Bro d'River Boys
(ukf/bdb2.htm)

UKF:s Startsida     Presentation av Bro d'River Boys   Lista över framträdanden sedan 1976
           Några konsertprogram:  Håtuna kyrka                              Kulturstipendium 2008

           Delta Rhythm Boys - Deep River Boys - Bro d'River Boys
- Hur började 30 års samsjungande?
- Hur kom Barbershopen till Bro?

Några avsnitt ur gruppens verksamhetsberättelser ger svaret på frågorna

1976       Allsköns musik        Broskolan          Negro Spirituales
Detta är första gången namnet Bro d'River Boys används offentligt. Namnet lanserades emellertid redan på 1957 som namn på en lärarkör vid internatskolan Sunnerdals Praktiska Ungdomsskola Bro-Säbyholm. (Nu Naturbruksgymnasium). Då sjöngs några låtar av Golden Gate Quartet. De finns fortfarande på gruppens repertoar: Let's go down i Jordan, Babylon's falling, I'm climbing up the Mountin. 
Här kan du lyssna på dem

Namnet Bro d'River Boys tillkom som anspelning på några då kända amerikanska kvartetter Deep River Boys och Delta Rhythm Boys och var aldrig avsett att läsas i tryck. Det blev därför vissa problem när namnet skulle upp på affischer och användas i annonser. Apostrofen skulle förhoppningsvis förhindra att gruppen uppfattades som fyra sjungande chaufförer. 

De ovan nämnda melodierna hade Börje varit med att sjunga under militärtjänsten 1949-50; fyra grabbar på plutonen började under raster vid  övningarna sjunga bl a Golden Gate, som introducerades av Bo Frizell, sedermera en av de ledande i Stockholms Barbershop kör. Det var en  överraskning för Börje att träffa honom vid den första samlingen av Barbershopare vid Rönninge 1981 - efter 32 år. Vid detta tillfälle  skapades  SNOBS, The Society of Nordic Barbershop Singers. 

En bidragande orsak till namnsättning var de ursprungliga sångernas anknytning till Delta Rhythm Boys; de fyra grabbarna på plutonen fick  uppmuntrande ord av gruppen efter en uppsjungning av dessa låtar i en mellanakt vid deras framträdande på gamla Nöjesfältet på Djurgården 1950. 

När nu sångerna aktualiserades igen 1976 hade repertoaren utökats med sånger från den då mycket kände sånggruppen Spiralerna under  ledning av Dan-Olov Stenlund.  År 2007 har Spiralerna på nytt blivit aktuell när deras sånger publiceras på en CD.

1978       Uppl-Bro festivalen        Finnsta park
Efter den första Upplands~Bro festivalen, tillkommen på initiativ av Upplands-Bro projektet i samarbete med Upplands-Bro Musiksällskap, UMS, kunde Enköpingsposten rapportera att det uppstått en Barbershopgrupp i Bro. Reporten hade just fått jobb på Enköpingsposten efter återkomst från England, där Barbershop var känd. Börje hade egentligen ingen uppfattning om vad Barbershop innebar, knappast hört uttrycket. Se nedan 29 år senare.

På hösten samma år, 1978, läste Gudrun Sandén i dagstidningen att det skulle bli Barbershop konsert i Södra Latin läroverket i Stockholm. Börje och Gudrun åkte dit. Årets vinnande amerikanska kvartett Happiness Imporium var inbjuden; vidare medverkade Stockholms  Barbershopkör, ännu ej omdöpt till Vocal Vikings. 

Det var en minst sagt omtumlande musikalisk upplevelse; hade aldrig sett en kör med koreografiska rörelser. Intresserade uppmanades att  komma till körens övningar. Jag åkte dit måndagen efteråt och fick med sig ett halvdussin sånger för att testa på Bro d'River Boys. .

1978       UMS-konsert Gällöfsta           Första Barbershopframträdandet

UMS-konserten vid Gällövsta kursgård ingick i en serie av konserter som UMS genomförde - och genomför - på herrgårdar.Vid själva  konserten, tillsammans med andra sektioner inom UMS, sjöng vi Orphei Drängar, Käraste bröder, Vila vid denna källa, Joakim uti Babylon. 

