.


Höstens planerade evenemang är genomförda.

Ev. kommande evenemang i Dec meddelas i nästa nyhetsbrev som utkommer omkr. den
20 nov


Aktuellt
Här kan du läsa de senaste rapporterna
och det senaste nyhetsbrevet

Klicka
___________________________________
Missade du Föredraget / Exkursionen?

Här kan du läsa texten och se bilderna

 Klicka

Artiklar - Rapporter - Projekt
.
Naturvetenskapen förklarar historien

Stocksunden-Skarven-2017-ny
Olav den helige - Stocksunden
 En "skeppsbro" vid porten till Svitjod
  Namnet Bro i förnyad belysning
Olav den Helige - huvudartikeln


LOKALHISTORIA  ....
..
     1  finns i två 1000-åriga skrifter
     2  har berikat forskningen   2015
     3  kritisk granskning ändrar historien
                      Tre exempel


Vår bild av vikingen har förändrats
Bilder från en resa i genom Ryssland till Baku
När Olav den Helige plundrade vår bygd

Fornsigtunas medeltida ruiner ?
eller
Bas-materialet till ovanstående artikel

UKF på kollisionskurs med "forskningen"

De första kartorna
har något
att säga oss idag
Grunderna för tolkningen av kartbilden
Kortare redogörelse med förklaringar
Utförlig beskrivning - växande exempelsamling

Kort om Hushållningsjournalen
Storkommunen Upplands-Bro -
bildades 1952 -liten statistik


1809 - Tibble-Promemorian
1809- Krig-Revolution-Ny regeringsform
Regeringsformen 1809
Problem vid undertecknandet

1743 - Tibble-Dokumentet
"Stora Daldansen" - historiens benämning
på berättigade frågor till Regeringen

Adam av Bremens 1000-åriga berättelse
Inget  fel på hans väderstreck   Artikel 1
Fel utgångsläge - fel översättning - Artikel 2
Sammanfattning Tillägg 2012-0 7-08  Artikel 3

Oscar Sjölander        Villa Skoga.


         Notiser, synpunkter, betraktelser
Oväntade upptäckter - "gränslös forskning"
Vad är historia egentligen?

 

        Tidigare artiklar / Rapporter

Det hände i Upplands-Bro   Hembygdsboken 
Brogårdsarkivet  -   Ger ny Brohistoria
dokument från Upplands-Bro - Rålambs arkiv
Astronomiskt museum invigt på Kvistaberg
.Arkeologidagen 2009 - Lilla Ullevi-Rösaring
Fullmånen och Processionsvägen  Läs mer
Linné och människans ursprung
"Om jag hade kallat människan en apa eller vice versa skulle jag ha drabbats av teologernas bannbulla"

Byggnad under domkyrkan- hednatempel?
Tolkningen av sockennamnet Näs


Vikingatid
Vår bild av vikingen har ändrats.
- Sägnen om hur ryssarna skövlade Sigtuna
- Ingvar den vittfarne

Arkeologisk utgrävning vid Lilla Ullevi
Ull = fruktbarhetsgud; vi  = kultplats


Vi minns - ur tidigare ämnen
"då Sveriges allmoge var samlad på Nääs äng"

Arkeologidagen vid Rösaring Pop.Arkeologi
Är 700-årminnet av Håtunaleken något att fira?
Landshövdingens kungörelser 1816-36
Krönikespel om Stäket - originalmanus
Flottan skjuter skarpt mot demonstranter 1743
När Granhammar skulle rivas  (pdf)
Älvkvarnar i Bro


Bro d'River Boys i Junsele musikvecka
Referatet på UKF:s hemsida
Programbladet


Dalupproret
- Inledandande artikel

- Sverige nära inbördeskrig.
Rösaring - Fornsigtuna
50 years with the Cult Site of Rösaring
ur Viking Heritage Magazine
Fornsigtuna - inledande artikel
- många uppföljande texter

Fornsigtuna som forskningsprojekt? 

Övrigt
Pris för lokalhistorisk verksamhet
Hushållningsuournal 1776-1813

<> Debatt
Tolkning av  kartbilden i 15-1600-talskarotrn
Kommunal kulturpolitik - finns den?
Olav den helige i Mälaren 1007-08
Stockholm 750 år - kontroversiella  frågor
     Stockholms grundläggning
Rivningen av godsmagasinet i Bro
Offentlighetsprincipen och representativ 
    demokrati

Minnesvärt
500-årsminnet av riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502.
Håtunaleken - 700-årsminnet 29 sept 2006
- bidrog till uppkomsten av vår första grundlag

Book on demand 
- Utgivna böcker 

              Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

     Fem  sökmöjligheter      
.
 1  Sevärdheter i Upplands-Bro
       Kortfattat - länkar till mer information


 3  Aktuell forskning 
                     eller
      
Utvalda korta inledningar


 4  Ämneskatalog 

Homepage in English

.

