Kulturarrangemang för UKF 2005
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra föreningars
/ukf/ukfarr05.htm       UKF:s Startsida          Tidigare programutbud


Vi tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-40:- för publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är den en viktig inkomstkälla.

Program för år 2005 

Ons 23 februari kl 19.00  Dagcentralen i Bro centrum nära centrumparkeringen
På ångbåtarnas tid

Lennart Rydberg, ordförande i Stiftelsen Skärgårdsbåten, berättar hur ångbåtarna var en del av vardagen i Upplands-Bro under hundra år.  Han arbetar med en bok om de många mindre ångbåtsrederierna i Mälaren och är medförfattare i UKF:s kommande hembygdsbok. I ingen annan kommun vid Mälaren torde man kunna finna så många rester av ångbåtsbryggor som här. Halvdussinet ångbåtslinjer trafiikerade 20-talet bryggor längs de ca 13 mil långa stränder, de många öarna oräknade. Stockholmarna behövde Mälardalens jordbruksprodukter och inte minst grönsakerna från våra många herrgårdsträdgårdar.
     Lokala ångbåtslinjer utgick från Säbyholm i Låssa och Fiskartorpet vid Brogård. På bägge ställena disponerade ångbåtskaptenerna särskilda övernattningsbostäder. Stugan vid Säbyholm har fortfarande namn efter den legendariske kaptenen Hjort som vid sekelskiftet 1900 förde båten Svartsjölandet.
     Två familjer med bostad i Låssa var ledare/delägare i ångbåtsbolag. Om detta kommer Lennart Rydberg att närmare redogöra för.

Ons 9 mars kl 19. Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4, bakom Systembolaget, nära pendeltåget
Kungsängen i gammal tid
Gamla kartor och dokumentära bilder. En videopresentation av Börje Sandén med historiska kommentarer kring Ryssgraven, Stäket och Stockholms-Näs, dvs Kungsängen. Var låg Kungl  Maj:ts äng?
UKF har i sitt arkiv ett stort antal lantmäterikartor i färgdia, de äldsta från 1600-talet. De håller på att digitaliseras för att kunna presenteras både på papper och video. Kartor av särksilt intresse för Upplands-Bro är de s.k. Häradskartorna från 1860. De är de första i serien av ekonomiska kartor som gjordes i vårt land. De visar jordbruksbygdens utformning innan järnvägen byggdes.
     Genom åren har också  dokumentära bilder av samhällets utveckling sparats. Sedan en tid disponerar vi också  länsmuseets/länsstyrelsens byggnadsinventering i bild från 1973.  Kommunen har nyligen avsatt pengar för en rekonstruktion av det kommunala bildarkivet.
     Bilder av Bengt Carlssons vackra modell av Kungsängen under 1940-talet kommer att visas och kommenteras.        

Onsd 6 april  kl 19.00 Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 Bro, nära pendeltåg
Bro Häradsallmänning, Sveriges minsta.
Häradsallmänningarnas tillkomst och historia. 

Genomgång av en skogsbruksplan gällande de närmaste 10 resp. 100 åren. Ett aktuellt tema i dessa dagar! Skogen en "långsiktig" historia.  Skogvaktaren Joachim Tiefensee berättar ur sin rika erfarenhet om skogarnas skötsel och naturens egenheter.

Föredraget föregås av UKF:s årsmöte kl 18.30


Tisd 12 april kl 19  Hembygdsgården  Klint, Prästvägen 8 Bro, nära pendeltåget
Bro och Låssa i gammal tid

Gamla kartor och dokumentära bilder. En videopresentation av Börje Sandén med historiska kommentarer kring stationssamhället, äldre vägar, Rösaring. En uppföljning av höstens presentation av Brogård.
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening 
Sönd 8 maj kl 13, Ådö, parkering längs kanten av travbanan
Natur och kultur vid Ådö
.
Vandring  ca 3 km i parken och hassellunden som utgör en stor del av Lagnö naturreservat.  Mille Eriksson berättar om gården och slottet, Joachim Tiefensee om naturen och Börje Sandén.om historien. Hassellunden är en av största och äldsta i länet. Mistelbeståndet har vuxit betydligt under senare åren. Kaffepaus på kvarnberget.

Sönd 22 maj kl 13.  Almarestäkets borgruin.
 