Vid kaffet uppe i själva herrgården sjöng vi för första gången några "Barbershopsånger"; Jag framhöll att vi inte sjöng "Barbershop", Vi sjöng  efter noter, vi hade ännu inte lärt oss interpretation och hade ingen erfarenhet av övriga kriterier på Barbershop. 

1986-10-02                   Konserter i Finland                  Sibeliushallen, Närpes

2-5/10 Finlandsresa tillsammans med Kungsängenkören Happy Singers, med konserter i Sibeliushallen i Åbo och svenskbygden Närpes. Viss repertoar  tillsammans med Happy Singers, som var en skönsjungande blandad kör med bl.a. populära Evergreens. Tillsammans med dem framförde vi bl.a. Bach goes to town.

Ur Närpes Tidning 86-10-07
"Vid den sits som hölls efter konserten visade sig sånggrupperna besitta talanger som inte alls kom fram under själva konserten. En orsak till detta var kanske det faktum att basen i manskvartetten plötsligt drabbades av heshet med förlorad röst som följd. Men rösten återkom under senkvällen och detta påverkade och inspirerade de övriga sångarna i betydande grad. 

För övrigt var det nog manskvartetten Bro d'River Boys som blev den egentliga behållningen av besöket. Inom kvartetten har man  specialiserat  sig på Barber Shop Music. .... Det torde vara första gången som man i Sydösterbotten blivit i tillfälle att lyssna på Barber Shop  Music utförd på rätt sätt"

P2 programserie Om musik. 2007-02-18 
Vid en intervju i Radiohuset om amerikanska underhållningsmusik besvarades frågor om vad som utmärker Barbershop. Som illustration och bakgrundsmusik spelades vår pastisch av Mills Brothers "Georgia on my mind".

Tingshuset i Enköping 2007
I november-december 2007 blev det tre framträdanden med fullsatt hus i Tingshuset - Kulturhuset i Enköping. Instrumentalgruppen Torpargänget, verksam i Enköpingstrakten under många år, hade kallat oss till planering av ett gemensamt framträdande med Barbershop. Enköpingsposten var där med journalist och fotograf. Vi framhöll naturligtvis att det var EP:s artikel 1978 som gjort att vi började sjunga Barbershop. Tidiningens reportage om vår medverkan slogs upp med bild av oss över nästan hela uppslaget. Arrangören behövde inte annonsera konserten. Annonsen inför reprisen berättade att även den var slutsåld.  Tillsammans med våra flickor gjorde vi i julveckan en stor del av vårt julprogram.

uuuuu


Tingshuset i Enköping 2008
Julkonsert arrangerad av kulturföreningen Gamla Tingshusets vänner. Medverkande:
Torpargänget
- en insturmentalgrupp under ledning av Taimi Johansson.
Bro d'River Boys and Girls gjorde två avdelningar, den första kring temat Julens dikter och sånger. Dikterna av Hjalmar Gullberg.  Se gruppens kör-schema.

Bro d'River Boys and Girls - Johnny Reinboth

Foto Johnny  Reinboth    Länk till fler av Johnny Reinboths bilder 2008  Julens dikter och sånger


Upplands-Bro kommuns Kulturstipendium 2008

Kulturstipendium  2008

Mottaget vid fullmäktigesammanträdet 2008-12-18   foto Jan WestinBro d'River Boys framträdanden - från 1976 

2009
09-02-22  Tillinge kyrka - Enköping.  Konsert med Bro d'River Boys and Girls
09-04-05  Musik-café i Kungsängen
09-05-10  UKF:s Söndagssalong. Bro d´River Boys alla typer av musik på repertoaren
09-07-10  Junseles musik- och konstvecka. Kyrkan och Öfra hotell.
09-08-29  Gårdsfest - LOV. Livgardets Officerares Veteranförening
09-09-04  Kursgården Strömsberg, Lundby. Företagsfest.

