Att trycka böcker efter behov - Book on demand
(demand1.htm)

UKF:s Startsida             Nyare artiklar     Böcker och skrifterBokframställning utan tryckeri - "otryckta böcker" med andra ord
Vi har tagit fram en metod att göra böcker utan att anlita något tryckeri. Vi skriver ut allt som behövs för en bok på vår laserskrivare: inlagan, dvs boksidorna försedda med text och illustrationer av fotografier och teckningar,  för- och eftersättsblad samt omslag att klistra utanpå pärmen. 
     Vi har nu förfint metoden och kan layout-mässigt i allt väsentligt göra samma saker med sidorna som layoutprogrammets normala sidhanteringsmetod erbjuder. Varför använder vi då inte det normala sidhanteringssystemet? Svaret är att detta fordrar att vi anlitar ett tryckeri, som med sina maskiner kan placera boksidorna så att boken kan bindas in på ett hållbart sätt. Vi använder enbart standardkomponenter: färdigskurna A4- eller A3-papper, dator och snabba laserskrivare i såväl färg som enbart svart/vitt. 

Bokbinderiet gör "riktiga" böcker
Metoden förutsätter att ett bokbinderi kan skära inlagan, trådbinda den, sätta på pärmen och klistra fast omslaget. 

För att det skall vara lönsamt för ett tryckeri bör upplagan ligga på ca 1500 ex. I vår kontakt med privatpersoner och föreningar brukar vi rekommendera minst 150 exemplar för lönsamhet.

Vi gör våra böcker först i en mindre upplaga för att utröna vilken efterfrågan blir. Initialkostnaden är därför väsentligt lägre än vid normalt tryckförfarande. Är boken intressant för våra läsare får vi snabbt in pengar för att bekosta en ny upplaga. Den stora vinsten ligger i att vi inte blir liggande på osålda böcker.

Det finns numera professionella metoder för att snabbt trycka böcker i mycket liten upplaga. Sådana böcker är så långt vi kunnat kontrollera inte trådbundna och försedda med hårda pärmar.

Se sammanställning av artiklar kring vårt bokprojekt

Läs mera om vår metod här

Läs om vår datorhantering i övrigt

UKF:s Startsida             Datorn i hembygdsforskningens tjänst   Böcker och skrifter