Kulturarrangemang 2014 - av intresse för UKF:s medlemmar
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra kulturföreningars program,
företrädesvis sådana där UKF medverkar
'
ukf/ukfarr14.htm 


UKF:s Startsida      Tidigare genomförda publika program       Ämnesområden

Publika programpunkter som UKF arrangerar eller medverkar i
Kontrollera ev. ändringar på UKF:s hemsida, Nättidningen UBRO.se, Kommunens Kalendarium på Upplands-Bro.se,  lokalpressen och  kommunens egen MälarNära
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4,
Om du uppger e-postadress får du också UKF:s digitala utskick med nyheter / påminnelser

Brohistoria på PRO i Bro
Torsd 27 febr kl 14 Dagcentralen/Florasalen i Bro
Gudrun Sandén ger oss glimtar ur Bro-Lossas sockenprotokoll från 1870-talet till 1952 då storkommunen  Upplands-Bro bildades
Arr. PRO i Bro.

 

Konst- & Hantverksutställning 
Sönd 6 april kl 12-16. Hembygdsgården Klint
Bro och Lossa-bor presenterar sin verksamhet
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening

Söndagssalong - Folkmusik från Tibet
Sönd 13 april, Kl 15. Hos Sophie Hedin, Lärarvägen 1 Bro (bakom Härneviskolan)
Lothse Arkhang spelar och berättar om sitt  hemlands traditionella musik
50:- inkl. kaffe och bulle    Anmälan till Sophie 581 650 19
Arr. UKF

Årsmöte - UKF  Upplands-Bro Kuturhistoriska Forskningsinstitut
Föredrag - Oscar Sjölander

Börje Sandén
berättar om Oscar Sjölander och dennes engagemang för lantarbetarna
Onsd 23 april 
Kl 18.30 UKF:s årsmöte
Kl 19.00 Offentligt föredrag
Arr. UKF

Bussresa genom Bro-Låssa-Kungsängen-området

Sönd 27 april, kl 10 - ca 15   Avfärd från Bro Centrumparkering kl 10

Vi åker sakta och stiger ur många gånger för att närmare höra Gudrun och Börje Sandén berätta om platser och människor. Du kanske själv bidrar med ny historia. Tag med egen förtäring .
Återkomst senast kl 15.
Anmälan till Agneta Blidstrand senast 24 /4. 582 406 13.  Pris 100:-
Arr. Bro-Lossa Hembygdsförening i samarbete med UKF.

Släktforska med hjälp av dator
Månd. 5 maj kl 19.   Hembygdsgården Klint.  Prästv. 8  Bro
Idag är det möjligt att via olika program släktforska hemifrån.
Vi tittar genom datorn in i kyrkoböckerna
Arr. UKF

Den traditionella Dalkarlsvandringen
Mora - Stockholm 15-16 maj
Välkommen till samkväm  på kvällen sedan vandrarna ätit sin kvällmåltid på hembygdsgården Klint.
Musik underhållning och
kort presentation av den nya historien kring vandringen 1743.
Du är välkommen att vandra sista sträckan till Stockholm  Anmälan:  http://www.dalkarlsvägen.se

Arr. Dalkarlsvägen och Bro-Lossa hembygdsförening

Rösaring - Hembygdsförbundets arkeologisektion inbjuder till visning
Lörd. 17 maj.
Samling vid Stora Ekeby gård i Låssa ca kl 10.25
Icke medlemmar i sektionen betalar 50:- Läs UKF:s hemsida
Arkeologen Lars Holmblad guidar
Arr. Stockholms läns Hembygdsförbunds Arkeologisektion

Vandring i Rättarboda - Kvistaberg - Tegelbruket
Sön 25 maj   kl 13
Ledare är Gudrun och Börje Sandén   
Samlingsplats på Kvistabergs parkering. Vandring ca 2,5 km

Ej bilburna erbjuds skjuts från Bro Centrumparkering efter anmälan
till Börje Sandén
  582 413 55 el  0738-45 55 68
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Det hände i  UKF och Upplands-Bro
Stor skärmutställning - Nya Brohuset
Idén bakom UKF  år 1988:
Humanistisk forskning bör utnyttja nya tekniska hjälpmedel bl.a datorer
Samtidgt med Fest i Byn 13 sept

Det hände i UKF och i Upplands-Bro

- stor skärmutställning i nya Brohuset under Fest i byn-dagen 13 sept

 

 * Elektronisk kartering av fornminnesplatser introduceras inom arkeologin av

     ”Sveriges mest aktiva amatörforskare” enligt tidningen Populär Arkeologi 1988

 

 *  Vi demonstrerade användningen av en s.k. totalstation för Riksantikvarieämbetet