2008
08-02-11  Håbo Kulturskola. Fridegårdsskolan. Barbershop som extra inslag
08-02-17  Privat fest
08-02-21  I Upplands-Bro kommunfullmäktige vid utnämnadet av Årets Upplands-Broare
08-03-26  Anhörigföreningens i Upplands-Bro årsmötet i Skogakyrkan
08-04-12  Boglösa Bygdegård tillsammans med Torpargänget. Barbershop.
08-05-24  Privat fest. Bröllop Sävsta Bygdegård
08-06-06  Nationaldagsfirandet på hembygdsgården Klint
08-11-08  Privat 70-årsfirande, Härneviskolan
08-12-02  Julkonsert på Klint.
08-12-19  Julkonsert på Tingshuset i Enköping.    EP om konserten   Johnny Reinboths bilder

2007
07-02-18  Medverkan i P2 programserie Om musik. Vid en intervju i Radiohuset besvarades frågor om vad som utmärker Barbershop. Som illustration och bakgrundsmusik spelades vår pastisch av Mills Brothers Georgia on my mind.
07-02-25  Medverkan vid gudstjänst i Låssa kyrka vid besök från ärkestiftets vänförsamling i Wales
07-03-01  Inspelning av Telenors MMS. meddelanden i Filmstaden på Gärdet i Stockholm
07-04-11  UKF:s årsmöte. Hemligheten bakom Harmony Singing och Close Harmony
07-09-11  Fest i byn. Marknadsdag i Bro Centrum. På torget, i butiker och krog, i Brohuset.
07-09-29  Invigningen av årets Kulturmånad på Kungsängens torg och i kommunhuset.
07-11-16  "Minns i september". Torpargänget och BDB i tingshuet i Enköping. Fullsatt hus
07-11-23   Repris. Fullsatt hus. Bålsta lokal-TV filmade. En del sändes dagligen under följande veckan
07-12-21   Julkonsert "Bro d´River Boys and Girld" med Torpargänget i Tingshuset. Fullsatt. Filmades.

Tingshuset 2007

2006
06-03-14  Bro hembygdsförening - Mottagande av stipendium för Bro d´River Boys and Girls
06-06-06  Nationaldagsfirande - Hembygdsgården Klint
06-06-06  Nationaldagsfirande - Bro centrum.
06-10-01  Musikcafé i Kungsängen.
06-11-03  Gustav Adolfskyrkan i Stockholm. Arr. Livgardets Officerares Veteranföreningen
06-11-13  Traditionell julkonsert i  hembygdsgården. Bro d'River Boys and Girls

2005
05-01-06 Julkonsert i Bro kyrka med våra "Girls"
05-04-30 Norrgården Valborgsmässoelden
05-05-27 Vägverket i Västerås
05-06-06 Nationaldagsfirande - Hembygdsgården Klint
05-10-14 Begravning Bro kyrka
05-10-16 Konsert, UKF i  Båtsällskapets lokal. Bro d´River Boys and Girls
05-11-09 Öråkers herrgård. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
05-11-27 Gustav Adolfskyrkan Stockholm. Arr.  Livgardets Officerares Veteranförening
                Bro d´River Boys and Girls
05-12-07 Julkonsert på Klint  Bro-Lossa hembygdsförening,  BDB and Girls

2004
04-03-10 Tammsvik - Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
04-03-27 Runhällens Folkets hus. 60-årsfest
04-03-28 Musikcafé Dagcentralen i Kungsängen
04-04-25 LM-Ericson, Krägga
04-04-30 Norrgården - Valborgsmässoelden
04-05-09 Royal Bar, Bro Centrum
04-12-08 Julkonsert på Klint  Bro-Lossa hembygdsförening. BDB and Girls

2003
03-04-26 Krägga, Ericssonn
03-04-30 Norrgården - Solgården (Valborg)
03-05-16 Uppvaktning för Lars Berggren
03-06-07 Bröllop Församlingssalen Kungsängen
03-12-10 Julkonsert på Klint - Bro hembygdsförening. BDB and Girls
03-12-11 Gustav Adolfskyrkan - Stockgolm - Livgaradets Officerares Veteranförening

