Kulturarrangemang 2013 - av intresse för UKF:s medlemmar

UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra kulturföreningars program,
företrädesvis sådana där UKF medverkar'
ukf/ukfarr13.htm 

UKF:s Startsida      Tidigare genomförda publika program       Ämnesområden


Publika programpunkter som UKF arrangerar eller medverkar i
Kontrollera ev. ändringar på UKF:s hemsida, Nättidningen UBRO.se, Kommunens Kalendarium på Upplands-Bro.se,  lokalpressen och  kommunens egen MälarNära
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4,
Om du uppger e-postadress får du också UKF:s digitala utskick med nyheter / påminnelser

UKF:s påbörjade serie med föredrag och bilder - komplement till exkursioner

Våra fornminnen i föredrag, bilder, kartor


Rösaring – olika former av fruktbarhetsdyrkan genom tiderna

Torsd 7 mars kl 19. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro

Kultplatsen med Upplands största labyrint och den unika processionsvägen. Bilder från utgrävningarna. UKF inleder föredragsserien om våra fornminnesplatser. Börje Sandén berättar

Arr. UKF och Upplands-Bro kommun

 

Historiskt dokumenterade vikingafärder i österled 

Onsd 10 april kl 19 Kungsängens bibliotek i Tibble. ”Från Bro till Baku”

Färderna berör kommunens farvatten. Bilder från två resor i Sovjetunionen. Var låg dragställena? 1500-1600-talskartorna visar platserna. Vikingabåten Aifurs testfärd Sigtuna – Svarta havet år 1994 gjorde sitt första uppehåll vid Stäkets borgruin. Börje Sandén.

Arr: UKF och biblioteket

 


En resa genom jazzhistorien.

Söndags-salong (7:de) hos Sophie Hedin 14 april, Lärarvägen 1 Bro kl 15.

 Förhandsanmälan   sophie.hedin@konstfack.se    eller   0704-32 46 10

 Betalning vid konserten 50:-  inkl.  Kaffe med kaka

Guzman/Thorman/Ehn TRIO presenterar sitt program

Vi presenterar och tolkar några av jazzens största komponister/pianister.  Med  start i 40-talet och slut 2013.  Vi spelar Thelonius Monk, Bud Powell,  Oscar Peterson, Bill Evans, Jan Johansson samt trion egna kompositioner.

Improvisation är det centralt i jazzmusiken och är för sin utveckling beroende av utövarens närvaro och gruppens inre kommunikation. Musiken uppstår så att säga i stunden.

Jazzhistorien är relativt ung men musiken har utvecklats starkt under denna korta tid

Arr. UKF med stöd av Upplands-Bro kommun


 

Kallelse till UKF:s Årsmöte och ’historiskt’ föredrag av Gudrun Sandén
onsd 24 april
i Hembygdsgården Klint Prästv. 8, Bro

_ årsmötet börjar kl 18.30

  Glimtar ur kommunalnämndens protokoll  
  
Vad kommunalnämnden gjorde för Bro och Lossa-borna  1872—1952  

Årsavgiften 150:-  

Det fullständiga Nyhetsbrev-1 kommer i slutet av februari i brev med bilagt gireringskort.

Sådana måste UKF numera köpa från blankettföretag. Eftersom många betalar via datorn och inte alltid behöver blanketten går det bra att betala redan nu. Då räcker kanske de blanketter jag har i lager.  150:-    pg 27 58 94-4.  UKFKulturarvsdagen
i Upplands-Bro sönd 8 sept kl 13 "Människors mötesplatser"

Samling vid Assurshögen söder om Bro kyrka  
Bro kyrka byggdes på häradsplatsen
Bro låg vid havet och här var porten till sagans Svitjod
Assurstenen - en gång inmurad i kyrkväggen - berättar om försvaret
Söndagen 8 sept kl 13 vid Assurshögen

Presentationen i Riksantikvarieämbetets annonsering

Häradsplatsen – en plats för viktiga möten

Börje Sandén, amatörarkeolog och sedan många år specialist på Upplands-Bro kommuns lokala historia, berättar om Bro häradsplats och dess bakgrund.

Söndag 8 september kl 13, vid Assurshögen, Bro kyrka.

Gångväg 900 m till Assurs hög från pendeltågsstationen. Du passerar Assurstenen

 

Mötesplatsen har sedan urminnes tider legat där Bro kyrka så småningom byggdes. Kommunens största forngrav och mest uppmärksammande runsten, Assurstenen, vittnar om platsens betydelse som central samlingsplats. Den blev "Häradsplats".

Häradsplatser fanns före kristendomens införande. Enligt en aktuell avhandling om Ärkestiftets uppkomst byggdes de flesta kyrkorna i Uppland av bondemenigheterna på den vanliga samlingsplatsen.

Betydelsefulla möten mellan allmoge och riksstyrelse hölls på bygdernas häradsplats. När t.ex. Sten Sture ville få stöd av allmogen i samband med belägringen av ärkebiskopsborgen (Almare Stäket) på 1500-talet var det Bro Häradsplats som gällde.

Bro härads tingsplats låg här ända in på 1700-talet.

Runstenen hittades inom området för "Bro Häradsplats". På stenen berättas om att Assur var landvärnare mot vikingar. Texten säger att Assur var ansvarig för försvaret av Svitjod. Bro härad var det sydligaste av Svitjods härader.

Bro härad var utgångspunkten för ledungsflottans försvar av bygden.

 

Visningen av Assurshögen och Assursstenen är kostnadsfri och pågår under ca 1.5 tim. Platsen nås lättast med pendeltåg mot Bålsta, Bro station, utgång söderut (ej mot busstation) Följ gångvägen mot kyrkan och runstenen. Viss parkeringsmöjlighet vid Bro kyrka finns också.

 

Arrangemanget genomförs av Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut i samarbete med Riksantikvarieämbetet.UKF:s föreläsningsserie kring våra fornminnesplatser

Fornsigtuna - arkeologiska utgrävningarna 1984-88 gav oss ny historia

Intressanta  obesvarade frågor kommer att diskuteras

Biblioteket i Kungsängen onsdagen 16 okt kl 19 
Börje Sandén deltog i utgrävningarna och visar bilder från dem
arr. Biblioteket och UKF

Historia kring Stäket och Kungsängen
 Hörselskadades förening i Järfälla-Upplands-Bro har bjudit in Börje Sandén
att berätta om
Stäket och Kungsängen.

 Han kåserar kring ett antal bilder

Dagcentralen i Kungsängen lör. 9 nov kl  13.00

Intresserade Upplands-Bro-bor är välkomna att delta

http://www.hrf.se/jarfalla-upplandsbro


Konst - och konsthantverksutställning

med konstnärer från Bro- och Låssa

Hembygdsgården Klint sön 10 nov 12-16

 Målningar, foto, smycken, smide, vävar, stickat och keramik

Välkomna!Traditionella Jul– och Kulturmarknaden i Bro Centrum

Lörd 7 dec kl 11-16

Även förenigslivet medverkar

 


 Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

bildat 1987
c/o Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
tel   08-582 405 15         även 08-582 413 55
ukf@ukforsk.se               pg 27 58 94-4
http://www.ukforsk.se/    sedan 1996
org.nr 813200-3800