Brogård - Bro Hof  Slott - då och nu 
- Bygd i förvandling
- en växande samling texter och dokument ur UKF:s dokumentation
brogard/brogard.htm

UKF:s Startsida          Gårdshandlingar i sammandrag - Basmaterial     Riksarkivets register med länkar till basmaterialet   


Brogård - förvandlad bygd

Brogårds-området i hembygdsboken
"Det hände i Upplands-Bro"
Ursprungligen från 1984  i lätt reviderad form
Kortfattade kommentarer  eller   Del av PDF-fil  9 sidor
 
Gårdsägaren var bygdens patronus med rättigheter och skyldigheter

Förteckning över 132 personer i socknen som år 1867 fick hela eller delar av sin lön från gården. Personnamn, yrkesbeteckningar,
exempel på lönebelopp, arrendeavgift, torpskatt, m.m. ....

Bro Hof Slott - verksamheten presenteras
Hemsida 2007 med historik och många bilder
Välkommen till Bro Hof Slott & Golf Club   4-sidig broschyr från 2006.  Bro Hof rankad i  golfvärlden 2012-12-20


Brogård   -   historik   -  byggnader   -   arkeologi
Historik och byggnader  -  Länsmuseets inventering  år 2001 
Arkeologisk utredning  år 2004
En frälsebondes kontrakt för bostaden - betalning av arrendet
- Gällande Klint  - nu Hembygdsgård.
Historik kring Brogård - Brohof. Bilder vid föredrag PRO-2013
Norrboda mjöl- och sågkvarnar vid sekelskiftet 1800
- Brogårdsarkivet ger oss okänd historia

Vandring längs Broån med fakta från arkivet våren 2008

Brogårdsarkivet


Bygdens historia stannar i Bro - en presentation.
       Gårdsarkivet donerades 2007 till  Bro-Lossa
       hembygdsförening av sista  privata ägaren.
Berättande kommentar om innehållet och arbetet med arkivet 2010
Kort historik av arbetet med arkivet 2007-01-14

Riksarkivets Register - avdelningarna F1 - F33
- handskrivna och maskinskrivna dokument
- tre flyttkartonger med  handlingar i mappar
- Fem tillägg 2013 - brev, utnämningar, försäljningar av torp m.m.

Några fristående dokument - exempel på innehållet

Handlingar ang.  Brogård, Lejondal, Önsta, Skysta, Ådö
Testamenten, Husförhörslängder, Köpehandlingar 
Syneprotokoll 1792 - beskrivning av alla byggnader
S.k. reduktionshandling -  vid Karl XI:s "skattereglering" 1685
 
Norrboda mjöl- och sågkvarnar - Domstolsprotokoll