2002
02-04-03 PRO - Kungsängen
02-09-28 Fest i Byn - Bro Centrum

02-10-06 Konsert i Tillinge kyrka, Bro d´River Boys and Girls
02-12-11 Julkonsert på Klint - Bro hembygdsförening, BDB and Girls

2001

01-01-07  Konsert Håtuna kyrka,  BDB and Girls
01-03-20  Westerlundsällskapet, årsmöte, Enköping
01-04-04  Midvinterstämman Järfälla
01-08-25  Invigning av Bro pendeltågsstation och Bro centrum
01-08-26  Konsert med familjen Svennberg, Enköpings-Näs, BDB and Girls
01-09-22  Krägga herrgård, Internationella Ericsongruppen
01-10-30  Konsert Håtuna kyrka, med fam. Svennberg, BDB and Girls
01-10-27  Privat fest, Församlingshemmet, Kungsängen
01-12-11  Bro hembygdsförening, Julprogrammet, BDB and Girls

2000
00-03-08  Forum Assur. UKF:s lokal i Kungsängen
00-04-08  Priviat fest
00-04-22  Krägga herrgård. Bålsta/Håbo
00-04-29  Intern fest, Grans gård
00-05-01  Konsert. Enköpings-Näs kyrka.
00-05-07  Kulturkafé. Forum Assur, Kungsängen
00-07-06  Skymningsmusik. Tillinge kyrka, Enköping, BDB and Girls
00-09-27  PRO. Dagcentralen, Kungsängen
00-10-30  Vägverket. Park Hotell, Enköping
00-11-19  Soaré Nina, Westerlundsällskapet. Enköping
00-11-25  Rotary Kalmarsand restaurang & Bar, Bålsta

1999
99-02-02  Tammsviks kursgård
99-04-03  Krägga herrgård
99-05-27  Gällöfsta Konferens och Herrgård. BDB and Girls
99-05-30  Tibble HSB Brf
99-08-21  Privat fest
99-09-24  Begravning Bro kyrka
99-12-09  Julens sånger och dikter. Västlands kyrka, BDB and Girls
99-12-15  Försäkringskassan, Stockholm
99-12-29  Julens sånger och dikter. Bro prästgård. BDB and Girls

1998
98-02-21  Privat fest
98-02-26  Privat fest
98-05-10  Konsert Brogårds herrgård
98-05-23  Musikdagar i Västerås. Gallerian, 2 scener
98-06-27  Privat fest
98-08-22  Festival i Valdemarsvik
98-11-07  Naturbruksgymnasiet Säbyholm
98-11-19  Vårdförbundet. 
98 11-22  Skällsta krog. 20 år med Barbershop. BDB and Girls
98-12-25  Krägga herrgård. Julprogram. BDB and Girls

1997
97-01-04 Privat 50-årsfest
97-06-08 Hembygdsgården i Bro
97-06-26 Mälarland. Bad- och Campingplatsen. "Mälarkvitter"
97-08-10 Vattenfestivalen. Upplands-Bro program i Stockholm
97-08-13 Jordfästning i Spånga kyrka
97-09-12 Historiska museet i Stockholm. UKF:s arrangemang i hörsalen
97-09-13 Historiska museet i Stockholm. Repris
97-09-14 Historiska museet i Stockholm. Repris
97-10-11 Jazzfestivalen i Bro
97-11-23 Häggeby kyrka
97-12-21 Julkonsert på Gällöfsta kursgård 

1996
96-02-26 Bro Rödakors-avdelnings 80-års jubileum
96-03-16 Bro-revyn, Finnstasalen,
96-04-14 Överby konst-galleri, Rotebro
96-04-20 Manskör-konsert, Jakobsberg
96-04-20 Spånga folkdansgilles 25-års jubileum, Spånga
96-05-04 Privat 40 år fest, Ågesta
96-06-01 Riddarholmen, Stockholm. Sveriges hembygdsförbund
96-08-05 Vattenfestivalen. Upplands-Bros program i Stockholm
96-10-20 Konsert, Grans Gästgivargård, Bålsta. BDB and Girls
96-10-26 Amanda-revyn, Finnstasalen, Bro
96-10-27 Amanda-revyn, Finnstasalen, Bro
96-12-05 Pharmacia-Upjon, Gällöfsta
96-12-11 Julkonsert, Lejondals slott, Bro, BDB and Girls