     Instrumentet är nu standardutrustning vid alla arkeologiska undersökningar

 

*   UKF upptäckte och rapporterade Mälardalens största hålvägssystem Draget

 

*   UKF var först att göra böcker enbart med dator och skrivare
     Böckerna i små upplagor med färg och hårda pärmar gick direkt till bokbindaren

 

*   UKF visade ”Vikingakommunen Upplands-Bro” i särskilt uppförd paviljong, när

     Stockholm var Kulturhuvudstad. Det gjordes tillsammans med Sjöhistoriska och

     Historiska museerna 1998 med vernissage för Gudrun Sandéns stora bildväv med

     kommunens logotype

 

*   Svenska vikingar i Ryssland på 1000-talet  -  Ryska vikingar hos oss 1187

 

*   UKF:s bok om Dalfolkets demonstrationsmarsch till Stockholm 1743 var först att

     visa att det inte var fråga om någon revolution eller uppror. Finns att köpa för 50:-


Historik kring utställningsmaterialet

Det har hänt mycket när det gäller forskningen kring lokalhistorien i UKF och Upplands-Bro under de 28 år som den genomförts i form av ett forskningsinstitut.

     Men vi får inte glömma att mycket stort forskningsarbete utförts dessförinnan – och ständigt utförs inom de tre hembygdsföreningarna och inte minst i Håtuna/Håbo-Tibble släkt- och hembygdsforskning 

     I decennier var Herman Svengård den ledande hembygdsforskaren, vilket den mycket stora hembygdssamlingen på biblioteket i Kungsängen vittnar. Kommunens stora projekt  Hembygdsprojekt 1977 – 79 med bl.a skriftserien ”Vi skriver i Upplands-Bro” har betytt mycket liksom dess utgivning av hembygdsboken  Det hände i Upplands-Bro 1984

Se mer på sid 10

     UKF: ville vid sin tillkomst 1987 berika lokalforskningen genom att använda nya elektroniska hjälpmdel, framförallt datorer men också användandet av s.k. totalstation för uppmätning och kartering av fornlämningsområden.
     De första datorerna hade ingen plats för större textmängder, senare benämnda MEMO-fält. Vi skapade ett program för att lagra texter gemom att slå ihop två normala datafält,
à 256 tecken. Vi blev inbjudna att demonstrera saken för en av de historiska institutioner vid Stockholms universitet och stockholms läns museum.
     Vi blev också inbjudna att föreläsa och demonstrera användningen av s.k. totalstation det allra nyaste i kartering vid arkeologiska undersökningar.
     Vi öppnade vår hemsida 1996 med bl.a. alla våra runstenar, vilket inspirerade runverket att göra samma sak.

      När vi ville trycka böcker i mindre upplagor för utskrift på datorskrivare tvingades vi ”manipulera” ett program så att sidorna gick att skriva ut i sådan ordning att vi kunde lämna utskrifterna direkt till bokbinderiet.
Utställningen ger också exempel på andra forskningsprojekt som vi tagit initiativ till.

 

Kulturvandring i Kungsängen

Ulf Björkdahl och Börje Sandén berättar om platser och människor under en vandring som startar vid Bergskolan och går via Ryssgraven till Dalkarlsbacken.

Söndag 28 sept. kl 13.00. Samling vid Bergaskolans P-plats

Vandringens längd ca 3 km.

 

 

Kulturvandring i Bro

Börje och Gudrun Sandén berättar om människor och platser under en vandring som startar

vid Bro Centrums parkering och går mot Assurstenen strax innan Bro kyrka.

 Söndag 26 okt. kl 12.00. Samling vid P-platsen Bro Centrum.

Vandringens längd ca 2,5  km.

 

Traditionella Söndagssalongen – 23 nov, kl 15 

Nordiska favoriter och blandade karameller

Danial Shariati med vänner underhåller med svensk 1900-tals musik

Danial  har fått både Charlie Normanstipendiet och

Enköpingsbankens utvecklingsstipendium

Hos Sophie Hedin på Lärarvägen 1 i Bro mellan Härneviskolan och Norrgården

Inträde  50:-


I krigens spår

Föredrag av Börje Sandén UKF och Lars G Holmblad, författare

Hur har vår kommun påverkats i orostider? Vilka spår av krig finns i vår kommun?

Tors 27 nov. kl 19.00. Nya Kulturhuset, Teaterlokalen, Kungsängens Centrum.


Föredraget var ursprunligen avsett för Kulturarvsdagen 2014

Temat för den dagen var formulerat av Riksantikvarieämbetet
Eftersom lokalen i Kulturhuset inte hann bli klar till invigningen i september har det flyttats till ovanstående plats och tid