Makarna Sandéns hembygdsarbete uppmärksammas officiellt
hembygd /makarnasanden.htm

UKF:s Startsida     Lokalhistorisk forskning före och efter UKF:s tillkomst


Hur verksamheten officiellt uppmärksammats
_ Kommunens kulturstipendium till Börje 1978 (ensam mottagare)
_ Stockholms läns hembygdsförbunds diplom 1983 för "Föredömlig och värdefull insats inom hembygdsrörelsen"
_ Kommunens kulturstipendium (2:a gången), även Gudrun Sandén 1993
_ Gudrun och Börje belönades med Sveriges Hembygdsförbunds plakett "För rik gärning i  hembygdsvårdens tjänst" 1998
_ Upplands Fornminnesförbunds medalj ("Bror Hjort-medaljen i förgyllt silver") år 2000
_ Hit bör väl också räknas ett halvårs stipendium från kommunen för att kunna ta ledigt från skolan     och arbeta med kommunens hembygdsbok, Det hände i Upplands-Bro, klar 1984
_ Hit får väl också räknas kungens och drottningens inofficiella besök i kommunen 1987, föranlett av en framställan från hovförvaltningen till Riksantikvarieämbetet om ett lämpligt besöksmål, när kungen hade uttryckt en önskan att få inblick i landets hembygdsarbete. Så uttrycktes saken när Bengt O H Johansson, dåvarande chef för Kulturmiljöavdelningen (Raä), tidigare länsantikvarie i Stockholms län och då bosatt i Upplands-Bro meddelade mig det uppdrag han fått. Tillsamman med David Damell visade jag Rösaring och Fornsigtuna. Dessförinnan besöktes Granhammar, byggnaden som genom mitt initiativ i ett brev till försvarsdepartementet (och med stöd av kulturnämnden) räddades från rivningen. Vid en lunch på Lejondals slott överlämnades min bok till kungafamiljen.  Jag var den ende från kommunen som var inbjuden att följa besöket hela dagen.
_ Gudrun och Börje fick Sveriges Hembygdsförbunds högsta utmärkelse, var sin plakett med inskriften "för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst", vid Riksförbundets årsstämma i Ludvika 1998-06-12.
_ Börje utsågs att  representera Upplands-Bro när kungen varit 25 år på tronen.
_Gudrun och Börje belönades av Patriotiska Sällskapet med var sin guldmedalj vid en högtidlighet på Riddarhuset 2002 för utgivningen av 3-bandsverket Hushållningsjournal 1776-1813.
_ Börje belönades 2004 med Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser i samband med en föreläsning på Stockholms universitet  på temat Den gränslösa lokalhistorien.
_ Kommunens Kulturstipendium till Börje 3:e gången. Fullmäktige dec 2007
_ Börje. Kommunens pris som Årets Upplands-Broare - "glasskultptur" från Bro Glasbruk 2007.Tacktal
_ Kort historik vid minnestenen från mötet vid Kungsängens kyrka vid kungens och drottningens officiella besök i kommunen 2008
_ Silvermedalj från Länsförbundet för Krishantering 2008, genom Livgardets Veteranförening.
_ Nordiska Museets medaljer för Hembygdsvårdande gärning till Gudrun och Börje 2008