UKF 20 år - exkursioner
historik/exkursioner.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

Exkursioner – i den ordning de genomförts
 
1989
De nyfunna hålvägarna vid Draget. Börje Sandén
Hålvägarna vid Flottsund, Björklingeån och Dragby. Börje Sandén
 
1990
Anunds hög och labyrinten på Badelundaåsen. John kraft
 
1991
Båtfärd från Kungsängen till Birkagrävningen. David Damell
 
1992
Rösaring. Gå med slagruta. Arne Groth
Nyfunna dammanläggningar i Bro och Lejondalsområdet. Börje Sandén
 
1993
Tema ”Det historiska året”
Rösaring. Börje Sandén
Dalkarlsbacken-Ryssgraven. Sandén
Fornsigtuna-Signhildsberg. Sandén
Tibble Gästgivargård – Dalupproret 1743. Sandén
Almarestäket och ärkebiskopsborgen. Sandén
Tibble och Syltaområdet. Gudrun Sandén
Ovanstående under varma årstiden
i kombination med nedanstående  föreläsningar vår och höst:
Rösaring. 2 föreläsningar, Börje Sandén
Fornsigtuna. 2 föreläsningar. Börje Sandén, Tore Gannholm
Sigtuna Nyckelsten. Sandén
Håtunaleken. Sandén
Almarestäket – S.t Eriks slott. 2 föreläsningar. Sandén, Lars Ericson Wolke
Dalkarlsbacken. Sandén
Dalupproret 1743. 2 föreläsningar. Sandén Lars Ericson Wolke
Upplands-Bro – Statarkommunen. Sandén
 
1994
Berg och jord i Upplands-Bro. Karl-Erik Perhans
Arkeologidagen 1994. Ryssgraven/Hålvägarna/fornborgen vid Draget. Dahlgren/Sandén
 
1995
Båtfärd från Kungsängen till Birka. Lena-Holmquist-Olausson
Bussrundtur: Rösaring/fornsigtuna/Almarestäket. Sandén
Hålvägar i Uppland- draget/flottsund/Dragby. Sandén
Arkeologidagen 1995. Rösaring
Cykeltur med Bros lokalhistoria
Fornborgar i Upplands-Bro. Michael Olausson
 
1996
Fyra guidade visningar vid pågående arkeologiska undersökningar vid Draget
Arkeologidagen 1996: Fornsigtuna/Signhildsberg
Bussfärd till Linnés Hammarby, Linnéträdgården/Botanikum/Olle Hedins kaktussamling - Orangeriet
 
1997
Biskops-Arnö. Ärkebiskopssätet och Håbobygden. Birgitta Östlund
Arkeologidagen 1997:  Mälardalens äldsta vallanläggning vid Draget – ”fornborgen”
 
1998
Fältvandring vid arkeologiska undersökningsområdet vid Stora Ekeby
Ingvarstenen och grafitgruvan vid Skällsta i Håtuna. Sandén
Arkeologidagen 1998: Almarestäket. Dahlgren/Sandén
 
1999
Signalstenarna/Sigtuna Nyckelsten, Thorsätra. Sandén
Rösaring – ”Grand tour”
Arkeologidagen 1999: Assurstenen / kommunens logotype. Dahlgren/Sandén
Vandring i Håbo-Tibble kyrkby. Carl Gunnar Jansson
Cykeltur till Brogård och Tegelbruket
 
2000
Fornsigtuna ”Grand tour” Sandén
Bussresa genom kommunen. Sandén/Peter Bratt. Hembygdsförbundet
Arkeologidagen 2000: Fornsigtuna/Signhildsberg
 
2001
Stäksön – ”Grand tour”. Sandén
Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan. Sandén
 
2002
Draget - fornborgen ”Grand tour”. Gudrun Sandén
Arkeologidagen 2002: Granhammarsmannen. Jonathan Lindström
Dödisgropen i Rösaringsåsen. Fruktbarhetsdyrkan. Sandén
 
2003
Almarestäket kulturlandskap. Bengt Borkeby
Besök vid Djupdal. Sandén (repris)
Båtfärd. Tre kungar på Trälhavet. Gudrun Vällfors
Bussrundtur i Upplands-Bro. Led i guideutbildningen
 
2004
Grafitgruva i Skällsta. Harald Agrell
Fornsigtuna  – ”Grand tour”
Arkeologidagen 2007. Fornsigtuna
 
2005
Natur och Kultur på Ådö. Joachim Tiefensee, Mille Eriksson, Börje Sandén
Almarestäket ”Grand-tour”. Biskopsborgen, Bokskogen, Dalkarlsbacken. Sandén
Arkeologidagen 2005: Draget/vägsystem/hålvägar/fornborg/kultplats. Sandén
 
2006
Exkursion till runstenar i Upplands-Bro, Jan Owe
Arkeologidagen 2006. Rösaring/Djupdal. Populär Arkeologi deltog/reportage
Djupdal och Rösaring. ”Grand-tour”. Sandén
 
2007
Mjöl- och sågkvarnar från 17-1800-talen. Sandén
Busstur till arkeologi/historia i Upplands-Bro. Conny och Johnny Ljung, Sandén
Arkeologidagen 2007. Almarestäket. Sandén