UKF 24 år - föredrag av medlemmar 1987 - 2011
historik/medlemmar.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

Föredrag i UKF:s regi av UKF:s medlemmar 1987 - 2011
(se även föredrag där UKF-medlemmar gästföreläst)

Man kan få en uppfattning om vilka historiska synpunkter som går att lägga på Upplands-Bro genom att bl a studera de föreläsningar, exkursioner och studiebesök som UKF gjort/medverkat i  sedan starten.
 
Föredrag av medlemmar:
1987
- Introduktion och metodikgenomgång; Curt H Dahlgren, Börje Sandén
- Uppland reser sig ur havet. Den geologiska utvecklingen; Börje Sandén
- Uppland befolkas - Utvecklingen 4000-500 f Kr; Börje Sandén
- Samhällsorganisationen får fastare form 500 f.Kr-1000 e.Kr Börje Sandén
 
1988
- Kristendomen segrar 1000 - 1500 e. Kr, Börje Sandén
- Sverige frigör sig. Centralmakten utvecklas; Curt H Dahlgren
- Hur arkeologen arbetar. Exempel från Rösaring och Fornsigtuna; Siv Wikström
- Från urgermanska till modern svenska. Språkets utveckling; Curt H. Dahlgren
- Vad finns i våra arkiv? Hur bedriver man släktforskning?; Agneta Allerstav
- Stäket I - Biskopsborgen och herrgården; Börje Sandén, Curt H. Dahlgren
- Människor i Upplands-Bro I: Jakob Mörk, en politiskt obekväm präst; Börje Sandén
 
1989
- Från Almarestäket till Ådö. Vad händer kring våra historiska platser?  Börje Sandén
- Vad betyder amatörarkeologen för bevarandet av kulturarvet i Norden?  K-E Mörk
 
1991
- Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals-material. Jan-Christer Strahlert
- Vad hände egentligen den 19 juni 1743 på Tibble gästgivargård?  Börje Sandén.
- Arkeologens resp. språkforskarens syn på våra rötter. Curt H Dahlgren
 
1992
- Adolf Hitlers barndom, ett annorlunda perspektiv på nazismen,   Lars Allerstam
- Folkskolan 150 år - Skolor och undervisning i Upplands-Bro. Ruben Lindberg
 
1993
Rikshistoria på hemmaplan - historiska året 1993
- Rösaring, 2 föreläsningar; Börje Sandén.
- Fornsigtuna, 2 föreläsningar. Börje Sandén. 
- Sigtuna Nyckelsten; Börje Sandén.
- Håtunaleken; Börje Sandén.
- Dalkarlsbacken; Börje Sandén.
- Dalupproret 1743, Börje Sandén.
- Upplands-Bro - statarkommunen. Börje Sandén.
 
1994
- Forntida färder - vikingafärder; Börje Sandén.
 
1995
- Runristningar under 1800 år. Curt H. Dahlgren
- Bilder från utgrävningarna vid Rösaring 1981-82. Fritidsarkeologerna.
 
1996
- Ur Forskningsinstitutets bildarkiv. Nya och gamla färdvägar till lands. Upplands-Bro genomfartsled i århundraden. Börje Sandén
- Bland torpare och fattighjon. Fattigvårdsfrågor i gången tid med exempel från Järfälla och Upplands-Bro. Bengt Borkeby
- Arkeologiska undersökningar i Fornsigtuna 1984 - 1988. Fritidsarkeologerna inom hembygdsrörelsen visar bilder och berättar.
- Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg?  Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Gudrun Sandén
- Människans historia. Genesis - Noa - Nutidsmänniskan. Curt Dahlgren presenterar de senaste rönen inom paleontologi, språkvetenskap och DNA-forskning.
 
1997
- Spår av kungens män. Curt Dahlgren refererar Maja Hagermans bok.
- Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 19 juni 1743? Börje Sandén berättar.
 
