UKF - Gästföreläsare
historik/gastforeläsare

UKF:s Startsida  


Framtaget till UKF:s 30-årsjubileum 2017

Man får en god uppfattning om vad bygden i och omkring Upplands-Bro står för historiskt - och kulturellt - om man studerar de ämnen som diskuterats vid föredrag, exkursioner, studiebesök, studiecirklar och konserter.
Alm, Göran
Strandförskutningen i Mälardalen jämte  Jan Risberg
Ambrosiani, Björn
Fornsigtusna  1985-10-17 (?) Kungsgård vid kyrkan
Andreasson, Malte
Tinget i Bro på 16- 1700-talen , Betygsuppsats
Allerstam, Lars
Adolf Hitlers barndom, ett annorlunda perspektiv på nazismem
Bergstrand, Claes-Göran
Massakern på Norrmalmstorg
Bergström, Carin
Kyrkoherdarnas roll på 1700-talet
Borkeby, Bengt
Bland torpare och fattighjon, i Järfälla och Upplands-Bro
Brunstedt, Solveig
Adelsögrävningen
Kungsgård och världsarv
Claréus, Anders  
Häradsbesvären under.Frihetstiden, doktorand
Dahlbäck, Göran Almarestäket
Stäket II
Damell, David Arkeologi - Rösaring - Fornsigtuna, flera föredrag
Edberg, Rune Ingegerd Olof Skötkonungs dotter
Ehn, Wolter
Byordningar i  Mälarlänen
Ekeblad, Maud Måltidens historia från forntid till nutid
Ekholm, Timo Finska krigsbarn i Sverige
Ericsson, Christer  Herrgårdar, Bruksmiljöer. I huv'et på en gammal patriark
Ericsson Wolke, Lars Stockholm, 1600-talet; Dalupproret 1743;
Stockholms Blodbad och Almarestäket
Riksarkivet och Krigsarkivet
Stockholms utveckling till huvudstad
Dalupproret 1743
Furuhagen, Björn Sockenstämman, tinget, brott och straff,  doktorand
Furuhagen Hans Rom och Germanien
Gustavssom, Helmer
Runstenar
Gannholm, Tore Fornsigtuna
Gawell, Jonas
tan bilen stannar Sverige
Gustavsson, Jan Helmer Hålvägar - vad är det?
Hagerman, Maja Spår av kungens män
Hammarlund, Cecilia Bebyggelse under olika tider
Henricsson, Lars Forntida glas – även i Upplands-Bro
Henriksson, Göran Astronomi och hällristningar, astronom
Holmblad, Lars G Eriksgatan
Från Bro till Bysans
Karl XII
Eriksgatan
Isaksson,Thore
Assurspelen m.m   m.m
Jansson, Ingmar Arkeologiska undersökningar i Ryssland
Jansson, Carl Gunnar
Egnahemsrörelsen
Janzon, Kaj Historielöshet, lokalhistoria, doktorand
Jonsson, Janne Vikingens vardag  Runstenshuggare
Järnstad, Lennart
Almarestäket
Karlsson, Lennart Sportdykaren som amatörarkeolog
Karlsson, Ola
Vi bekantar oss med stjärnhimlen
Kraft, John Rösaring II, Hur gammal är Trojeborgen?
Rösaring i ny belysning;
Hednagudar och hövdingadömen;
Tidiga spår av Sveariket;
Ledung och sockenbildning
Larsson, Lars-Erik
Klockare oc organister i Håbo kontrakt
Larsson, Mats G Ingvar den Vittfarne
Lindberg, Ruben
Folkskolan 150 år - Skolor och undervisning i  Upplands-Bro
Lindström, Jonathan Bronsåldersmannen från Granhammar,
Berättar om sin nya bok
Lundsjö, Olle Fattiga och rika
Löthman, Lars Järnframställning i äldre tid
Martinsson, Jörgen Kåseri om konst och antikviteter
Värdering av antikviteter
Montelius, Jan-Olof Vägen i kulturlandskapet Chef  vägverkets museum i Borlänge
Munktell, Ing-Mari Museum Gustavianum. Då, nu och framtiden
Mörk, Karl Erik
Vad betyder amatörarkeologin för bevaranndet av kulturarvet
Nilsson, Lars Städer och urbanisering kring Mälaren
Olausson, Michael Fornborgar i ny belysning
Owe, Jan Runstenar och runtexter
Runstenar i Uppland
Palmehorn, Bo
I Leif Erikssons kölvatten.Med kanot i östgrönländska farvatten
Perhans, Karl-Erik Geologi i Uppland
Berg och jord i södra Uppland
Rahmqvist, Sigurd Attundaland Bro;
Almarestäket ettmmedeltida frälsegods
Risberg, Jan
Strandförskutningen i Mälardalen jämte  Göran Alm
Roslund, Curt Processionsvägen-arkeoastronomisk synvinkel
seminariu mec Göran Henriksson, Jonathan Lindström
Roslund/Henrikson/Lindström
Arkeoastronomi-seminarium
Rydberg, Lennart På ångbåtarnas tid
Schröder, Lothar Trä - dess kulturella betydelse genom tiderna
Schön, Ebbe Jan Fridegård – forntiden och folkkulturen
Sjöberg, Lars Herrgårdar i Upplands-Bro
Strahlert, Jan-Christer Släkt- hembygdsforskning på 1500-tals-mtrll
Stensson, Kell
Kommunarkivet
Strahlert, Jan Christer
Släkt-och hembygdsforskning p 1500-tals-material
Styrfält, Fredrik ”Sigtuna ovan jord”
Stålmarck, Torkel Jakob Mörk; I och II
Broprästen som skrev romaner
Historia kring Bellman;
Svahn,Clas
Naturens okända krafter
Tellefsen, Jens Arkeo-astronomi: Stonehendge; Newgrange;
Megalitgravar i  Falköping;
Boyne Vally på Irland;
Tre Högkulturer före Columbus
Människans historia
Tesch, Sten Sigtunagrävningen,
Sigtuna - kungsgård och stad redan deån början
Tiefensee, Joachim Bro Häradsallmänning;
Natur och kultur kring Ådö
Trons Lasse/Runar Tomila Dalfolkets arbetsvandringar
Törnberg, Olle Doktor Vesterlund som person och läkare
Vällfors, Gudrun Tre kungar på Trälhavet
Wallberg, Evabritta Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens  brevväxling
Warnstedt, Christopher von Almarestäket, S:t Eriks slott
Windslow, Ulf Flygkonstens utveckling
Östlund Birgitta Biskops-Arnö