Lokalhistoria och Rikshistoria
/lokalhist/lokalhist.htm
Under omläggning - mer under  Ämnesområden

UKF:s startsida
      


Här är startplatsen där artiklar och ämnesområden hålls samman
- Med tiden har hemsidan fyllts med informationen utspridd på olika håll
- Artiklar med liknande innehåll länkas nu till den här platsen
- Nytt material läggs också under Ämnesområden  - som innehåller det mesta - dock inte allt
        Du missar väl inte SÖK-funktionen på startsidan. Där söker
Google enbart på hemsidan


 1)
  Historia / geografi / personer  Artiklar, källmaterial. studieanteckning
       Allmän beskrivning - Orter - Personer - Ämnesområden - Samhällsfunktioner
      
Artiklar, Källmaterial, Studieanteckning m.m.

2)   Rikshistoria i lokalhistoriskt perspektiv  Ofta en annan historia
         Utvalda öppningsfiler
  Skapad  mars 2015


 
3)  Sevärdheter i Upplands-Bro - natur och kultur
      - utgående från en turistkarta + länkar. 
      - Det hände i Upplands-Bro - urval och uppdaterad text från 1984 års hembygdsbok

  4) Under uppläggning   Lokalhistoriska forskningens historia
      - en spegelbild av bygdens historia

     
Utgångspunkten är forsknings-projekt, Utställningar, Evenemang,, Litteraturlistor
         Publikationer, Nyhetsbrev, Studiebeök, Samarbetspartner m.m.


    5) Litterära och konstnärliga bidrag till  lokalhistorien
 


(Intern test av ny visning av ovanstående)

Artiklar och studier av äldre slag
  och andra mera udda ämnen finns är nedanför

Artiklarnas datering visar hur studierna utvecklats och kunskapen ökats under ca tre decennier.
Uppsatserna publiceras ibland  i PDF-filer med fritextsökning och där programmets Bokmärken bildar innehållsförteckning. I förekommande fall har kompletterande kommentarer lagts till med länkar till senare artiklar inom temat. Understruken text markerar länk till annan fil.

 * Tre uppsatser" var det första publicerade resultatet av Börje Sandéns lokalhistoriska studier. De var ursprungligen avsedda för Stockholms-Näs hembygdsförenings Medlemsblad. Det hade utgivits av Herman Svenngård i maskinskriven stecilerad upplaga åren 1945-51 och i tryckt version 1956-70. Efter hans död gjordes ett försök att återuppliva medlemsbladet i den form som Svenngård använt. Mina artiklar var avsedda för det andra numret med det kom aldrig ut. Artiklarna kom senare att ligga till grund för en lärarhandledning i hembygdens historia.
a)  Upplands-Bro - en centralort i forna tider. (1976)
b)  Håtunaleken - sedd från Upplands-Bros horisont. (1976)
c)  Några anteckningar och iakttagelser i samband med Almarestäkets historia. (1976)

Historiska Nyheter, Klicka sedan på "Bokmärket Historiska Nyheter".
Sex "reportage" från 14- 1500-talen av Börje Sandén
Historiska museets utställningskatolog Nr 7 1977, i samband med Upplands-Bro-utställningen, som var ett led i det stora Hembygdsprojektet 1977-80.
.
* Stäkets historia. Texter/bilder på hemsidan (1997)
a) Stäkets historia - Stockholms blodbad.   Ur hembygdsboken Vad hände egentligen? del 1 1990
b) Fler texter om Stäket