Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Om UKF     Bli medlem     Hem     Kontakt      Nyhetsbrev       Evenemang      Sök


Sevärdheter i Upplands-Bro

Aktuell forskning

Lokalhistoria/
Rikshistoria


Ämneskatalog

Missade du
föredraget /
vandringen


Forskningsprojekt

Böcker och häften

Länkar till diverse dokument

Länkar till hemsidor

Hemsida 2 

Välkommmen till UKF´s hemsida


   Upplands-Bro´s lokalhistoriska skattkammare. Här finns samlat mer än tusen dokument under drygt 30-års historisk forskning.

 I menyn till vänster finns olika "ingångar" till dokument, beskrivningar av
olika större forskningsprojekt, en lista på böcker och häften som UKF producerat.börje och gudrun

Det är med stor sorg och smärta som styrelsen i UKF  måste tillkännage att både Gudrun och Börje har lämnat oss.
Gudrun gick bort efter en tids sjukdom den 19 april.
Lördagen den 16 maj var Börje som vanligt i full verksamhet  med sin forskning men ödet ville tyvärr att det skulle bli Börjes sista levnadsdag.
Vi känner det oerhört tungt att Gudrun och Börje inte längre finns hos oss.

Styrelsen


---------------------------------------------------------------
UKF´s planerade årsmöte den 28 april 2020 ställdes in.
Styrelsen undersöker just nu möjligheten att arrangera UKF årsmöte 2020 i slutet av juli. Något datum är ännu inte "spikat". Bevaka kommande annonsering i tidningen Mitti, UBRO, Kommunens hemsida  samt denna hemsida.
----------------------------------------------------------------