Runstenar i Upplands-Bro - personnamn
/runsten3.htm
(ursprungl 1997)

Tillbaka till inledande avsnittet om runinskrifter
UKF:s startsida          Ämnesområden          Rapporter


Samma numrering som i Sveriges runinskrifter - Uppland

- Bokstavsordning efter personnamn.
- Ortnamn / vissa uttryck
- Använda förkortningar

Snabbaste sättet att återgå till närmast föregående skärmbild är alltid BACK-knappen längst upp till vänster i menyraden 

.

.

.

.

.
 


 

m = manliga namn 
k = kvinnliga namn 

Bro = B
Låssa = L

g = kristna inskrifter (Gud)
o = ortnamn /övrigt 

Kungsängen = K
Västra Ryd = VR

? = man/kvinna ? 
 

Håtuna = H
Håbo-Tibble = HT

Upp


605 g
656 m 
660 m
661 m 
627 m 
629 m
617 m
621 m
657 m 
624 m 
662 m 
625 m
611 m
616 m 
615 m
614 m 
605 m
namnlös K
Agmund H
Andvätt H 
Anund H 
Anund HT
Arngisl HT 
Assur B
Assur B 
Assur H 
Björn B 
Björn H 
Björn L 
Björn VR 
Bose VR 
Bruse VR 
Folke VR
Fot K
630 m
611 m
629 m
659 m
660 m 
659 m 
661 m 
617 m
617 k 
611 m
617 ?
627 m 
627 g 
617 g 
622 g 
650 g
661 g
Fröbjörn HT
Fröger VR
Fulluge HT 
Gerbjörn H
Gerfast H 
Germund H
Gervi H 
Geter B
Ginnlög B 
Gisle VR
Göt B
Göt HT 
Gud HT
Gud B
Gud B
Gud H
Gud H
Till förkortningarna             Upp


629 g 
613 g
615 g 
616 g
606 m
625 m
661 ? 
620 m 
630 m 
621 k 
622 k
659 m
618 k 
623 ? 
626 k 
650 m 
617 m 
Gud HT 
Gud VR
Gud VR 
Gud VR
Gudfast VR
Gudlev L
Gulla H 
Gunnar B 
Gunndjärv HT 
Gunnhild B
Gunnhild B 
Gyller H
Gyrid B 
Gyrid B 
Gyrid HT
Halvdan H
Håkon B
605 m
628 m
662 m 
617
628 m 
622 m
614 m 
620 m
624 m 
608 m
624 m
629 m
618 k 
605 k
618 k
661 m 
Hård K
Hjälmfast HT
Holmfast H
Holmger B 
Holmsten HT 
Horsämne B 
Husbjörn VR 
Igul B 
Igul B 
Igulbjörn VR 
Igulfast B 
Illuge HT
Ingegärd B
Ingerun K
Ingrid B 
Ingvar H 
Till förkortningarna             UppTill förkortningarna             Upp


657 m 
662 m 
650 m
613 ? 
623 m 
662 m
660 m
Ulv H
Ulv H
Ulvger H
Una VR
Vifast B 
Vigbjörn H 
Vighjälm H
622 m
621 m 
627 m 
606 k 
610 m
663 k 
Vithövde B
Åsbjörn B
Åsbjörn HT
Åsgärd VR
Åsgöt VR 
Åsgun H
Till förkortningarna             Upp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortnamn - Vissa uttryck


605 o
614 o
616 o
611
616
613
614
617
617
617
617
Jerusalem K
Gotland
England
föll utomlands
föll utomlands
dog i dopkläder
togo gäld
brobygge
jarl
landvärnare
vikingar
Till förkortningarna
Upp
Åter till Första sidan          Ämnesområden          Rapporter