Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Om UKF     Bli medlem     Hem     Kontakt      Nyhetsbrev       Evenemang      Sök


Sevärdheter i Upplands-Bro

Aktuell forskning

Lokalhistoria/
Rikshistoria


Ämneskatalog


Äldre föredrag och
excursioner


Forskningsområden

Böcker och häften

Länkar till diverse dokument

Länkar till hemsidor

Hemsida 2 

Välkommmen till UKF´s hemsida


   Upplands-Bro´s lokalhistoriska skattkammare. Här finns samlat mer än tusen dokument under drygt 30-års historisk forskning.

 I menyn till vänster finns olika "ingångar" till dokument, beskrivningar av
olika större forskningsprojekt, en lista på böcker och häften som UKF producerat.
----------------------------------------------------------------

Kallelse UKF extrastämma

måndagen den 12 sept. 2022 kl 19.00
Lärarvägen 1 i Bro
Stämmans huvuduppgift är att formellt godkänna årsmötets beslut att  godkänna styrelsens förslag till nya stadgar för UKF.

Kopia på årsmötesprotokollet delas ut till de närvarande.

Välkomna.

----------------------------------------------------------------

Vandring längs gamla häradsgränsen etapp 2
söndagen den 18 sept. kl 10.30
Se mer om detta under Evenemang