Årets "Grand tour - Almarestäket"
Vikingatida kastal, kunglig borg, ärkebiskopens fasta hus S:t Eriks slott.
Den strategiskt mycket betydelsefulla platsens roll genom tiderna.
Marinarkeologiska undersökningar och fjärrstyrd TV-kamera i borgens innandöme.
Brobyggen, järnvägsdragningen 1876 och i vår tid och den viktiga Stäkets färja.
Vandring i bokskogen med det märkliga gjutjärnsmonumentet.
Börje Sandén berättar, ta med förtäring till pausen.
Onsd 15 juni kl 19.  Säbyholmsskolan invid Låssa kyrka
Säbyholmsskolan - modernt naturbruksgymnasium i gammal miljö
Odlade växter på friland och i växthus bland vackra byggnader från 1900-talets början.

Hemskolan på landet i naturskön miljö med ca hundra elever boende i internat blev naturbruksgymnasium med ca tre hundra elever. Vandring genom området och något om skolans historia. Uppföljning av höstens utförliga presentation av Magna Sunnerdahls skola

Fred 29 juli kl 12 vid Burestenen och kl 18 på värdshuset. Skoklosterspelen 27-31 juli
1. Om vikingafärder och vikingars anknytning till Skokloster - Börje Sandén berättar. Ca 20 min.
Samling vid Burestenen bakom kyrkan kl 12.
2. "Inom oss bär vi bilden av vikingen"  Föredrag av Börje Sandén på Skoklosters värdshuset. Ca 45 min. Några historiskt kända vikingafärder i den här delen av Mälaren. Olov den heliges plundringståg i Mälaren. Ryska vikingar plundrar Sigtuna. Ingvar den vittfarnes resa till Kaspiska havet illustreras med bilder


Sönd 21 augusti.kl 13- ca 16. Samling med bilar vid Kalmarsand, där gamla E18 möter Mälaren när du kommer från Stockholmshållet.
Arkeologidagen 2005
Gamla färdvägar och fornborgen / kultplatsen vid Draget

Vid Draget, på gränsen mellan Upplands-Bro och Håbo, kan nya och gamla färdvägar till lands och sjöss åskådligt berätta för oss hur man genom tiderna löst framkomstmöjligheterna i en mycket besvärlig terräng. Landvägen mellan Bergslagen och Stockholm var viktig och den måste fram just här. Karta.

Inte förrän i mitten av 1800-talet fick man en bekväm väg över det smala näset mellan Ullevifjärden och Kalmarviken. Hur löste landshövdingen Kraemer problemet och hur såg det ut tidigare? Fyra generationer vägar skall vi studera. Vi skall vandra i de äldsta hålvägarna och 1600-talsvägen om inte det pågående bygget av villor och radhus lägger hinder i vägen. 1700-talsvägen skall vi både gå och åka bil på.

Järnvägsbyggarna hade det inte heller lätt på 1870-talet. Då sprängde man ut en smal hylla på kanten av berget. När man byggde nya tunneln genom berget missade man lyckligtvis Rövargrottan med 50 meters mariginal.

Vi får anledning att utreda sträckningen av  vintervägen, som var så viktig för de tunga järntransporterna till Stockholm före järnvägens tillkomst. Tack vare landhöjningen blev det inget strömmande vatten som hindrade tillfrysningen.

Sjövägarna var forntidens riksvägar. Landhöjningen stoppade inte sjötrafiken. Man drog båtarna i en dragränna, troligen med organiserad draghjälp. Därom vittnar flera ortnamn med ordledet “drag”. 
Den tidiga ångbåtstrafiken på kortdistanser i Mälaren har sitt ursprung i Kalmarsand. Det var Kalmarsandsbolaget som med sin första båt Kalmarsand såsmåningom skulle inleda den klassiska och ännu upprätthållna  ångbåtsrouten Stockholm - Strängnäs. Grundare av "Kalmarsands Bolag" var Israel Tauvon på Thoresta.

Platsen låg centralt i den stora skärgården som sträckte sig ända upp till Uppsala och blev en viktig samlingsplats för folket i denna del av Mälardalen. Därom vittnar den stora vallanläggningen på platsen för det som på kartorna kallas fornborg. Det torde vara  mellansveriges största och tillika äldsta av människor skapade anläggning.  Vallen är över 500 m lång. Vi tar bilarna och åker till parkeringen nedanför det stora fornborgsberget. Däruppe blir det en  redogörelse för utgrävningarna i mitten på 90-talet, vilka visade att vallen var 4000 år gammal. En kultplats nästan 3000 år äldre än Rösaring. 