1995
95-02-28 Kommunals årsmöte, Kungsängen
95-03~13 LM.Ericson, Låssa kyrka
95-03-19 Konsert, Hallwyllska Palatset, Stockholm, BDB and Girls
95-03-22 Föreningen Vikingarna, Kungsängen
95-04-02 Mässa, Bro kyrka
95-06-20 LM.Ericson, Låssa kyrka, Bro
95-10-03 Tammsviks kursgård, Bro
95-10-29 LM.Ericson, Låssa kyrka, Bro
95-11-02 Tammsviks kursgård, Bro (Halloween-party)
95-12-16 Julmarknad, Bro Centrum
95-12-16 Tammsviks kursgård, Bro
95-12-18 Julkonsert, Biskops-Arnö,  BDB and Girls

1994
94-03-19 Konsert, Almare-Stäkets herrgård. BDB and Girls
94-03-20 Konsert, Almare-Stäkets herrgård. BDB and Girls
94-04-24 Konsert, Almare-Stäkets herrgård. BDB and Girls
94-05-04 Ålandsbåten, Grisslehamn, Svea livgardes officerares veteranförening, LOV
94-05-05 Sweroad. Lasse-Maja, Barkaby.
94-05-21 Privat fest 60-års fest
94-05-28 Invigning av nya Bro Centrum.
94-05-29 Invigning av nya Bro Centrum.
94-08-20 Tammsviks kursgård, Bro.
94-08-21 Konsert, Kyrkcentrum, Bålsta.
94-09-17 Privat fest. Lastberget, Bålsta.
94-09-25 Konsert, Grans gästgivargård, Bålsta.
94-10-20 Brasafton, Hembygdssgården, Kungsängen.
94-10-22 Privat 80-års fest.
94-11-27 Konsert, Grans gästgivargård, Bålsta.
94-12-10 Privat 60-års fest.
94-12-12 Socialdemokratisk förening, Biskops-Arnö.
94-12-17 Julmarknad, Bro Centrum.
94-12-20 Tammsviks kursgård, Bro. 

1993
93-01-05 Privat 60-års fest
93-02-06 Privat 50-års fest
93-02-28 Låssa kyrka, Börjes avskedskonsert efter 41 år som kantor
93-03-06 Privat 40-års fest
93-03-26 UMS årsmöte.
93-03-27 Privat 50-års fest
93-05~07 Kulturmässa i Jakobsberg
93-05-13 Sweroad, Krogen Lasse-Maja, Barkaby.
93-05-24 Ålandsbåten, Grisselhamn, Svea Livgardes officerares veteranförening, LOV
93-05-27 Värdshuset, Skokloster.
93-11-28 Ekhammarsskolans aula UMS
93-12-13 Församlingsafton, Prästgården, Bro.
92-12-20 Kommunfullmäktigesammanträde 

1992
92-04-24 Upplands-Bro Musik Sällskaps årsmöte UMS
92-04-14 Herrgårdskonsert Lennartsnäs
92-05-14 Företaget SWEROAD, Solna
92-05-22 Bro Centrum, arrangerad underhållning
92-06-27 Ålderdomshemmet Norrgården i Bro
92-06-28 Kyrkokonsert i Heliga Trefaldighets kyrka i Uppsala
92-08-22 Bro IK, jubileum
92-09-05 Privat 40-årsfest
92-09-25 Håbo Akademi
92-10-28 Tammsvik i Bro 

