Kulturarrangemang 2011 - av intresse för UKF:s medlemmar

UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra kulturföreningars program där UKF medverkar
ukf/ukfarr10.htm 

UKF:s Startsida      Tidigare genomförda publika program       Ämnesområden


Publika programpunkter som UKF arrangerar eller medverkar i
Kontrollera ev. ändringar på hemsidan och i lokalpressen
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4,
avgiften höjd enl. årsmötesbeslut 2008.

Om du uppger e-postadress får du också UKF:s digitala utskick med nyheter / påminnelserTorsdagen 24 februari 2011 kl 19.30 i Stockholms-Näs hembygdsgård vid Kungsängens kyrka. 

Brasan tänds kl 19.

Kungsängens äldsta historia finns i två isländska sagor.
Brasafton med Börje Sandén, som berättar om hur namnet Näs kan härledas från norska vikingen Olav Haraldssons besök i våra bygder år 1007 och hur namnet ändrats genom tiderna. Kyrkan byggdes i sent 1100-tal vid en havsvik!  Föredrag med bildvisning.
En uppföljning ´med bilder och kartor av Börje Sandéns kåserande anförande vid årets Medeltidsdag.

Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening och UKF/Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut


Torsdag 17 mars kl 19.00, Bro bibliotek


Historia längs gamla E18 – Bro-delen.
Lokalhistoriker Börje Sandén berättar och visar bilder från spännande miljöer och händelser med anknytning till den gamla färdleden.
Del 1 av 2. Kungsängen-delen blir på Kungsängens bibliotek i höst.

Arr. Bro bibliotek och UKF


Bro hembygdsförenings vårutfärd med buss  9 april
Samling vid Bro centrum. Avfärd 8.30
Bussresa till Pythagoras i Norrtälje & Skebobruks Museum. Samling 8:00 vid Bro
Centrum och avresa med Håbo-Buss 8:30. Beräknad hemkomst 17:30.
- Guidad visning av Pythagoras Industrimuseum.
- Lunch i Svanberga Gästgivargård.
- Guidad visning av Skebobruks Museum.
Resa inkl. inträde, lunch, f.m. & e.m.kaffe: 400:-/pers. erlägges vid samlingen.
Anmälan senast 3/4 till Agneta 582 406 13 eller Britt-Mari 582 467 23.
Arr. Bro - Lossa hembygdsförening


Torsd. 14 april kl 19 på hembygdsgården Klint i Bro, Prästvägen 8
Teaterhistoria i Bro
Sophie Hedin berättar om Erik Rexhammar som samlade broborna kring en rad teater- föreställningar - ett av UKF:s forskningsprojekt.  Material har vi fått från grundaren av amatörteaterföreningen och från annat håll
Arr. Bro hembygdsförening och UKF


Den planerade Söndagssalongen i maj är flyttad till hösten 13 oktober

Sönd 29 maj kl 13
Exkursion på Stäksön  Kommunikationshistoria från vikingatid till nutid

Vägar - broar - färjor  - lokalhistoria - rikshistoria
Samåkning i bilar.  Börje Sandén guidar.  20:-
från Bro C  kl 12.45
från Kungsänges station 12.55.

Stäksön — viktig tusenårig kommunikationsled

Få platser i vårt land kan visa upp så stor koncentration av kommunikationsleder av olika slag under så lång tid som Stäksön. Många generationer av broar, färjor, vägar, järnvägar, båtlinjer, krogar erbjuder inte bara historia om sin tillkomst, de kan också berätta om dramatiska och minnesvärda händelser både i stort och smått. Samma bro som Stäketborna använde för dans har också burit skarpladdade kanoner i revolutionsärende. Sebastinfabriken i Stäket sköt salut med sitt farliga sprängmedel när järnvägen invigdes 1876. Det var först senare som den mer ofarliga dynamiten kom till. Landets första passagerarångbåt gick på grund i sundet. Sigtuna var mellanstation i vikingatidens förbindelser med Ryssland. Plundrande vikingar har tagit sig genom sundet vid två historiskt kända tillfällen. Stäksön var första rastplatsen för roddarna, när vikingaskeppet Aifur år 1994 inledde sin färd mot Svarta havet. Vi studerar Stäksundets roll i den kontroversiella flerhundraåriga forskningen och jämför topografin både vid Stora Stäket och Lilla Stäket.


Komplement 27 maj

Historia i stort och smått
Denna gång handlar det inte så mycket om historien kring själva ärkebiskopsborgen, landet största medeltida borgruin. Nu handlar det mest om den historia som hänger samman med öns roll i kommunikationshistorien. Här korsar viktiga land- och sjövägar varandra. Det är inte bara broarna, färjorna, och de olika landsvägarna som i sig själva har historia; det är framför allt det sätt på vilket de använts som har gett oss både rikshistoria och lokalhistoria, från revolutioner till typisk lokalhistoria som bro- och färjetaxor.
 
Avslutningsvis studerar vi terrängförhållandena vid de två omdiskuterade platserna i den isländska sagan om Olav Haraldssons besök i dessa farvatten. På plats är det lättare att förstå  landhöjningseffektens tillämpning i sagatexterna.
     En intressant aspekt på de förbryllande väderstrecksanvisningarna i de gamla skrifterna tycks nu ha fått en lösning. I praktiken håller en hundraårig myt på att upplösas. Exkursionen är således en fortsättning på artikeln om Olav den Helige i senaste Nyhetsbrevet och februari-föredrag i samma ämne. I en kommande artiklar berättar jag mer om hur omtolkningen av sagornas faktiska vädersteck uppkom och hur saken blev "stadfäst" av en av våra tongivande historiker i en vetenskaplig tidskrift år 1928.
 
