Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Om UKF     Bli medlem     Hem     Kontakt      Nyhetsbrev       Evenemang      Sök


Sevärdheter i Upplands-Bro

Aktuell forskning

Lokalhistoria/
Rikshistoria


Ämneskatalog

Äldre föredrag och
excursioner


Forskningsområden

Böcker och häften

Länkar till diverse dokument

Länkar till hemsidor

Hemsida 2

Ortsbor berättar

UKF BibliotekVälkommen till UKF´s hemsida


   Upplands-Bro´s lokalhistoriska skattkammare. Här finns samlat mer än tusen dokument under drygt 30-års historisk forskning.

 I menyn till vänster finns olika "ingångar" till dokument, beskrivningar av
olika större forskningsprojekt, en lista på böcker och häften som UKF producerat.
----------------------------------------------------------------
Nyhet. Nu kan DU lyssna på Ortsbor berättar.

På UKF hemsida har du i många år kunnat läsa dokumentet Ortsbor berättar.
Det innehåller en skriftlig sammanfattning av ca 400 bandade intervjuer.
För detta viktiga kulturarvsarbete har vi Gudrun Sandén att tacka för.

Många av banden är mer än 40 år gamla och börjar närma sig "end of life".
Banden måste bevaras innan dom blir oanvändbara.
 Digitalisering är en teknisk metod som kan användas i detta sammanhang.
I början av detta år inledde UKF arbetet med att digitalisera våra mer än 400 ljudkassetter. Arbetet pågår fortfarande.
Vår plan är att varje intervjutext som är baserad på ett lyssningsbart ljudband skall förses med en gul knapp med texten "lyssna". Genom att trycka på knappen börjar uppspelningen på din dator.
Just nu har 15 st intervjuer försetts med lyssningsknapp. I takt med att arbetet fortskrider kommer vi att kunna förse upp till 100 intervjuer med lyssningsknapp.

Välkommen att testa.
Tryck på Ortsbor berättar  t.v . Leta upp en intervju med lyssningsknapp.
 (Tips sök k95 eller k96)

 
---------------------------------------------------

Nyhet. UKF biblotek.

I de senaste utgåvorna av nyhetsbrevet har vi berättat om vårt arbete med UKF bibliotek. Biblioteket kommer från början att omfatta ca 400 volymer från Börje Sandéns bibliotek.
Bibloteket installeras i en lokal i Lindströmska huset i Tjusta.
Arbetet med att inrätta bibloteket pågår just nu.

Tycker Du att det låter intressant . Tryck då på knappen
UKF biblotek
  t,v. så får du veta mer.

-------------------------------------------------------

Visste ni...
 …att den kvarvarande gamla järnvägsstationen i Bro (som då benämndes Brogård) invigdes tisdagen den 12 december 1876 i närvaro av kung Oscar II som kom dit med ett flaggprytt ånglok i ett tåg som avgått från Stockholm klockan 08:36.
På en vagn i tåget fanns en musikkår som spelade musik av
Guiseppe Verdi, Strauss och Hans Christian Lundby. Förutom kungen deltog ledamöter från styrelsen i Stockholm-Westerås-Bergslagens Järnvägs AB som byggt den nya järnvägslinjen, samt civilminister Carl Johan Thyselius, friherre Curt Gustaf af Ugglas från Aspviks gård, greve Eric Josias Sparre af Söfdeborg från Brogårds gods, och bankdirektör André Oscar Wallenberg.
Stationshuset byggdes enkelt och innehöll förutom väntrum för passagerare och utrymme för biljettförsäljning
även ett vindsrum (sängkammare) och kammare, var slamfärgat utan brädbeklädnad och med 6 fots (1,8 meter)  taksprång, medan personplattformen var av grus med stenkant. Utanför fanns ”afträde”, ett 4,15 gånger 8,3 meter stort uthus, och ett 5,9 gånger 17,8 meter stort godsmagasin.