UKFarr 1996

Onsd 11 dec kl 19.00. Lejondals slott ..... Fullbokat 96-12-06 .....
Julens sånger och dikter.
Bro d'River Boys samt Mary och Stina Svennberg sjunger svenska och amerikanska julsånger.
Kända och okända dikter kring julen av Hjalmar Gullberg, Gustav Fröding m fl.
Platsens historia. Läs konferensanläggningens egen broschyr här.
Kaffe ingår i priset 60:- Begränsat deltagarantal
Förhandsbokning kan göras på telesvar 581 666 35 eller UMS 582 413 55

Arr. Kultur och Fritid/Upplands-Bro Musiksällskap

Upp

Tema ”arkeo-astronomi”.
Intresset kring Rösaring tar sig många uttryck. Det nystartade arkeologiska projektet är ett. Somliga personer finner jordmagnetiska fenomen, som kan påvisas med slagruta eller pekare. Andra funderar över processionsvägens astronomiska betydelse. Rösaring som kultplats får en alltmer framträdande roll. Geologiska formationer är direkt synliga i naturen. En intressant kartografisk synpunkt har vi själva lagt fram i den engelskspråkiga beskrivning (som finns på biblioteken och på vår hemsida på Internet).

I höst presenterar vi några kända s.k. arkeo-astronomiska objekt. Det är Jens Tellefsen, KTH, som kommer att hålla föredrag onsdagarna 9/10, 6/11, 4/12 under den övergripande rubriken Arkeo-astronomi. Jens är lärare och forskare vid Tekniska högskolan inom ämnesområdena laserfysik och optik.

Privat är han intresserad av människan i kosmos och håller uppskattade populärvetenskapliga föredrag om bl a forntida teknik och vetenskap, ofta med astronomisk anknytning. Föredragen spänner över ett vitt fält; från indiankulturer till forntida europeiska kulturella manifestationer som Stonehenge, det fantastiska stenåldersmonumentet i Newgrange på Irland och våra egna megalitgravar i Falköpingstrakten.

Onsd 9 okt kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5 nära pendeltågsstationen. 40:-
Jens kommer att berätta om Stonehenge och dess eventuellt kalendariska bakgrund.

Onsd 6 nov kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5, nära pendeltågsstationen. 40:-
Newgrange - fornminnet på Irland, nära Dublin. Äldre än pyramiderna; med sina gigantiska stenblock med symbolskrift.

Onsd 4 dec kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5, nära pendeltågsstationen. 40:-
Var Falköpingsbygden i forntiden ett centrum för geometri och matematik? Kände man till det gyllene snittet och andra geometriska proportioner?
Upp