen vid förskolan Rönnbäret; Brandförsvaret; Banverkets personal, 

Dessutom konsultationer från såväl grupper som enskilda elever vid kommunens högstadier och gymnasium, länsmuseet, universiteten i Stockholm och Uppsala samt privatpersoner 
 

2001 
Föredrag: Piperska muren, Håbo-Tibble kyrka, Hushållningsgillet, Scouter från Håbo, Stockholms-Näs hembygdsförening, Arbetsgruppen Långhundraleden, Sigtuna hembygdsförening, Privat sällskap på Gällöfsta, HSB med lokalhistoria, Bro båtklubb med inriktning på Mälarhistoria, PRO i Bro.
Radioprogram: tre program i Utbildningsradion, (samt repriser)

Lektioner i skolor: Bergaskolan 2 lektioner, 

Rundturer i Upplands-Bro: Arbetsenhet vid Svea livgarde, Kyrklig syförening från Järfälla, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, 

Guidningar på plats: Vandring med spanska gymnasister i Kungsängen, Vandring i Kungsängen med herrklubb, rundtur med Utbildningsradion för radioprogram, Futurumskolan i Bålsta vid Rösaring, Rundvandring i Bro med hembygdsföreningen, Vandring med Rotary, Dalmarschen Övergran-Stäket, KTH vid Rösaring, InterIT vid Rösaring, Internationell projektgrupp vid Rösaring, Privat grupp vid Rösaring, Ångfartygets kulturresa Ryssgraven-Dalkarlsbacken-Stäket. Skoklosters villaförening vid Rösaring,

Dessutom konsultationer från såväl grupper som enskilda elever vid kommunens högstadier och gymnasium, länsmuseet, universiteten i Stockholm och Uppsala samt privatpersoner 
 

2002
Föredrag: Aske Kursgård (Foi), PRO (Kungsängen 2 ggr), PRO (Bro), SPF (Knivsta), Håbo-Tibble kyrka (Hushållningsjournalerna), Hembygdsföreningen på Norrmalm (Dalupproret), Fullmäktige (Kungsängen-området), Fullmäktige (Bro-området), Nationaldagsfirandet (Kungsängen), Tammsviks kursgård/Släktföreningen Tham/Tamm (Tammsviks historia), Medeltidsdagen vid Kungsängens kyrka (mötet på Näs äng 1502), Bro församlingshem (Kungörelser från 1800-talet), ABF/Villa Skoga (Lokalhistoria), Bro församlingshem (Henrik Mörk, kyrkoherde i Bro på 1700-talet), Arkeologisektionen/SLH (Resor i Sovjetunionen), Kommunstyrelsen/landshövdingens besök (Upplands-Bro historia). Rotary (Hushållningsjournalerna).

Vid kommunens chefsutbildning: historisk tillbakablick på kommunens planverksamhet.

Rundturer i Upplands-Bro: Finska gymnasister ( Rösaring med Savolax), Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen.

Guidningar på plats: Rösaring (privat grupp), Bro hembygdsförening (Vandring i Råby-Finsta), SPF/Bro (Rösaring), SPF/Håbo (Rösaring), Upplandsmuseets personal/60 personer (Rösaring-Assurstenen), Järfälla konstklubb (båtresa), Bygdegårdsförening i Kallhäll (Rösaring), Rösaring (privat grupp), Almarestäkets hembygdsförening (Fornsigtuna), Thoresta kursgård/SE-banken (vandring Djupdal - Rösaring).

Lokal-TV i Bålsta: Två korta program om Rösaring och Rövargrottan.


2003
Föredrag: Kulturföreningen i Håbo: Väghistoria - UKF:s arbetsmetoder, ca 20 pers; Folkpartiet:
Historia kring Kungsängen (följt av biltur till Tibble och Rösaring, ca 12 pers. Almarestäkets
hembygdsförening: Stäket under vikingatiden. Bostadsrättsföreningen Vinbäret. Historia kring
Kungsängen med nedslag på andra platser i kommunen. Håbos Miljö och teknikförvaltning. Draget
m.m.

Rundturer i Upplands-Bro:
Bussrundtur med Handelsbankens personal, ca 12 pers; Järfälla PRO:
Stäket, Dalkarlsbacken, Tibble, Djupdal, Håtunaområdet. Bildningsförvaltningen. Kommunanställda.

Guideningar på plats:
Ericssongrupp från Kista: Rösaring. Bro pastorat/Katarina församling:
Rösaring; Rune Holmström, författare och journalist från Finland: Draget - Rövargrottan.
Tammsviksgäster: Rösaring.

2004
Föredrag: Kulturföreningen i Håbo: Om UKF:s forskningsverksamhet;  Bro hembygdsförening:  Jacob Mörk och Jakob Gripensstedt;  Kartor och bilder om Bro/Brogård;  Bro bibliotek 2 ggr: Världsbokdagen; Upplands-Bro för nyfikna;  Radhusförening i Bro: Brohistoria; Tjustaskolan: Bygdens historia; Skanska: Rösaring; Lions Sigtuna: Signhildsberg; Rotary Stockholm: Rösaring; SPF Bro: Kungsängenhistoria; ABF: Historisk dag; PRO Bro: Bygdens historia

Guideningar på plats:
  Handikapporganisation: Rösaring; SPF Bålsta: Rösaring; Badelunda hemb.för: Rösaring

Bussturer: 
Livgardet: 4 bussturer med anställda på (Sandén, Borg); Brf Vinbäret: bussrundtur;
Arkeologiresor: busstur;

Cykeltur: 
Bro hembygdsförening: Lejondalsområdet;  


2005

Föredrag:  Tammsvik, pubafton (Gudrun, Börje S om Låssabygden); Upplands-Bro Lions. UKF:s verksamhet (BS); Aske kursgård, tre lunchföredrag för personalen. (BS); Tammsvik, Älvsjö stadsdelsnämnd, Låssa bygden (BS); Skoklosterspelen, föredrag utomhus och på lokal. BS); Skarpskärs villaförening; bygdens historia. (BS); Långhundraleden, föredrag Rösaring m.m. BS; SPF-föreningen. Brohistoria.(BS).

