Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Om UKF     Bli medlem     Hem     Kontakt      Nyhetsbrev       Evenemang      Sök


Sevärdheter i Upplands-Bro

Aktuell forskning

Lokalhistoria/
Rikshistoria


Ämneskatalog


Äldre föredrag och
excursioner


Forskningsområden

Böcker och häften

Länkar till diverse dokument

Länkar till hemsidor

Hemsida 2 

Välkommmen till UKF´s hemsida


   Upplands-Bro´s lokalhistoriska skattkammare. Här finns samlat mer än tusen dokument under drygt 30-års historisk forskning.

 I menyn till vänster finns olika "ingångar" till dokument, beskrivningar av
olika större forskningsprojekt, en lista på böcker och häften som UKF producerat.
----------------------------------------------------------------

UKF ordinarie föreningsstämma 2022 genomfördes som planerat
torsdagen den 2 juni.
Vid sidan om de ordinarie punkterna på agendan diskuterade mötet särskilt styrelsens förslag ( se medlemsblad 2022-02) till nya stadgar för UKF.
Mötet antog förslaget utan några reservationer i sakfrågan men med den allmänna kommentaren att texten bör förtydligas på några punkter.
Enligt UKF nuvarande stadgar måste årsmötets beslut om nya stadgar fastställas vid en extra stämma.
Datum för detta möte är ännu ej bestämt.
Kallelse till extra stämma annonseras på denna sida och i ett brev till varje medlem.

----------------------------------------------------------------

UKF medlemsblad nr 2022-02 skickades till medlemmarna
den 16 maj 2022.
Klicka på länken för att läsa medlemsbladets första 2 sidor.
Medlemsbladet innehåller denna gång 16 sidor.
På sidorna 3-12 finner du artiklarna

Fattigvård och fattigstugor i Håtuna och Håbo-Tibble socknar.
Knut Bovin och Fagerlid.
Runristning vid Ryssgraven?
Stentrappan vid Håtuna kyrka.

Nästa medlemsblad planeras komma i slutet av aug.