UKF 20 år - exkursioner
historik/exkursioner.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

Exkursioner - vandringar - bussrundturer  - studiebesök  - båtfärder
(uppdatering pågår 2017-03-31

1989

De nyfunna hålvägarna vid Draget. Börje Sandén
Hålvägarna vid Flottsund, Björklingeån och Dragby. Börje Sandén
 
1990
Anunds hög och labyrinten på Badelundaåsen. John kraft
 
1991
Båtfärd från Kungsängen till Birkagrävningen. David Damell
Studiebesök  Genealogiska föreningen. Jan-Christer Strahlert
Nordiska museets bibliotek och bildarkiv. Börje Sandén
 
1992
Rösaring. Gå med slagruta. Arne Groth
Studiebesök. Faktarummet i Stockholms stadsmuseum. Britta Pettersson
Nyfunna dammanläggningar i Bro och Lejondalsområdet. Börje Sandén

 
1993
Tema ”Det historiska året”
Rösaring. Börje Sandén
Dalkarlsbacken-Ryssgraven. Sandén
Fornsigtuna-Signhildsberg. Sandén
Tibble Gästgivargård – Dalupproret 1743. Sandén
Almarestäket och ärkebiskopsborgen. Sandén
Tibble och Syltaområdet. Börje och Gudrun Sandén
Ovanstående under varma årstiden
i kombination med nedanstående  föreläsningar vår och höst:
Rösaring. 2 föreläsningar, Börje Sandén
Fornsigtuna. 2 föreläsningar. Börje Sandén, Tore Gannholm
Sigtuna Nyckelsten. Sandén
Håtunaleken. Sandén
Almarestäket – S.t Eriks slott. 2 föreläsningar. Sandén, Lars Ericson Wolke
Dalkarlsbacken. Sandén
Dalupproret 1743. 2 föreläsningar. Sandén Lars Ericson Wolke
Upplands-Bro – Statarkommunen. Sandén
 
1994
Berg och jord i Upplands-Bro. Karl-Erik Perhans
Arkeologidagen 1994. Ryssgraven/Hålvägarna/fornborgen vid Draget. Dahlgren/Sandén
 
1995
Båtfärd från Kungsängen till Birka. Lena-Holmquist-Olausson
Bussrundtur: Rösaring/fornsigtuna/Almarestäket. Sandén
Hålvägar i Uppland- draget/flottsund/Dragby. Sandén
Arkeologidagen 1995. Rösaring . Sandén
Cykeltur med Bros lokalhistoria  Sandén
Fornborgar i Upplands-Bro. Michael Olausson
 
1996
Fyra guidade visningar vid pågående arkeologiska undersökningar vid Draget
Arkeologidagen 1996: Fornsigtuna/Signhildsberg
Bussfärd till Linnés Hammarby, Linnéträdgården/Botanikum/Olle Hedins kaktussamling - på framträdande plats i Orangeriet.
Öppet hus. UKF:s sektioner visade sin verksamhet
UKF visade sin verksamhet, sålde böcker vid Historiskt Festspel på Riddarholmen
Deltog vid Julmarknaden i Bro Centrum
 
1997
Studiebesök på Stockholms stadsarkiv
Ett flertal guidade vandringar under pågående utgrävningar vid Draget
Biskops-Arnö. Ärkebiskopssätet och Håbobygden. Birgitta Östlund

Arkeologidagen 1997:  Mälardalens äldsta vallanläggning vid Draget – ”fornborgen”
_ Assurspelen  3-dagars marknad och idrott på vikingavis  på Stäketön . Ansvarig  Thore iisaksson
Se vår "utställningskatalog" i tabloidformat. helt igenom i färg
_ Resan Rom -Rösaring. Historisk show på Historiska museet  i Stockholm. 4 föreställningar

1998
UKF visar sina aktiviteter på Galärvarvet under Kulturhuvudstadsåret
Ur dagboken längst ned vid uppdatering hit 2017-03-31
Utställning på Bro bibliotek: 10 år med UKF
Studiebesök. Skoklosters bibliotek. Elisabeth Westin Berg
Fältvandring vid arkeologiska undersökningsområdet vid Stora Ekeby

Ingvarstenen och grafitgruvan vid Skällsta i Håtuna. Sandén
Arkeologidagen 1998: Almarestäket. Dahlgren/Sandén

oooooooooo
Kvar att uppdatera 

1999
Signalstenarna/Sigtuna Nyckelsten, Thorsätra. Sandén
Rösaring – ”Grand tour”
Arkeologidagen 1999: Assurstenen / kommunens logotype. Dahlgren/Sandén
Vandring i Håbo-Tibble kyrkby. Carl Gunnar Jansson
Cykeltur till Brogård och Tegelbruket
 
2000
Fornsigtuna ”Grand tour” Sandén
Bussresa genom kommunen. Sandén/Peter Bratt. Hembygdsförbundet
Arkeologidagen 2000: Fornsigtuna/Signhildsberg
 
2001
Stäksön – ”Grand tour”. Sandén
Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan. Sandén
 
2002
Draget - fornborgen ”Grand tour”. Gudrun Sandén
Arkeologidagen 2002: Granhammarsmannen. Jonathan Lindström
Dödisgropen i Rösaringsåsen. Fruktbarhetsdyrkan. Sandén
 
