Söndagssalongen 14 mars 2010 - My Eklund och Pascal Jardy, Sophie Hedin
Musik och poesi - blockflöjt och basgitarr
/rapporter/salong5_2010_Eklund
av Sophie Hedin   
 
 Till UKF:s Startsida 


Dussinet personer var närvarande på UKF:s 5:e Söndagssalong. Konkurrensen denna gång var stenhård då ett uruppförande av ett oratorium, skrivet av en 16-årig Kungsängengrabb gick av stapeln i Kungsängen samma dag.
      Icke förty var stämningen hög på Lärarvägen där dagens huvudperson var flöjtisten My Eklund. Med sig hade hon vännen Pascal Jardry, som medförde sin basgitarr och det var detta som var den utlovade överraskningen.
 
Programansvarige Sophie Hedin inledde med att läsa ur konstnärinnan Maj Brings självbiografi ”Motsols”. Där berättar konstnärinnan hur det musicerades i hemmet i början av förra seklet. Maj Bring hör till våra intressanta kvinnliga konstnärer och hon var aktiv ända till hon gick bort 1971. Hon föddes samma år som Picasso – 1880.
     Presentation av My Eklund följde och hon berättade att hon gjort en musik-CD till en historiebok för barn som är under arbete. UKF ser med stort intresse fram mot resultatet!
My spelar i Duo Obstinato tillsammans med Pascal och i Moustache med ytterligare 4 musiker.  Kommande framträdanden med My och Pascal i närheten blir i oktober då de framträder i Järfälla kyrka. 

Flöjten brukar associeras med Pan och Sophie berättade ur den grekiska mytologin om hur hans flöjt fick sitt namn – Syrinx och varför vi hör eko i naturen. En liten bildutställning visade hur Pan framställs i bildkonsten under antiken. Två små gravfigurer från 2500 f. Kr visade en flöjtspelare och en Lyrspelare – dessa bilder fick artisterna med sig istället för blommor.
     I Rom kallas Pan för Faunus. Den franske poeten Stephan Mallarmè gav 1876 ut dikten:
En fauns eftermiddag som var inspirerad av dessa gamla sagor. Den väckte stort uppseende på sin tid. Claude Debussy skrev, i sin tur inspirerad av Mallarmé, balettverket  ”En fauns eftermiddag” som uruppfördes i Paris 1912 av Ballet Russe och den store Diaghilev. Denna uppsättning blev legendarisk och baletten har framförts i Sverige senast av Cullbergbaletten.
Den första halvan av Mallarmes dikt lästes upp.

Sedan följde en Partita i a-moll, i fyra satser av Bach.
Textläsning ur Owe Wikströms bok Toccata som beskrev Goethes intryck av Bachs musik samt ett citat av tonsättaren om hur han tänker när han skriver musik.
     Nästa musikstycke var en fantasia av Telemann och som dikt till denna hade valts Gullbergs text till Förklädd gud.
 
My har skrivit egna variationer i renässansstil över en barnvisa och auditoriet fick gissa vilken barnvisa det rörde sig om. Därefter musik av Dowlands : Flow my tears och van  Eyke´s stycke Näktergalen och Pavanne av Lacrymae.
     Efter dessa lamentationer lästes en dikt av Johan von Dahlin : Klagan om köld. Sedan fem småstycken från 1975 av norrmannen Sommerfeld. Små naturromantiska stycken som var mycket lätt att tycka om. Diktläsningen till denna samtidsmusik blev Katarina Frostenssons dikt Io penso (Jag tänker) som illustrerar skapandets mödor.
     Det sista solostycket för denna eftermiddag var ”Meditations” av Ryohei Hirose från 1975 – en fantastisk uppvisning av allehanda blåstekniker och improvisationer. Stycket rev ner väldiga applåder.
     Eftermiddagen avslutades med att Pascal på basgitarr (en gitarr som har dubbla uppsättningar strängar och låter som en luta) och My på flöjt framförde ett engelskt 1500-talsstycke.                                                                                               Sophie Hedin