Kulturarrangemang 2012 - av intresse för UKF:s medlemmar

UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra kulturföreningars program där UKF medverkar
ukf/ukfarr1.htm 

UKF:s Startsida      Tidigare genomförda publika program       Ämnesområden


Publika programpunkter som UKF arrangerar eller medverkar i
Kontrollera ev. ändringar på hemsidan och i lokalpressen
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4,
Om du uppger e-postadress får du också UKF:s digitala utskick med nyheter / påminnelser

Torsd 9 febr kl 19,  Bro bibliotek, Bro centrum
Hjälp oss identifiera anonyma bilder från Bro-Låssa
Fastighetsinventeringen 1971-73

Snabb visning av kända motiv. Hjälp oss med de okända.
Vi vänder oss främst till äldre Upplands-Brobor
men alla är välkomna att
lära känna hembygden.  UKF har gjort ett visst förarbete. .
Arr. UKF, Bro-Lossa hembygdsförening och biblioteket


Onsd 15  febr kl 19,  Kungsänges bibliotek, Tibble torg

Hjälp oss identifiera anonyma bilder från Kungsängen-Västa Ryd
Fastighetsinventeringen 1971-73

Snabb visning av kända motiv. Hjälp oss med de okända.
Vi vänder oss främst till äldre Upplands-Brobor
men alla är välkomna att
lära känna hembygden.  UKF har gjort ett visst förarbete. .
Arr. UKF, Stockholms-Näs hembygdsförening och biblioteketTorsd 1 mars kl 19,  Forsk- och samlingsrummet i Lindströmska huset/Tjusta
Hjälp oss identifiera anonyma bilder från Håtuna, Håbo-Tibble
Fastighetsinventeringen 1971-73

Snabb visning av kända motiv. Hjälp oss med de okända.
Vi vänder oss främst till äldre Upplands-Brobor
men alla är välkomna att
lära känna hembygden.  UKF har gjort ett visst förarbete. .
Arr. UKF och Håtuna Håbo-Tibble hembygdsföreningSöndag 11 mars kl 15.00-17.00 Lärarvägen 1 Bro    50:-  Max 20 pers.

Åttonde Söndagssalongen i hemmiljö.
Renässans och dans

Anna-Karin Ståhle, mångkunnig danspedagog från danshögskolan visar och berättar.
Thomas Larsson gitarrist, gudabenådad gitarrist spelar
Spännande upplevelser utlovas, samt kaffe med dopp../aktuellt/salong-2012-03-11.pdf
Programblad

Arr. Sophie och UKF med stöd från kulturnämndenSöndag 25 mars kl 15-17. Marina Föreningshuset i Kungsängen. Prästhagsvägen 21.
Tunnelutgången från stationsperrongen

Kreativt möte kring UKF:s forskning om forntida väderstreck och tolkning av gamla texter.

Försök till förnyelse med såväl metod för informationen som ny lokal, bekvämt för långväga besökare,
4 minuters gångväg från Kungsängens station via perrongens tunnelutgång mot sjön.

Vi försöker anpassa 1000-åriga ”tankemönster” till vår nutida begreppsvärld.

Börje Sandén presenterar ifrågasatt forskning i ord och bild. Vi hoppas på frågor och kommentarer från besökarna. Mötesledare är Christer Karlsson. Det som diskuteras finns i de tre sista Nyhetsbreven och på hemsidan med ingång från startsidanTorsdag 19 april kl 19. Kvistabergs herrgård 1 km bortom Bro kyrka längs vägen mot Lindormsnäs.   Vit  permanent skylt vid infarten

Lokalhistoria - när tvärvetenskaplig forskning skapar nya infallsvinklar

Tillbakablick på 50 år med bygdens historia. Börje Sandén

Föredraget föregås av Forskningsinstitutets årsmöte kl 18.30


Sönd 13 maj kl 15. Kvistabergs astronomiska museum. 1 km bortom Bro kyrka

Astronomiska Museet presenteras av UKF och observatoriets tekniker. De tre kupolerna är öppna.
Familjen Tamms historia berättas i Herrgården.    20:-

Promenad i parken mellan observatoriebyggnadnerna och Mälarstranden
Arr. Museet och UKFPingstdagen 27 maj Kvistaberg, 1 km bortom Bro kyrka.
Vit  permanent skylt vid infarten. 