2003
Almarestäket kulturlandskap. Bengt Borkeby
Besök vid Djupdal. Sandén (repris)
Båtfärd. Tre kungar på Trälhavet. Gudrun Vällfors
Bussrundtur i Upplands-Bro. Led i guideutbildningen
 
2004
Grafitgruva i Skällsta. Harald Agrell
Fornsigtuna  – ”Grand tour”
Arkeologidagen 2007. Fornsigtuna
 
2005
Natur och Kultur på Ådö. Joachim Tiefensee, Mille Eriksson, Börje Sandén
Almarestäket ”Grand-tour”. Biskopsborgen, Bokskogen, Dalkarlsbacken. Sandén
Arkeologidagen 2005: Draget/vägsystem/hålvägar/fornborg/kultplats. Sandén
 
2006
Exkursion till runstenar i Upplands-Bro, Jan Owe
Arkeologidagen 2006. Rösaring/Djupdal. Populär Arkeologi deltog/reportage
Djupdal och Rösaring. ”Grand-tour”. Börje Sandén
 
2007
Mjöl- och sågkvarnar från 17-1800-talen. Sandén
Busstur till arkeologi/historia i Upplands-Bro. Conny och Johnny Ljung, Sandén
Arkeologidagen 2007. Almarestäket. Sandén

2008
Lilla Ullevi och Draget. Börje Sandén
Arkeologidagen.  Fornsigtuna-Signhildsberg. Börje Sandén

2009
Arkeologidagen - Lilla Ullevi och Rösaring (Bilar)
Busstur. Märkesåret   Kulturhusens dag. Bro kyrka, Freden, Säbyholm. Låssa kyrka, Savolax, Karelen, Spånga, Kvistaberg. Börje Sandén

2010
Exkursion till Fornsigtuna - undersökningarna 1984-88 ) Börje Sandén
Draget, färdväg till lands och sjöss. UKF och Håbo härads hembygdsförening, B.Sandén

2011
Stäksön med Ryssgraven, Dalkarlsvägen. Börje sandén
Rösring med Svea Livgardes personal. Conny och Johnny Ljung

2012
Studiebesök. Kvistabergs astronomiska museum

2013
Exkursion. Kulturarvsdagen. Människors mötesplatser, Assurs hög. Börje Sandén

2014
Bussrundtur Bro-Lossa-Kungsängenområdet  Gudrun och Börje Sandén
Vandring. Rättarboda - Kvistaberg  - Tegelbruket. Gudrun och Börje Sandén
Vandring i Bro. Bro Centrum - stenvalvbron -Assurstenen. Gudrun och Börje Sandén
Vandring Bergaskolan, Ryssgraven, Dalkarlsbacken. Ulf Björkdahl. Börje Sandén

2015
Vandring . Gamla landsvägen Stäket - Ryssgraven -Ulf Björkdahl
Studiebesök. Landsarmivet Uppsala. Hans Borgström

2016
Klubba gädda i oceanen.. Christer Sjögård, Hans Borgström, Börje Sandén
Vandring. Kalmarsand  - Illevi skog - häradsallmänningen, Ulf Björkdahl
Arkeologidagen - Fornsigtuna genom tiderna. Tom Slettengren - Börje Sandén

..............................................................................................................
Dagboken om Galärvarvet   1998-08-01, 1998-08-02
Stor publiktillströmning, rekord för Galärvarvet, (Ulf Erik
Hagberg trodde att 10 000 besökte Galärvarvet denna dag.
Vi kom dit till kl 10. och hade fullt upp (Gudrun, Sophie och
jag) hela dagen till kl 18. Vi sålde en del böcker, men
framförallt kom vi till tals med många människor, som dröjde sig
kvar vid vårt bord. Jag hade verkligt långa samtal med många om
historiska problem och företeelser. En del sade sig känna till
vår stora verksamhet i kommunen.
   Gudruns väv fanns rakt fram i lokalen, den var fasadbelyst.
Sjöhistoriska hade ett båtbygge på gång. Historiskas verksamhet
leddes av Lars G Holmblad. Vi var de enda som hade bokbord.
Kristina Steen hade mycket folk kring sig vid sitt
demonstrationsbord med vikingatida mat. Där fanns också en
konstnär med vikingatida motiv. Handens hembygdsförening (?) var
representerad av förre ordföranden i Arkeologisektionen.

Andra dagen kom om möjligt ännu fler människor. Flera tusen har
passerat vårt bord och lagt märke till Upplands-Bro. Många hundra
stannade till, vi kom till tals med med väldigt många av dem.
Denna dag medverkade även Bengt Borkeby.
    Kl 18 var det samling på vikingabåten/minsveparen där Ulf
Erik sammanfattade dagarna. Han framhöll att projektet inte fått
särskilt stort stöd av kulturhuvudstadsåret. Han tackade särskilt
Thore "Raske" för hans stora insats. Thore hade vid möten med
besättningarna och andra medverkande flera gånger avtackats.
Thore fick en Torshammare i silver.