Eftersom det numera bara finns parkeringsplats för 3-4 bilar inom rimligt gångavstånd från Almarestäkets borgruin, där exkursionen börjar, föreslås följande arrangemang:
För samåkningen och med möjlighet att erbjuda plats åt icke bilburna deltagare sker avfärd från
Bro Centrum kl 12.45 och från
Korttidsparkeringen nedanför Kungsängens station kl 12.55
för gemensam färd in på privata vägen vid Almarestäkets Grindstuga - mellan grindstolparna. Parkering sker på höger sida före träbron som leder över till Stäketholmen.  Vid återfärden åker vi över träbron där det går bra att vända.
Arr.  UKF

Lörd 10 sept, Bro Centrum
Fest i Byn
Utställning i Brohuset mitt emot bibliotekets skyltningsfönster
Sophie Hedin:  Bilder från historiken kring Teater i Upplands-Bro
Gudrun Sandén: Bildväv med Upplands-Brokarta
UKF:s övriga projekt visas och diskuteras.  Bro-Lossa hembygdsförening
Arr. Bl.a  Föreningslivet i Bro


Sönd 11 sept. Kyrkplanen framför Kungsängens kyrka
Den traditionella Medeltidsdagen
Marknad och underhållning.
Föredrag: Historia kring Kungsängen. Börje Sandén. Uppföljning av förra årets föredrag kring namnet Näs i år kompletterat med historiska möten kring ärkebiskopsborgen.
Arr. Kungsängens församling

Sönd 9 oktober - Säbyholmsskolans Naturbruksgymnasium ca kl  13
Skolans hundraårsjubileum.  Den traditionella Skördemarknaden
Bl.a. Säbyholmsföreningens stora utställning,
Arr. Säbyholmsskolan och Säbyholmsföreningen


Onsd 12 okt kl  19.00  Kungsängens bibliotek, Tibble
Historia längs Gamla E18 - sträckan Bro - Kungsängen - Stäket
Miljöer och händelser kring landsvägen.
Historia i stort och smått - från vägbyggen till politisk historia
Bilder med kommentarer av Börje Sandén
Arr:  Biblioteket och UKF


Sönd 16 okt kl 15. Lärarvägen 1 Bro hos Sophie Hedin    50:-
Söndagssalong med musik

Tre erfarna musiker från tre länder träffades för att blanda sina instruments klanger i den makedonska folkmusiken. Resultatet blev gruppen ”Splet”.

    Jovana Jelovac på tvärflöjt är utbildad klassisk flöjtist från Serbien.

    Filip Stojanov på tambura är från Makedonien och har studerat folkmusik vid musikhögskolan i Skopje.Båda har studerat på Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

    Sten Hedlund är lärare på musikprogrammet vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge och har studerat makedonsk folkmusik för professor Dragan Dautovski vid musikhögskolan i Skopje.

Tamburan som är ett tvåkörigt stränginstrument bär både melodi, rytm och karaktär i den traditionella makedonska folkmusiken.
Mandolan väver en bakgrund med bas och melodi.  

De vackra, gamla folkmelodierna, från början framimproviserade av fåraherdar i de makedonska bergen, framförs på klassisk tvärflöjt.


Förutom att framföra konserten kan Splet ge workshop där bakgrunden till musiken och rytmerna förklaras, vilket kan följas av en interaktiv del där deltagarna får prova på att spela låtar och dansa makedonsk folkdans.

Arr.  Upplands-Bro Kulturhistoriska och Kulturnämnden


Tisd 8 nov. kl 19  Hembygdsgården Klint

Konst- och Teaterhistoria i Bro
Sophie Hedin,  uppvuxen i Bro,  berättar om teaterverksamheten i Bro på 40-talet  och sedermera inom Upplands-Bro då hon var aktiv bl.a. med teaterföreställningarna på temat Håtunaleken.
Arr.  Bro - Lossa hembygdsförening


Lörd 3 dec.  Bro Centrum Brohuset
Kulturmarknad och Julmarknad
I år utökas kulturinslagen

Hembygdsföreningarna i Bro  och  Forskningsinstitutet medverkar i Brohuset.

Gudrun Sandéns Historiska bildvävar visas i Bibliotekets skyltfönster från 12 nov


Lörd 3 dec     Föredrag i Biblioteket

11.30–12.00   Skvaller från 1700-talet, händelser ur Bro häradsprotokoll med Gudrun Sandén


12.00-12.30   Rikshistoria på hemmaplan, historiska bildvävar med Börje Sandén.


12.30-13.00   Om Kvistabergs observatorium och amatörastronomen Nils Tamm av Göran Henriksson


13.00-13.30   Teatern ni minns, gamla teaterminnen från Bro, kom och dela med dig av dina minnen, med Sophie Hedin


13.30-14.00   Om Kvistabergs observatorium och amatörastronomen Nils Tamm av Göran Henriksson


14.00-14.30   Skvaller från 1700-talet, händelser ur Bro häradsprotokoll med Gudrun Sandén


14.30-15.00   Rikshistoria på hemmaplan, historiska bildvävar med Börje Sandén.