1991
91-01-06  Trettondagskonsert i Låssa kyrka. Musiksällskapet
91-02-09  Signhildsbergs herrgård. HSB:s kulturombud
91-04-12  Upplands-Bro Musiksällskaps årsmöte
91-04-14  Musiksällskapets abonnemangskonsert i Kungsängen
91-04-22  Biskops-Arnö
91-04-24  HSB-årsmöte, Mullbärsstigen, Kungsängen
91-05-13  SweRoad, Tammsvik
91-05-23  HSB-årsmöte, Lillsjöskolan, Kungsängen
91-05-26  Musik i det gröna Almarestäket
91-09-07  Vägverket 150 år. Uppsala slott
91-09-14  Tammsvik, privat fest
91-12-09  Hembygdsföreningen, Klint, Bro
91-12-18  Julkonsert i Bro kyrka

1990
90-03-07  Lions - Fridegårdsskolan i Bålsta
90-03-07  Privat fest
90-03-12  Privat fest
90-03-25  Konsert Brogårds herrgård
90-04-10  Privat fest
90-04-07  Privat fest
90-05-11  Lövsta gård  Börjes klassjubileum
90-05-17  Tammsvik - SweRoad
90-09-07  Upplands-Bro-Mässan
90-10-05  Harmony Weekend, Nyköping, 2 dagar
90-10-13  Konsert Bro kyrka
90-11-14  Soldathemmet, Svea livgarade

1989
89-01-08  Häggeby kyrka
89-01-29  Privat fest . John-Erik
89-02-11  Kjell Lönnå-konsert, Kungsängen
89-02-19  Privat fest
89-04-21  Musiksällskapets årsmöte
89-05-11  SweRoad, Hässelby slott
89-06-18  Sommarmusik i Skokloster kyrka
89-08-19  Privat fest. Erna
89-09-23  Harmony Weekend i Nyköping, 2 dagar
89 11-17  Skolfest Härneviskolan. Rektor Alm
89-12.21  Närradion. Inspelning

1988
88-01-24  Musik i Centrum. Bro Centrum
88-02-14  Privat fest. Börje 60
88-03-07  Finnstaskolans lärarkår
88-03-11  Musiksällskapets årsmöte
88-03-27  Öråkers herrgård
88-05-10  SweRoad, Gällöfsta
88-05-16  Privat fest. Berggren
88-05-30  Privat fest
88-06-15  Signhildsberg. HSB-arrangemang  
88-12-20  Julens sånger och dikter, Bro kyrka

1987
87-03-07  Musik i Bro Centrum
87-03-20  Musiksällskapets årsmöte
87-04-04  Barshoptävling i Nyköping, 2 dagar
87-05-09  Privat fest
87-05-12  SweRoad, båt till Ulriksdal
87-06-11  Privat fest. Sjöholm
87-10-23  Närradion, Kungsängen. Direktsändning
87-11-22  Låssa kyrka. Domsöndagen

1986
86-02-03  Medeltidsföreningen, Stockholm
86-03-12  Röda korset. Bro
86-03-14  Musiksällskapets årsmöte
86-03-16  Lions i Bålsta, Fridegårdsskolans aula
86-03-23  Klamar kyrka, Bålsta
86-04-25  Barbershoptävling, Helsingborg, 3 dagar
86-09-11  Privat fest
86-09-28  Håtuna kyrka, Håtunaleken
86-10-02  Finlandsturné med Happy Singers, 4 dagar
86.10-29  Hergårdskonsert, Ådö
86-11-27  Skogakyrkan med Happy Singerns
86-12-20  Julmusik i Bro Dagcentral

1985
85-03-22  Musiksällskapets årmöte, PeO första gången.
85-04-05  Låssa kyrka
85-04-06  Bro centrum
85-05-27  Ångbåtsresan -  Signhildsberg
85-09-21  Harmony School, Solbacka, 2 dagar
85-10-20  Herrgårdskonsert Kvistaberg
85-10-27  Bro centrum, invigning
85-10-27  Café Ekis, Kungsängen
85-12-21  Julsånger i samlingssalen nya Bro Centrum