Några olika typer av information
Dåtidens Rapport och Aktuellt

Böcker och skrifter 

Studier i Upplands-Bros lokalhistoria
Lokalhistorisk forskning i Upplands-Bro
Datorn i hembygdsforskningen

Musik / musikhistoria / Barbershop

.
OBS   Läsplattor och Mobiler kan
ibland 
inte
läsa innehållsförteckningar
 i vänstra spalten

    
      5  Sökfunktionen  för hela UKF:s webbplats - Googles urval        Hemsida 2
                                                                                                                                      UBRO.se        
           För sökning endast på Hemsidan,  Skriv:   ukforsk: + sökord      
                                                 
                            Om UKF:s verksamhet
UKF:s publika program 2016 Program åren 1987-2016
Vad är UKF?     Mer om UKF   Historik / samarbetspartner
Arkiv med UKF nyhetsbrev


Kulturnämnden historik
UKF-projekt - Genomförda och Pågående      
Nyheter  -  Uppdateringar av fakta-artiklar  Ej komplett
Articles in English 
    logofer2.jpg
   Historik 20-sid Folder

.

Kort inledning till utvalda ämnen - på  texten
kkkkkkkkkkk nnnnnnnnnnnnn hhhhhhhhhhh bbbbbb
Kufiska mynt visar vägen Vad hände  6 juni 1809 Fornsigtuna -Signhildsberg
1860 års karta - Kungsängen
hhhhhhhhhh hhhhhhhhh bbbbbbbbbb hhhhhhhh
Tolka kartbilden gamla kart En kontroversiell fråga Ryska flodsystem Att läsa gamla karto
Upplandia.se - Upplysningar om  Uppland  -  främst äldre intressanta fakta
Sveriges Hembygdsförbund med länkar till alla föreningar

Boken om Gamla LandsvägenGamla Landsvägen genom Upplands-Bro av Ulf Björkdahl.

Gamla Landsvägen genom Upplands-Bro
har under århundraden varit en viktig länk i  kommunikationsleden mellan Stockholm
och Bergslagen. I takt med den ständigt pågående samhällsutvecklingen har vägens sträckning ändrats ett flertal gånger i Upplands-Bro. Ulf berättar i sin bok den intressanta historien om hur Gamla Landsvägen från Stäket till Kalmarsand   utvecklats från en stenig och backig stig till en modern landsväg.
Boken är rikligt illustrerad med kartskisser och foton. Många unika bilder.

Boken finns att köpa på biblioteken i Brohuset och Kulturhuset. Pris: 80 :-
Den kan också beställas genom inbetalning till UKF:s plusgiro 27 58 94-4. För postbefordran tillkommer porto 54 kr, totalt 134 kr.
Glöm inte att ange namn och adress.

Vad är Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) ?


UKF är en sammanslutning av historie– och arkeologiintresserade personer inom och utanför Upplands-Bro. Föreningen bildades 1987. Lokalhistorisk forskning är vårt stora intresse.
Tillsammans är vi ca 120 aktiva och stödjande medlemmar.

Vår forskning baseras i huvudsak på lokalt insamlade dokument, skrifter och kartor.
 Kompletterande information tar vi fram genom arkivstudier och intervjuer med personer i vår bygd. 

När tillfälle ges medverkar vi i arkeologiska utgrävningar när de genomförs i vår kommun.


Under alla år har UKF utnyttjat datortekniken i sin forskning. Resultatet idag är en imponerande
faktabank som bl.a. finns tillgänglig på vår hemsida www.ukforsk.se.

Som kulturförening anordnar vi dessutom musikkonserter. Vi bidrar i samhällsutvecklingen

genom att när så behövs uppmärksamma kommunens tjänstemän och politiker om vårt kulturarv


Vill Du veta mer om UKF? 

Om du tycker vår verksamhet verkar intressant men du känner att du behöver mer information om vår förening tveka inte att ta kontakt med oss så kan vi berätta mer eller om du vill kan vi sända dig mer information.


Vill Du stödja vår verksamhet? 

Genom att betala föreningens medlemsavgift stöttar du vår verksamhet. Som medlem får du upp till fyra

pappersbundna medlemsbrev per år. Brevet innehåller artiklar som bl.a. presenterar resultatet av vår lokalhistoriska forskning. I brevet får du inbjudningar till föreläsningar, guidningar, studiebesök och musikkonserter.


Medlemskap

Om du vill bli medlem gör du det genom att fylla i vår anmälningsblankett som du finner på vår hemsida eller enklast genom att betala in medlemsavgiften 150 kr på plusgiro 27 58 94-4
och samtidigt ange ditt namn och adress.


      Kontakt 08-582 413 55 - Börje Sandén
E-post:  ukf@ukforsk.se

Besöksadress: Börje Sandén, Blomstervägen 11, lgh 1101, Bro

Postadress: UKF, c/o Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 196 37 Kungsängen
                                   Pg 27 58 94-4.        Organisationsnummer   813200-3800.......................................................................................