Assurs by och Assurspelen
(/ukf/assur.htm)

UKF:s startsida

Fortsättningen  på Assurspelen  1998
Resumé av Assurspelen  1997
Vad är Assurspelen?
Vikingaliv på Stäksön
(98-11-19) 
(97-10-02) 
(97-03-25) 
(97-05-31)
Assurstenen (97-05-31)


Förslag till Assurs by 1994
Förslag till utformning av Assurs by på norra Stäksön, presenterat i UKF:s tidskrift
Kultur & Historia 1994


Assurspelen 1997
År 1997 genomfördes under ett par dagar en "tältversion" av projektet

Assurspelen 1998
Assurspelen genomfördes inte på Stäksön sommaren 1998.

När Thore Isaksson, idégivare och drivare av projektet, övertog ansvaret för Historiska museets satsning på vikingar under Kulturhuvdstadsåret var det naturligt att verksamheten detta år flyttades till Stockholm. En bidragande orsak till flytten från Stäksön är de byggnadsarbeten som genomförs på ön under några år  i samband med Mälarbananas utbyggnad.

Läs hur Assurspelen presenteras på Galärvarvet
Vikingamarknaden och vikingaspelen genomfördes i början av september på Galärvarvets område. Flera av de aktiviteter som vi såg vid Stäket återkom i större skala på Djurgården. Ett drygt tiotal vikingabåtar, seglade in på Galärvarvet. Det är den största samlingen hittills på en och samma plats. En båt hade flugits hit ända från USA 

I förgrunden syns Viking Plym, den upprustade båten som byggdes inför de olympiska spelen i Stockholm 1912

Vi fick på nytt träffa de många skickliga hantverkarna från Stäksön. Flera gånger varje dag spelade olika vikingaföreningar upp sina dramatiska talanger i våldsamt realistiska sammandrabbningar. Hantverkare vid Galärvarvet

UKF hade ställt samman en 2-dagarsutställning där Upplands-Bro presenterades som "Vikingakommunen". I sex-sju timmar varje dag kunde våra medlemmar i vår monter berätta om Upplands-Bros historia och sälja våra egna och kommunens skrifter. Vid detta tillfälle var det "vernissage" av UKF-projekten kring kommunsymbolen och ortnamnet Upplands-Bro. Curt Dahlgrens skrifter i ämnena presenterades. En ny bildväv av Gudrun Sandén visades på framträdande plats i utställningshallen. Det är en rekonstruktion av kommunsymbolens historiska bakgrund, som visar att den ursprungligen varit en Odenfigur. Bildväven är drygt 2 x 1 m. Sophie Hedin har med det framtagnabakgrundsmaterialet skapat en mindre staty av figuren.

Gudrun Sandéns bildväv Ekhammarsfigur

Lägg märke till att figuren är enögd och att två fåglar sitter på huvuduet


Assurspelen Millenieskiftet

En liknande repris av "Assurs by" genomfördes under 11 dagar på Medborgarplatsen i Stockholm vid årskiftet 1999-2000. Även då medverkade Thore Isaksson  med de praktiska arrangemangen.

    .
UKF:s Startsid