1984
84-02-04  Allsköns musik. Ombygda aulan i Ekhammarskolan
84-02-12  Övergrans kyrka
84-08-11  Släktöföreningen Sandén, Stäket
84-08-21  Stifsnämnden, Skoklosters världshus
84-08-26  Bro IK
84-09-29  Musikcafé
84-10-03  Fest i Härneviskolan
84-10-07  Häggeby kyrka
84-12-01  Harmony School, Fridhemsplan

1983
83- 01-?? Avskedsfest för Birgit Wadell
83-02-05  SBC Stockholms Barbershop Chorus   inbjudna
83-02-08  Hembygdsföreningens årsmöte
83-02-13  Låssa kyrka
83-03-10  Enköpings sparbank, Kungsängens Dagcentral
83-04-01  Låssa kyrka, Långfredagen
83-04-24  Fredsdemonstration, Bro
83-06-04  Granhammar, (slottet räddat)
83-06-14  Begravning i Solna kyrka, Solnadals värdshus. Fylking
83-10-15  Harmony School Göteborg
83-11-06  Bro kyrka, Körklang
83-12-04  Kungsängens Baptistförsamling

1982
82-01-16  Stockholms Barbershopkör, julfest i Jakobsbergsskolan, inbjudna
82-02-20  Musikcafé. Kungsängen
82-03-13  Kjell Lönnå Allsångskonsert.
82-05-20  Ångbåtsresa Gripsholm
82-06-06  Upplands-BroFestivalen
82-08-28  Upplands-Bro kommun 30 år, "Tumba Möbler"
82-08-29  Spelmansstämman i Kungsängen
82-09-04  Solbacka, Harmony school, 2 dagar
82-09-25  Musikcafé. Kungsängen
82-09-30  Järfälla polisstation. Jakobsberg
82-10-24  Låssa kyrka
82-11-13  Convention - Gubbängen
82-11-17  Håtuna hembygdsförening,
82-11-19  Klint Bro hembygdsförening

1981
81-01-20  Samkväm Kyrko- o ch Hembygdskören
81-02-14  Allsångskonsert med Kjell Lönnå, Dubblerad.
81-03-23  Norrgården ålderdomshemmet
81-04-06  Låssa kyrka
81-05-09  Festival i Trosa
81-05-10  Friluftsgudstjänst  Rösaring
81-05-16  Musikcafé Servicehuset. Kungsängen
81-06-08  Upplands-Brofestivalen
81-10-14  Norrgården
81-10-17  Musikcafé
81-11-14  Convention vid Hornsplan. Första tävlingen. Barbershop förbundet.

1980
80-03-04  Bro hembygdsförening
80-03-20  Årmöte Stockholms-Näs hembygdsförening
80-03-27  Jazzcafé. Kungsängen?
80-03-29  Lions
80-04-11  Musiksällskapets årsmöte
80-05-24  UMS - Musik i det gröna. Stäket
80-08-23  Rönninge - Harmony school
80-09-07  Upplands-Bro Festivalen.
80-10-12  Plöjningstävling SM i Håtuna
80-11-19  Håtuna hembygdsförening
80-12-13  Valhall i Bålsta

1979
79-02-14  Röda Korset, Tjustaskolan
79-02-15  Bro bibliotek
79-03-24  Lions Loppmarknad. Broskolan
79-04-08  Låssa kyrka
79-05-24  Ångbåtsfärd till Drottningholm
79-06-08  Privat fest. Bengt Carlsson 50
79-06-10  Upplands-Bro festivalen
79-09-29  Bro kyrka
79-11-14  Tjusta skola, Håtuna hembygdsförening
79-11-24  Musiksällskapets 10-årsjubileum
79-12-06  Järfälla polisdistrikt, Svea Livgarde

1978
78-03-07  Röda Korset, Tjustaskolan
78-04-07  Lions, Broskolan 
78-            Brofestivalen
78-11-12  Gällöfsta kursgård. Musiksällskpets konsert. BDB framförde Barbershopsånger första gången

1976
76-11-21  Allsköns musik. Första gången manskören Bro d´River Boys använder namnet.
 
UKF:s Startsida    Presentation av Bro d'River Boys   Framträdanden sedan 1976