Guideningar på plats:  Håbo Kulturförening, guidning vid Rösaring (BS); Tammsvik, guidning med Puls (BS); Skogshistoriska sällskapet Almarestäket-Dalkarlsbacken-Ryssgraven. (BS); Tammsvik. Wallenius, guidning Rösaring; Tammsvik, Mckinsey, guidning Rösaring (BS. eng);   Håbo miljö- och trafiknämnd, Rösaring, guidning BS; ;

Bussturer:  Kulturhistoriska färder, busstur i Upplands-Bro.(BS); Armémusei vänner, busstur, heldag BS
2006

Föredrag:    Seminarium: Svenska och Finska hembygdsförbunden: Esbo folkhögskola i Finland 2 dagar. Gudrun och Börje Sandén föredrag om UKF:s forskning; Utställning och föredrag Sveriges hembygdsförbund: Släktforskardagarna i Nacka. Gudrun, Börje, Håkan 2 dagar. Föredrag: Livgardet: Vikingatid, Koppartälten, B.Sandén; Almarestäkets hembygdsf:  Historia kring Almarestäket och dess biskopar. Börje Sandén; K&F, ABF, UKF: Lilly Karlsson på Udden. Börje Sandén;  ABF: Villa Skoga och Oscar Sjölander, Börje Sandén; Ulvsättra bygdegård: Historiecafé. Almarestäket genom tiderna, Börje Sandén; Svenska bilsportförbundet:. Hist. kring Lejondal. B.Sandén; Statens Fastighetsverk. Hist. kring Lejondal, B.Sandén;

<>Guidening på plats: Länsmuseet: Fiskartorpet på Skjutfältet, B.Sandén; Lottor från Sollentuna: B.Sandén vid Rösaring; Therèse Ahlman: B.Sandén Rösaring; Samhällsbyggnadsnämnden:
Nationalmuseums personal:. B.Sandén, Signhildsberg/Fornsigtuna.
<>Busstur:   Lunchsamtal + busstur. B. Sandén;

2007
Föredrag:   <>Guidening  på plats:  Busstur
Länsstyrelsens och universitetets projektgrupp
vid Rösaring; Sigtuna hembygdsförening, Olav den Heliges seglats i Mälaren; Bro hembygdsförenings styrelse, Rösaring; Almarestäkets och Järfällas hembygdsföreningar, Almarestäket ca 135 delt. Sigtuna SPF, När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna; Vänsterpartiet, Bussrundtur i kommunen; Kultur och Fritid, Brogårdsarkivet. Arkeologigrupp från Södermanland, Bussrundtur i Upplands-Bro; Gymnasiklass vid Säbyholmsskolan, Vandring vid Rösaring. Rotary i Bålsta. Stora Daldansen. Skolklass från Källskolan vid Almarestäket; PRO i Kungsängen, Gamla bilder och kartor. Skolklass från Lillsjöskolan, bussrundtur och Rösaring; Norrmalms hembygdsförening, Stora Daldansen, Spånga fornminnes och hembygdsgille, Spångaminnen
 
2008
En viktig inkomstkälla för UKF och värdefull marknadsföring av verksamheten utgörs av guidningar, föredrag och viss produktion av skrifter.
Klubb Myran, Bålsta. Börjes minnen från 50-talet, Dragets arkeologi; Kulturlunch 12-13. Gudrun och Börje. Brogårdsarkivet; Kulturlunch. Gudrun och Börje om kommunvapnet: Seniorakademin – ABF Föredrag om Almarestäket 13-14.30. Kallhäll; Rösaringsvandring med hembygdsföreningarna i Järfälla / Almarestäket; Exkursion i närområdet. Broån, kvarnen, väghistoria.  Bro hembygdsförening;
Seniorakademin – ABF utflykt till Almarestäket 13 – 14.30; Socialdem. föreningen. Föredrag/exkursion Monumentholmen/Stockholms blodbad; Puls / Bålsta, Vandring i Rösaringsområdet; Storvandring – Dalkarlsvägen. Börje och Runo; Bussrundtur med Lillsjöskolans personal; Öråker. Carola Dyrssen. Föredrag om Lennartsnäshalvön. Gudrun och Börje; Natur och samhälle i Norden. Rösaring
Kungabesöket. Historia kring Kungsängen; Sigtuna museums vänner. Aske och Signhildsberg
Historiska vävar på PRO i Bro. Gudrun och Börje; Bokbord på Fest i Byn; ­Två guidningar vid Dalkarlsbacken vid invigningen av U-Bro-leden;  Rotary i Bålsta. Kalmarsand-Draget-Fornborgen området,
Stockholms-Näs. Börjes föredrag När Kungsängen skrev rikshistoria;  Brunnaskolan, åk 3-4 lokalhistoria ca 100 elever, utgick från Olavssagan­Gransäterskolan åk 2-9. Rösaring långa vändan


2009


Andra verksamhetsområden
Åter till Första sidan

Upplysningar E-post till Börje Sandén