Kulturarrangemang för UKF 2008
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra föreningars planerade program
ukf/ukfarr08.htm 

UKF:s Startsida      Äldre publika program       Ämnesområden


Vårens publika program   -   kontrollera ev. ändringar på hemsidan och i lokalpressen
Det traditionella Nyhetsbrevet till vår medlemmar kommer efter nyår.
Du blir medlem genom att sätta in 100:- på pg 27 58 94-4
Om du uppger e-postadress får du också UKF:s digitala utskick

Torsd 31 jan. kl 19.30 Hembygdsgården Kungsängen/Stockholms-Näs
Torsd 28 febr Repris.  Alla kunde inte beredas plats

Gamla kartor och dokumentära bilder

Börje Sandén visar och kommenterar lantmäterikartor och andra äldre kartor.
Bilder och kartor ur UKF:s arkiv.
Svenngårds fotoalbum med bilder från hembygdsgården ingår i Svenngårdska,
samlingen, nu digitaliserade av UKF.  Hembygdsförenings kartor visas.
Arr. UKF och Stockholms-Näs hembygdsförening

Tisd 25 mars kl 19.   Hembygdsgården Klint,  Bro-Lossa hembygdsförening
Lilla Ullevi - kultplatsen har blivit arkeologiskt bekräftad.
Mattias Bäck, utgrävningsledare, och Ann-Marie Hållans redogör för de senaste analysresultaten och visar bilder från utgrävningen. 
Begränsat antal platser! Kom i tid.

Ortnamnsforskarna har länge menat att fruktbarhetsgudarna Ull och Härn dyrkats
vid Lilla Ullevi och Härnevi. Var kommer Stora Ullevi in i  bilden?
Liksom  Stora och Lilla Ullfjärden. Börje Sandén redogör för 100 års forskning kring
Ullevi och andra kultplatser i Bro Bilder från utgrävningsplatserna.
Likheterna mellan Ullevi och kultplatsen vid Draget kommenteras.
http://www.ukforsk.se/arkeo98c.htm
http://www.ukforsk.se/drag96.htm
Arr. UKF och Bro - Lossa hembygdsförening

Tisd 15 april kl 19. Hembygdsgården Klint. Bro-Lossa hembygdsförening
Gamla kartor och dokumentära bilder.
Börje Sandén visar och kommenterar lantmäterikartor och andra äldre kartor. Bilder
och kartor ur UKF:s arkiv.
Arr. UKF och Bro - Lossa hembygdsförening

Onsd 16 april, kl 19 Dagcentralen Kungsängen ingång från Gamla landsvägen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut - 20 år
Historik om 20 års verksamhet. Utställning med material som vi arbetat med. Börje Sandén berättar om hur den lokalhistoriska forskningen kan finna andra och ibland helt nya
tolkningar av den tradtitionella synen på historien.
Föregås av årsmöte kl 18.30

Arr. UKF

Sönd 4 maj. Kl 13. Vandring längs Brobäcken. Start vid parkeringen söder om
Bro station

Exkursion i närområdet
Vi besöker platsen för kvarnen, sågen och tröskverket vid bäcksammanflödet.
Vid den gamla kvarnvägen dricker vi vårt kaffe och lyssnar till väghistorien
i området, så som den beskrivs i Brogårdsarkivet. För de som vill, går vi
sedan till platsen för Ginnlögs ursprungliga bro. Den som gett bygden dess namn.
Arr. Bro - Lossa hembygdsförening


Torsd 22 maj kl 19 I Ladan på Öråker
Lennartsnäshalvön
Gudrun och Börje Sandén håller kåserande föredrag om Lennartsnäshalvön
Anmälan till Carola Dyrssen 073 183 66 44
75:- /pers, kaffe ingår

Sönd 1 juni kl 13. Bilutfärd till Ullevi och Draget, Samåkning från
Centrumparkeringen i Bro

Exkursion till Lilla och Stora Ullevi samt kultplatsen vid Draget,
daterad till stenåldern.

Vi spekulerar över forntida religion i norden.
Fristående uppföljning till föredraget om Lilla Ullevi och kultplatsen vid Draget
Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening.

