“Book on demand”  
- UKF:s metod att ge ut böcker i mindre upplagor 
(demand2.htm)

UKF:s startsida             UKF:s artiklar kring Book on demand


Vi har nu (sept 1999) tagit fram fyra böcker i olika utformning beroende på innehållet, och ytterligare några bör bli färdiga innan årets slut. Två av dem har formatet A5 och två är förminskad A4. De större böckerna har 2-spaltiga sidor och är rikligt försedda med illustrationer.  Under året har vi fått möjlighet att lägga in färgfotografier genom att Hewlett-Packard ställt en stor färglaserskrivare till vårt förfogande.  
      Behovet av att till överkomlig kostnad kunna publicera resultatet av vårt arbete i bokform har tvingat 
fram ett annat förfaringssätt än det brukliga vid bokutgivning. Metoden kompliceras av att befintliga 
layoutprogram utgår från att ett tryckeri skall ta hand om datafiler med text och bilder och sedan bygga upp sidorna på sådant sätt att de kan bindas till en bok. Detta görs i speciella kopieringsmaskiner/laserskrivare. Vi använder i stället såväl standardformat på papper som standardskrivare för utskrift av inlagorna i böckerna. Detta tycks vara nytt och metoden har redan åstadkommit ett visst kommersiellt intresse eftersom traditionella tryckerier inte gärna vill befatta sig med upplagor mindre än 1500. Vi har nu gjort böcker i upplagor mellan 20 - 500.  
     Som ideell förening är det svårt att punga ut med hela tryckkostnaden för 1500 böcker, när upplagan 
hämtas från tryckeriet. Bokbinderiet som vi anlitar tar betalt efter det antalet böcker vi bestämmer. En annan stor fördel med metoden är att man lätt kan göra en ny upplaga om det skulle behövas.   
     Det återstår att se om vår metod kommer att öppna vägen för kommersiell framställning av böcker i 
mindre upplagor. Med viss datorkunskap och idellt arbete blir metoden definitivt lönsam för föreningar och enskilda.