UKF - Gästföreläsare
historik/gastforeläsare

UKF:s Startsida  


Framtaget till UKF:s 20-årsjubileum 2007 + 2015
Man får en god uppfattning om vad bygden i och omkring Upplands-Bro står för historiskt - och kulturellt - om man studerar de ämnen som diskuterats vid föredrag, exkursioner, studiebesök, studiecirklar och konserter.
Ambrosiani, Björn
Fornsigtusna  1985-10-17  (?)  Kungsgård vid kyrkan !
Andreasson, Malte
Tinget i Bro, Betygsuppsats
Bergström, Carin
Kyrkoherdarnas roll på 1700-talet
Brunstedt, Solveig
Adelsögrävningen
Claréus, Anders  
Häradsbesvären under.Frihetstiden, doktorand
Dahlbäck, Göran Almarestäket
Damell, David Arkeologi - Rösaring - Fornsigtuna
Edberg, Rune Ingegerd Olof Skötkonungs dotter
Ehn, Wolter
Byordningar i  Mälarlänen
Ekeblad, Maud Måltidens historia från forntid till nutid
Ekholm, Timo Finska krigsbarn i Sverige
Ericsson, Christer  Herrgårdar, Bruksmiljöer
Ericsson Wolke, Lars Stockholm, 1600-talet;  
Dalupproret 1743;
Stockholms Blodbad och Almarestäket
Furuhagen, Björn Sockenstämman, tinget, doktorand
Furuhagen Hans Rom och Germanien
Gustavssom, Helmer
Runstenar
Gannholm, Tore Fornsigtuna
Gustavsson, Jan Helme Hålvägar
Hagerman, Maja Spår av kungens män
Hammarlund, Cecilia Bebyggelse under olika tider
Henricsson, Lars Forntida glas – även i Upplands-Bro
Henriksson, Göran Astronomi och hällristningar, astronom
Holmblad, Lars G Eriksgatan
Från Bro till Bysans
Jansson, Ingmar Arkeologiska undersökningar i Ryssland
Janzon, Kaj Historielöshet, lokalhistoria, doktorand
Jonsson, Janne Vikingens vardag
Järnstad, Lennart
Almarestäket
Karlsson, Lennart Sportdykaren som amatörarkeolog
Kraft, John Rösaring i ny belysning;
Hednagudar och hövdingadömen;
Tidiga spår av Sveariket;
Ledung och sockenbildning
Larsson, Lars-Erik
Klockare oc organister i Håbo kontrakt
Larsson, Mats G Ingvar den Vittfarne
Lindström, Jonathan Bronsåldersmannen från Granhammar
Lundsjö, Olle Fattiga och rika
Löthman, Lars Järnframställning i äldre tid
Martinsson, Jörgen Kåseri om konst och antikviteter
Värdering av antikviteter
Montelius, Jan-Olof Vägen i kulturlandskapet
Munktell, Ing-Mari Museum Gustavianum. Då, nu och framtiden
Nilsson, Lars Urbanisering kring Mälaren
Olausson, Michael Fornborgar i ny belysning
Owe, Jan Runstenar och runtexter
Perhans, Karl-Erik Geologi i Uppland
Berg och jord i Upplands-Bro
Rahmqvist, Sigurd Attundaland Bro;
Almarestäket
Roslund, Curt Processionsvägen-arkeoastronomisk synvinkel
Roslund/Henrikson/Lindström
Arkeoastronomi-seminarium
Rydberg, Lennart På ångbåtarnas tid
Schröder, Lothar Trä - dess kulturella betydelse genom tiderna
Schön, Ebbe Jan Fridegård – forntiden och folkkulturen
Sjöberg, Lars Herrgårdar
Strahlert, Jan-Christer Släkt- hembygdsforskning på 1500-tals-mtrll
Styrfält, Fredrik ”Sigtuna ovan jord”
Stålmarck, Torkel Jakob Mörk;
Broprästen som skrev romaner
Historia kring Bellman;
Tellefsen, Jens Arkeo-astronomi: Stonehendge; Newgrange;
Megalitgravar i  Falköping;
Boyne Vally på Irland;
Tre Högkulturer före Columbus
Tesch, Sten Sigtunagrävningen
Tiefensee, Joachim Bro Häradsallmänning;
Natur och kultur kring Ådö
Trons Lasse/Runar Tomila Dalfolkets arbetsvandringar
Törnberg, Olle Doktor Vesterlund som person och läkare
Vällfors, Gudrun Tre kungar på Trälhavet
Wallberg, Evabritta Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens  brevväxling
Warnstedt, Christopher von Almarestäket
Windslow, Ulf Flygkonstens utveckling
Östlund Birgitta Biskops-Arnö