1998
- Från Bro till Bysans. Lars G Holmblad och Curt Dahlgren.
- Vad kan man läsa ut av Assurs sten? Curt Dahlgren.
- Offentlighetsprincip-representativ demokrati och Stora Daldansen. Börje Sandén.
- Kommunsymbolen.  Curt Dahlgren. Bildväv av Gudrun Sandén
.
- Rösaring - fruktbarhetsdyrkan - andra aspekter på den gamla kultplatsen. B. Sandén.

1999
- Runor från urtid till nutid, Curt Dahlgren
- Egnahemsrörelsen i början av 1900-talet, Carl Gunnar Jansson.
 

- Europas genetiska historia, Curt Dahlgren
- Vad gör UKF. Visning av verksamheten i UKF:s lokal, Kungsängen

2002
- Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen "i vikingars kölvatten" B. Sandén
- I Leif Erikssons kölvatten. Med kajak i östgrönländska farvatten. Bo Palmehorn.
- Tidsbilder 1776-1813. Gudrun Sandén ger exempel hur Hushållningsjournalerna.
- När Sveriges allmoge var samlad på Näs äng. 1502. Börje Sandén, minneshögtid.

 
2003
- Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Börje Sandén.
- På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarnas dal. Egypten, Börje Sandén.
- Vi bekantar oss med stjärnhimlen. Observatoriet. Conny / Johnny Ljung, Ola Karlsson
 
2004
- Lär känna din bygd. Tammsviks kursgård. Historik. UKF:s forskningsprogr.
- Lär känna din bygd. Skällsta säteri. Håtuna i gammal tid / Fornsigtuna. Börje Sandén

- Vi bekantar oss med stjärnhimlen, Kvistabergs observatorium. Repris 2 ggr Conny/Johnny Ljung
- Från Magna Sunnerdahls hemskola på landet 1911 till dagens naturbruksgymnasium
- Den gränslösa lokalhistorien. Börje Sandéns föredrag på Stockholms universietet

 
2005
- Kungsängen i gammal tid. Gamla kartor, dokumentära bilder äldre / nyare . B.Sandén
- Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven—vikingatid till nutid. Börje Sandén
- Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia. Börje Sandén.
 
2006
- Historien om Aspviks kvarn och den märkliga Wallerska tuben. Jonny Ljung
- Håtunaleken 700 år. Börje Sandéns föredrag i Håtuna kyrka.
 
2007
- Almarestäket 2007, Olav den heliges seglats år 1007. B. Sandén
 _ Olav den heliges seglats i Mälaren 1007-08. Omnämnda namn. Börje Sandén
 
_ Sunnerdahls skola i Säbyholm. Gudrun och Börje Sandén m.fl.
_ Bros historia i gamla dokument och kartor. Brogårdsarkivet. G o. B Sandén   
Linné-minnen i U-bro. Människans ursprung. Gudrun och Börje Sandén

2008
_ Gamla kartor och dokumentära bilder. Hembygdsgården i Kungsängen. 2 ggr, Börje Sandén
_ När Kungsängen skrev rikshistoria. Hembygdsgården i Kungsängen.Börje Sandén
_ Ingvar den vittfarne och Jarlabankes. Myntskatten i Sigtuna

2009
_ Gamla mynt från Bro och Låssa. Johnny och Conny Ljung
_ Märkesåret I 1809, Märkesåret II tillsammans med Bro-Lossa och Finska föreningen. Börje Sandén

2010 
_ Att tolka gamla kartor och sagor om Upplands-Bro. Börje Sandén
_ Forskningsläger kring Fornsigtuna. Börje Sandén
_ Kvistabergs astronomiska museum. Visning / Historik  B.Sandén Pero-Olof  Karlsson

2011
_ Kungsängen äldsta historia i två isländska sagor. UKF och Näs hemb.för. Börje Sandén
_ Teaterverksamheten i Bro sedan 1940-talet. Sophie Hedin

(se även föredrag där UKF-medlemmar gästföreläst)