Ur Svennbergs bok1-60
lokalhistforsk/Forskning

UKF:s Startsida    Huvudartikel nr 2Ur Emanuel Svenbergs bok om Adam av Bremen.  Bok 1 Kap 60.
….
Birka är götarnas stad och belägen mitt i sveonernas land, inte långt från det tempel som heter Uppsala och som sveonerna räknar som allra mest ansett när det gäller gudarnas dyrkan. Här bildar en vik av det hav som kallas det baltiska eller barbariska en hamn, som vetter mot norr …. men som är mycket riskabel för dem som är oförsiktiga och obekanta med nejden.  Ty invånarna i Birka  hemsöks ofta av angrepp från de i trakten talrika sjörövarna, och då de inte kan stå emot dessa med vapenmakt, försöker de att med list bedra sina fiender. De har blockerat havsviken på en sträcka av över hundra stadier genom osynliga stenmassor och gjort infarten riskfylld lika mycket för sina egna män som för rövarna. Emedan denna ankarplats är den säkraste i sveonernas kustområden, brukar alla skepp, tillhöriga daner och nordmän såväl som slaver och sember och andra Östersjöstammar, samlas där regelmässigt i och för nödvändiga affärer.”