Onsd. 7 sept  Kl 19. Kungsängens båtklubb. Hamnen nedanför pendeltågsstationen. Kostnad 20:-
Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven. Vikingaskepp, roddbåtar, segelskutor och ångbåtar.  
Några historiskt kända vikingatåg.
Olov Haraldsson (den helige!) seglar in i Skarven, fjärden mellan Stäket och Sigtuna, och plundrar landet grundligt enligt den äldsta Olovssagan. Miraklet vid Ryssgraven vilket bidrog till hans heligförklaring diskuteras, liksom uppkomsten av namnet Näs. Anund från Håtuna ansluter sig till Ingvar den vittfarnes färd på ryska floder. De kommer ända till Kaspiska havet. Föredraget  illustreras med bilder från Ryssland och tolkningen av 14-1500-tals kartor diskuteras. Ryska vikingar plundrar Sigtuna vid det sista dokumenterade vikingatåget. Renässans i Ryssland för Nestorkrönikan. 

Rudbecks segeljakter mellan Uppsala och Stockholm. Sjökrogar, Almarestäket hjulångare i mitten av 1800-talet, Stäkets färja och brobyggen.   Börje Sandén.


Tisd 4 oktober kl 19.00  Hembygdsgården Klint i Gamla Bro. Arr. Bro hembygdsförening
På ångbåtarnas tid
Lennart Rydberg,
berättar hur ångbåtarna var en del av vardagen i Upplands-Bro under hundra år.  Han arbe-tar med en bok om de många mindre ångbåtsrederier-na i Mälaren.
     Lokala ångbåtslinjer utgick från Säbyholm i Låssa och Fiskartorpet vid Brogård. På bägge ställena dispo
-nerade ångbåtskaptenerna särskilda övernattnings-bostäder. Stugan vid Säbyholm har fortfarande namn efter den legendariske kaptenen Hjort som vid sekel-skiftet 1900 förde båten Svartsjölandet.  Två familjer med bostad i Låssa var ledare/delägare i ångbåtsbolag. Detta kommer Lennart Rydberg att närmare berätta om.
   
Se utförligare 23 januari 20005


Sönd. 16 okt kl 15 - ca 17. Kungsängens båtklubb. Hamnen nedanför pendeltågsstationen.
Kostnad 50:-

Konsert — klassiska klanger
med sånggrupperna Bro d'River Boys and Girls, Sorelle och konsertpianisten Johan Westre. Johan spelar känd klassisk pianomusik av Chopin och Mozart m.fl. och på begäran hans instudering av Mozarts variationer över Blinka lilla stjärna.
     Bro d'River Boys framträder med några godbitar sedan 30 år tillbaka, ensamma och tillsammans med sina Girls.Sångarna framträder i ett flertal röstkombinationer. Mans- och kvinnoröster, såväl var för sig som tillsammans. 
Mozart – Schubert – Chopin – Neumann  
Blinka lilla stjärna – Trollflöjten – Air – Impromtu  
Barbershop – Bellman – Only love - Kristallen den fina
Månskenspromenad
. m.m.
Onsd 26 okt kl 19. Villa Skoga, G:la Landsvägen 4. Kungsängen, nära pendeltåget.
Finska krigsbarn i Sverige    
Timo Ekholm berättar om sina barndomsupplevelser i Finland och Sverige. Som ett av ca 70 000 krigsbarn har Timo känt det som sin plikt att berätta om hur det var i Finland under de två ryska anfallen och hur barnen mottogs i Sverige.

Porträtt av Oskar Sjölander överlämnas till kommunen
Timo Ekholm berättar också hur det gick till när han räddade ett porträtt i färg av Oscar Sjölander från att skrotas. Sjölander var läraren och kantorn i Kungsängens kyrka som engagerade sig politiskt för lantarbetarnas sak. Som riksdagsman lyckades han avskaffa legohjons-stadgan och bana väg för avvecklandet av statsystemet. 
Det var Sjölander som byggde Villa Skoga åt sig på 1920-talet. Porträttet av honom kommer att placeras i
föreläsningssalen i samband med en kort presentation av Sjölanders verksamhet.
Arr.  UKF och ABF


Onsd 9 nov. kl 19.  På Öråker hemma hos Ebba Horn på Lennartsnäshalvön söder om Kungsängen. 30:-
Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens
Brevväxling     (obs förhandsbokning 582 405 15)
Chefen för kustflottan berättar för hustrun på Öråker vad han som privatperson iakttog under en kris som var allvarligare än man vanligen föreställer sig
Evabritta Wallberg vid Krigsarkivet berättar om arbetet med deras korrespondens. Se artikel.


Onsd 23 nov. kl 19. Dagcentralen i Bro centrum. 20:-

Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia  
1) Håtunaleken
   - Sveriges första författning
1319
2) Näs äng 1502
   - första dokumenterade  folkrepresentationen
3) Ärkebiskopsborgen 1517
  - äldsta bevarade riksdagsbeslutet
4)Tibble gästgivargård 1743
 - offentlighetsprincipen och den
    representativa demokratin
Börje Sandén sammanfattar sina synpunkter framförda i några program i Utbildningsradion år 2001.