 


Lörd 16 aug kl 12-16, Tjusta by
Bygdens dag

Sång, musik, hantverk, konst, vävutställning, kaffeservering, loppis, ponnyridning m.m
Hembygdforskare visar material om bygdens historia
Matssonska stugan, Lindströmska skolsaken, Tjusta handel
Aske informerar om höstens verksamhet

Arr. Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening och Aske


Sönd 31 aug. - Signhildsberg kl 13.00 öster om Håtuna kyrka. Väg via Aske kursgård. Skyltning från vägen Bro - Skokloster. väg 269.   20:-

Arkeologidagen - Fornsigtuna

Visning av området som undersökts arkeologiskt första och enda gången åren 1984-88

Platsens historia före utgrävningen -  vad hände sedan?

Frågorna om platsens roll under medeltiden är ännu inte tillfredsställande besvarade.

 

Vem / vilka byggde de medeltida anläggningar som beskrivs på 15- och 1600-talen? 

Finns det en koppling mellan ruinerna som försvann under märkliga omständigheter på 1670-talet och det faktum att de första kristna biskoparna i Sigtuna ägt mark i Fornsigtuna? Fornsigtuna blir ju första gången känt när en påve på 1170-talet begär att kyrkan skall få tillbaka sin tidigare egendom i Fornsigtuna!  Börje Sandén guidar
Arr. UKF /  Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Arkeologidagen - Lilla Ullevi

Visningar av pågående utgrävningar kl 10,  12,  14
Arr.  Arkeologikonsult AB


Lilla Ullevi

Utgrävningarna vid Lilla Ullevi förra året var som bekant mycket givande, då de bekräftade de spekulationer ortnamnsforskarna haft sedan 1908, att här funnits en kultplats. Namnet antyder att det bör ha varit fruktbarhetsguden Ull som dyrkats här. På Riksantikvarieämbetets startsida http://www.arkeologiuv.se berättas om dessa grävningar med en särskild länk till Ullevigrävningen

     Under sommaren har ytterligare två områden  undersökts. Man hade anslagit ett par veckor på varje ställe. Men det visade sig snart att på den ena platsen  fanns annat av mycket stort intresse. Så stort, att riksantikvarieämbetet ansåg det värt att satsa egna pengar för ytterligare ett par månaders utgrävning. Vid vårens exkursion till kultplatser i kommunen gjorde vi en anhalt även på den nu uppmärksammade platsen.

Utgrävningsplatsen är den som ligger närmast Gamla E18, infart bortom KIA bilförsäljning

Se också 100 års forskning kring kring Lilla Ullevi

Tisd 9 sept kl 19. Villa Skoga, G:la Landsv.4  Kungsängens Centrum.


Naturens okända krafter.

Författaren till den uppmärksammade boken ”Stora boken om naturfenomen” Clas Svahn,  berättar i  ord och bild om naturens beteende. Det finns ännu mycket som vi inte förstår kring många av fenomenen. Klotblixtar som sågar ut runda hål i fönster, jordstycken som lyfts upp och läggs ned tjugo meter längre bort, snurrande isblock som slipas perfekt runda av strömmande vatten. Trots att företeelserna  är säregna och märkliga har de alla en naturlig förklaring - även om vi inte alltid kan se den just nu. Förf. är journalist på Dagens Nyheter. Du kan läsa bokens förord på UKF:s hemsida. Aktuella kommentarer
Kostnad 
40:-

Arr. UKF


Lörd 13 sept. Bro Centrum

Fest i byn  - årligen återkommande

UKF visar forskningsresultat, bl.a. den tryckta versionen av Brogårdsarkivet. Över 700 sidor.

BDB Bro d´River Boys underhåller på olika platser och lokaler med Barbershop.

Se program i Upplands-Bro/Bålsta-bladet

 

Sönd 14 sept Kl 15.  Lärarvägen 1, Bro

Söndagssalong -  Kultur i hemmiljö

Konstutställning   Sophie Hedin

Vernissage av Gudrun Sandéns nya bildväv

Pianomusik och dikter. Johan Westre och Sophie Hedin. Sammankomsten inleds med kaffe och bulle. Den första i en planerad svit möten med kultur i det lilla formatet i hemmiljö:  konst,  musik, litteratur, l historia, kulturhistoria. Vi vill pröva på den form av samvaro människor utnyttjade före Radio, TV och inspelad musik.