 Kvistaberg - Konsert och Konstutställning
.
Kl 15 - 17. Konsert 50:- iinkl. möjlighet att bese utställningen från ca 14.30
Johan Westres ensemble  15-17 -
Klassisk musik, Jazz, Bellmanvisor m.m.
Kort historik kring Kvistaberg och familjen Tamm
Paus med dryck, kaka - Konstutställning
Konserten forstätter
Parken och Herrgården under upprustning
Konstformers utställning öppen för konsertbesökarna från ca 14.30
Arr.  UKF i samarbete med Kulturnämnden
........................................................................................................................................

Pingsdagen 27 maj
Kl 12 - 15

Konstutställning kl 12 - 15.

Lokala konstförenigen Konstformer ställer ut i  Nils Tamms ateljé som också är konsertlokal fr kl 15


==============================================================

Fest i byn Bro centrum lörd 8 sept kl 10-16.

UKF:s utställning av kartor bilder invid Bro bibliotek med

dubblerat föredrag kl 12 och 14 av Börje Sandén: Gamla kartor har intressanta upplysningar att ge oss även idag    Ur  Ny kartserie på hemsidan    


Kulturarvsdagen sönd 9 sept.     Med buss till historien kl 11 – 15

Följ med till Rösaring och Biskopsborgen. Börje Sandén, UKF och Lars G Holmblad, Upplands-Bro kommun, berättar vad som döljer sig under ytan.  I samband med satsningen på att göra fornlämningarna, som under många år legat dolda under ogräs och sly, mer synliga vill vi visa resultatet av vårt arbete.

Start kl 11.00 Samling vid Bro pendeltågstation. Åter kl 15.00. Förhandsanmälan på telefon 08-581 690 00 senast fred 7/9. OBS! Begränsat antal platser! Kostnad: 100 kr, betalas vid start.  Medtag egen matsäck. Ev reservplatser efter 7/9, tel 0738-16 00 75                  Se annonsen / affischen
Arr. Upplands-Bro kommun och UKF

 


Övriga publika aktiviteter av intresse för våra medlemmar

Konstformers årliga konstrunda. 1-2 sept med bl.a. Kvistaberg med Upplands-Bro konstnärerna Yrjö Edelman och Åke Ahlberg

Arr. Konstformer, ABF, Upplands-Bro kommun

 


Hembygdsgården Klint. tisd 16 okt kl 19. Allsång och Evergreens från 30-40-talen.

Eric Weinberg och Börje Sandén

Arr. Bro-Lossa hembygdsförenig

 


Bro Bibliotek  torsd 15 nov kl 19.  Gamla bilder från Bro-området

Fastighetsinventeringen åren 1971-73. Fortsättning på vårens visningar.  Områdena utanför det gamla stationssamhället. Vi vill gärna få ta del av personliga minnen från platserna
Arr. Bibliotket och UKF
.

Hembygdsgården Klint. tisd 20 nov.  Bro i gammal tid,  Gudrun och Börje berättar och visar bilder.

Arr. Bro-Lossa hembygdsförenig

Kungsängens Bibliotek onsd 28 nov kl 19   Gamla bilder från Kungsängenområdet

Fastighetsinventeringen åren 1971-73. Fortsättning på vårens visningar.  Områdena utanför det gamla stationssamhället. Vi vill gärna få ta del av personliga minnen från platserna
Arr. Bibliotket och UKF

Kultur- och Julmakrnaden i Bro Centrum lörd 8 dec
UKF och hembygdsföreningen är på plats
I Börjes hörna går det att fråga om kommunens historia
Etn datorpresentation kring Gamala !8 visas från Kalmarsand till Stäket

 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

bildat 1987
c/o Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
tel   08-582 405 15         även 08-582 413 55
ukf@ukforsk.se               pg 27 58 94-4
http://www.ukforsk.se/    sedan 1996
org.nr 813200-3800