UKF 20 år - studiebesök - studiecirklar - tema - utställningar - seminarium m.m.
historik/studiebesok_cirklar.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden


Studiebesök
Antikvariskt-Topografiska-Arkivet, ATA
Riksarkivet
Krigsarkivet
Kommunarkivet

Genealogiska föreningen
Nordiska museets bibliotek och arkiv
Faktarummet Stockholms stadsmuseum. Brita Pettersson
Stiftelsen Musikkulturens främjande. Privat musikmuseum
Nordiska museets Folkminnesarkiv, Fotosamling, Topografiskt arkiv
Skokloster bibliotek. Elisabeth Westin Berg
Bolindermuseet i Kallhäll. Kåre Andersson
Runstenar och forntida hantverk. Besök på Överfors gård hos Janne Jonsson
Kulturhusens Dag. Bro Järnvägsstation. Börje Sandén
Nordiska museets arkiv. 2 ggr Bengt Borkeby
Språk- och folkminnesarkivet i Uppsala
Armémuseum. Museichefen Johan Engström
Stockholms stadsarkiv
 
 
Studiecirklar
Tolkning av handskrifter. Två cirklar. Warnstedt
Medeltida orter. Kaj Janzon
Bengt Borkeby   ------------------
Runtolkning, Curt H Dahlgren
 
Tema ”Det historiska året”
Rösaring. Börje Sandén
Dalkarlsbacken-Ryssgraven. Sandén
Fornsigtuna-Signhildsberg. Sandén
Tibble Gästgivargård – Dalupproret 1743. Sandén
Almarestäket och ärkebiskopsborgen. Sandén
Tibble och Syltaområdet. Gudrun Sandén
Ovanstående under varma årstiden
i kombination med nedanstående  föreläsningar vår och höst:
Rösaring. 2 föreläsningar, Börje Sandén
Fornsigtuna. 2 föreläsningar. Börje Sandén, Tore Gannholm
Sigtuna Nyckelsten. Sandén
Håtunaleken. Sandén
Almarestäket – S.t Eriks slott. 2 föreläsningar. Sandén, Lars Ericson Wolke
Dalkarlsbacken. Sandén
Dalupproret 1743. 2 föreläsningar. Sandén Lars Ericson Wolke
Upplands-Bro – Statarkommunen. Sandén
 
Utställningar
UKF:s verksamhet presenterad på Galärvarvet. Kulturhuvudstadsåret
Bro bibliotek – UKF:s 10-årsjubileum
Utställning på hembygdsförbundets riksstämmor, två gånger
Utställning på Släktforskardagarna, två gånger
Öppet hus i UKF:s lokal. ca 130 besökare
Sollentuna mässhallar 2000-2002  – UKF demonstrerar sin metod Book on Demand 3 ggr
 
Seminarium – Ämnet arkeo-astronomi. Curt Roslund, Göran Henriksson, Jonathan Lindström. Hällristningar och stjärnhimlen. En kontroversiell fråga
 
Kulturcaféer i UKF:s lokal vid Tibble torg – 9 tillfällen
Musikunderhållning Mats Liljeholm-Kuoppala. Kungsängens folkdansgille. Svea Livgardes Musketerare. Upplands-Bros historia
 
Övrigt
Assurspelen, Thore Isaksson
Resan Rom-Rösaring, Historisk show på Historiska museet, 3 föreställningar, Curt Dahlgren, m.fl.
Historisk forskning, arbetsgrupperna redovisar på Tammsvik