Ingen förhandsanmälan,  Upplysningar 582 40 515, 582 413 55 m. telefonsvar

Kostnad - denna gång 100:-  betalas på plats eller  insättes på pg  27 58 94-4

Arr. Sophie Hedin och UKF


Lörd 20 sept Gröna Udden, Kungsängen, stranden nedanför järnvägsstationen

Upplands-Broleden invigs

Guidade vandringar längs olika delsträckor, Dalkarlsbacken/Ryssgraven visas vid två tillfällen av Börje Sandén

Arr. Upplands-Bro kommun


Tisd 23 sept kl 19  Hembygdsgården Klint
Från Bondkalas till Nobelfest

Rolf Johansson, Örsundsbro har serverat mat i slott och koja och vid många Nobelfester
Arr. Bro och Lossa  Hembygdsförening


Onsd 24 sept kl 19  Hembygdsgården Klint

Hur navigerade vikingarna?.
Curt H Dahlgren, UKF, berättar  20:-

Arr. UKF

 

Sönd 12 oktober Dagcentralen Bro kl 13. 

Inställd på grund av sjukdom
Konsert med Bro d’River Boys and Girls

 

Sönd 19 okt kl 13. Hembygdsgården Klint

Bro och Lossa hembygdsförening minns sina 30 år

Ni som var med från början och ”kokade soppa på en spik” kanske har minnen ni kan plocka med er och låta oss ta del av. Hembygdsföreningen bjuder på en lättare förtäring och ni på era minnen.

Arr. Bro & Lossa hembygdsförening


Torsd 30 okt kl 19. Stockholms-Näs hembygdsgård. Kungsängen

När Kungsängen skrev rikshistoria

Mötet vid Kungsängens kyrka 1502

Äldsta riksdagsprotokollet om ärkebiskopsborgen Almarestäket 1517.

Skrivelsen från Tibble Gästgivargård 1743, i vilken man krävde offentlighet för riksdagens protokoll och att riksdagsmännen skulle vara ansvariga inför sin väljare. Föredrag av Börje Sandén.

Brasan tänds kl 19.        Kostnad 50:-

Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening


Sönd 9 nov  Kl 15.  Lärarvägen 1, Bro

 

Söndagssalong -  Kultur i hemmiljö
Vi inleder med eftermiddagskaffe med bröd

Två huvudteman:.

Gitarrmusik framförd av Pascal Jardry

”Från renässans till samtid”

 

Historik kring begreppet Salong

med Börje Sandén


Pascal är utbildad vid musikhögskolorna i Malmö och Stockholm, där han har en masterexamen. Francois Couperin, Manuel de Falla och Hense är några av kompositörerna.

Pascal berättar om musiken och kompositörerna

 

Vi fortsätter med Kultur i det lilla formatet i hemmiljö med  konst, musik, litteratur, historia, kulturhistoria m.m.

Förhandsanmälan till UKF   582 40 515,    582 413 55 med telefonsvar. 

Kostnad 50:-     pg 27 58 94-4 eller på plats den 9 november

Arr. Sophie Hedin och UKF


Tisd 18 nov kl 19.  Villa Skoga, Gamla Landsv. 4,Kungsängen, bakom Posten och Systembolaget

 

Ingvar den vittfarne och Jarlabanke - två framstående män i ett gryende Svearike

Curt Dahlgren berättar

 

Kort rapport om

Myntskatten i Sigtuna  

Mynten visar att kontakten med Bysans varit tidigare än vad man hittills ansett.  Curt Dahlgren.

Arr. UKF         20:-

 

Tisd 2 december kl 19  Hembygdsgården Klint
Julmusik med tradition
Bro d'River Girls and Boys
Arr. Bro och  Lossa hembygdsförening


Tisd 19 dec kl 19 Gamla Tingshuset i Enköping, i backen upp till kyrkan

Julens dikter och sånger.

Bro d´ River Boys and Girls
Hjalmar Gullbergs dikter
om julen fram till Trettondagen
är temat för den första avdelningen. Mellan dikterna framför gruppen
de traditionella julsångerna i olika röstkombinationer
solo, duett, trio, blandad kvartett, manskvartett, hela ensemblen
---- Paus med förtäring-----

En fristående samling julsånger på svenska och engelska

bl.a. några av de kända visorna i Kalle ankas jul

Biljetter kan beställas hos Taimi Johansson tel  0171-299 21
säkrast mellan kl 8-11

Länk till Johnny Reinboths bilder från Tingshuset